De 9 Urineweginfectie Symptomen

Elk jaar lopen 150 miljoen mensen een urineweginfectie op. Aan de hand van een aantal symptomen kun je een blaasontsteking herkennen. 

Bij een pijnlijk of brandend gevoel tijdens het plassen denk je al gauw aan een urineweginfectie. Daarnaast kan er ook wat anders aan de hand zijn.

Dus wat zijn de urineweginfectie symptomen?

KORT ANTWOORD

De veelvoorkomende symptomen van een urineweginfectie zijn een brandend, pijnlijk of prikkend gevoel tijdens het plassen, vaker, dringender moeten plassen, sterk ruikende, donkere of troebele urine, een pijnlijk of drukkend gevoel in de onderbuik, bekkenongemak en bloed in de urine.

Dit artikel vertelt je meer over het beloop van de symptomen, hoe een urineweginfectie wordt vastgesteld, de gevaren, de oorzaken en de behandelingsopties.

vrouw houdt plas op bij wc

Het beloop van de symptomen

Het beloop van symptomen bij een urineweginfectie kan variëren afhankelijk van de individuele situatie, de ernst van de infectie en de effectiviteit van de behandeling. Hier zijn twee mogelijke scenario’s voor het verloop van de symptomen:

Scenario 1: Onbehandelde urineweginfectie

 1. Eerste tekenen: In het beginstadium kunnen de symptomen mild zijn en mogelijk worden verward met andere aandoeningen. De persoon kan een brandend gevoel tijdens het plassen en frequentere aandrang ervaren.
 2. Toename van symptomen: Naarmate de infectie voortduurt en zich verspreidt, worden de symptomen meestal erger en duidelijker herkenbaar als een urineweginfectie. De persoon kan last krijgen van hevige pijn tijdens het plassen, troebele urine en buik- of bekkenpijn.
 3. Uitbreiding van de infectie: Als de urineweginfectie onbehandeld blijft, kan de bacteriële infectie zich verspreiden naar de nieren, wat kan leiden tot een nierinfectie (pyelonefritis). Dit kan ernstigere symptomen veroorzaken, zoals hoge koorts, rillingen, flankpijn (pijn aan de zijkant van de rug) en misselijkheid.
 4. Terugkerende infecties: Sommige mensen zijn vatbaarder voor herhaalde urineweginfecties. Als een infectie niet volledig wordt behandeld, kan deze steeds terugkeren en kunnen de symptomen zich opnieuw voordoen.

Scenario 2: Behandelde urineweginfectie

 1. Vroegtijdige behandeling: Als iemand een urineweginfectie tijdig herkent en medische hulp zoekt, kan de arts doorgaans antibiotica voorschrijven om de infectie te behandelen.
 2. Verbetering van symptomen: Met de juiste behandeling kunnen de symptomen snel verbeteren. Het brandende gevoel en de pijn bij het plassen zullen vaak binnen een paar dagen verminderen.
 3. Volledig herstel: Als de antibiotica volgens voorschrift worden ingenomen, zal de infectie meestal binnen een week volledig verdwijnen. De urine wordt weer normaal, en eventuele buik- of bekkenpijn verdwijnt.
 4. Follow-up: Soms kan een arts aanbevelen om na de behandeling een urineonderzoek uit te voeren om ervoor te zorgen dat de infectie volledig is opgelost.

En pas op 

Een urineweginfectie kan je nieren bereiken. Als er symptomen zijn van een nierinfectie moet je direct medische hulp inschakelen:

 1. rugpijn of flank/zijpijn
 2. misselijkheid, braken
 3. rillingen, koorts 

De dokter moet ook bij de volgende symptomen gebeld worden:

 1. bloed in je urine
 2. dringend of pijnlijk moeten plassen, vaak enkele uren of langer 
 3. als de symptomen op een eerder doorgemaakte urineweginfectie lijken
 4. wanneer een kind overdag plasongelukjes heeft
 5. wanneer de symptomen van een blaasontsteking na antibiotica terugkeren
 6. symptomen van een blaasontsteking bij zwangeren
 7. als de symptomen binnen 3 dagen nog niet verdwenen zijn

De oorzaken

Bij een branderig, pijnlijk gevoel tijdens het plassen en vaker en dringender moet plassen, denk je al gauw aan een blaasontsteking.

De oorzaken van een blaasontsteking zijn:

 1. langdurig gebruik van een katheter
 2. bepaalde geneesmiddelen
 3. irriterende hygiënische producten
 4. stralingsblootstelling

De boosdoener is vaak een poepbacterie die je urinebuis heeft bereikt. Vandaar dat vrouwen vaker blaasontstekingen hebben. 

Dit komt doordat de weg van de urinebuis naar de blaas bij vrouwen slechts 4 cm is. De anus ligt natuurlijk ook dicht bij de plasopening.

Ook mannen kunnen een urineweginfectie hebben

Mannen hebben een langere plasbuis waardoor bacteriën de urinewegen moeilijker kunnen bereiken. Echter, ook mannen kunnen een urineweginfectie oplopen.

Meestal wordt dit door een obstructie in de urinewegen veroorzaakt:

 1. vergrote prostaatklier
 2. niersteen
 3. letsel

Hoe wordt een urineweginfectie vastgesteld

Je dokter zal je symptomen en voorgeschiedenis uitvragen. Het is niet altijd nodig, maar met een urineonderzoek kan een blaasontsteking gediagnosticeerd worden.

Eventuele aanvullende onderzoeken zijn onderzoek van de urinewegen (cystoscopie), röntgenonderzoek en echografie.

Behandelingsopties

Vaak gaat het vanzelf over. Als er geen complicaties verwacht worden en de symptomen draaglijk zijn, zal er daarom niet altijd antibiotica nodig zijn.

Echter, soms is wel antibiotica nodig en dit zal bij een ongecompliceerde blaasontsteking vaak snel effectief zijn. 

De symptomen zoals pijn en een branderig gevoel zullen meestal binnen 1-3 dagen verbeteren. Een korte tijd daarna zullen die klachten waarschijnlijk helemaal verdwenen zijn.

Zelfzorg adviezen urineweginfectie

In het geval van milde symptomen zouden de volgende dingen kunnen helpen:

 1. veel water drinken: om de bacteriën weg te spoelen
 2. seks vermijden / na de seks plassen
 3. bij pijn een warmwaterkruik over de onderbuik en/of tot max. 4 gram paracetamol per dag.
 4. goede hygiëne, regelmatig plassen
 5. vermijd blaas irriterende dranken zoals koffie en alcohol
 6. ongezoete cranberrysap of cranberrysupplementen

Verschil tussen urineweginfectie en blaasontsteking

Er bestaat nogal wat verwarring tussen de definitie van urineweginfectie en blaasontsteking. Want is het nou hetzelfde of zijn het twee verschillende dingen?

Een blaasontsteking is een urineweginfectie dat zich tot de blaas beperkt. Echter, hoeft dit niet altijd door een micro-organisme veroorzaakt te zijn.

Een blaasontsteking is een urineweginfectie maar een urineweginfectie hoeft niet altijd een blaasontsteking te zijn. 

Blaasontsteking is wel de meest voorkomende vorm van urineweginfectie. Dat verklaart misschien waarom ze zo vaak door elkaar heen gebruikt worden.

Een urineweginfectie kan naast de blaas dus ook ergens anders in de urinewegen optreden zoals in je plasbuis of nieren.

De symptomen op een rijtje

Hier is meer informatie over de veelvoorkomende symptomen van een urineweginfectie:

 • Brandend, pijnlijk of prikkend gevoel tijdens het plassen.
 • Frequente aandrang om te plassen, waarbij er slechts kleine hoeveelheden urine worden uitgescheiden.
 • Dringende behoefte om te plassen, zelfs als de blaas niet vol is.
 • Sterk ruikende urine die mogelijk anders ruikt dan normaal.
 • Donkere of troebele urine, soms met zichtbare stukjes (bloed of pus).
 • Pijn of een drukkend gevoel in de onderbuik of het bekkengebied.
 • Bloed in de urine, wat kan leiden tot een roze, rode of bruine verkleuring.
 • Algeheel zwak gevoel of vermoeidheid.
 • Koorts of koude rillingen, vooral als de infectie zich naar de nieren heeft verspreid.
 • Lage rugpijn, als de nieren zijn aangetast.
 • Misselijkheid en overgeven, in ernstigere gevallen van urineweginfecties.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle symptomen altijd aanwezig zijn, en de ernst van de symptomen kan variëren afhankelijk van de ernst en locatie van de infectie. 

Als je vermoedt dat je een urineweginfectie hebt, is het raadzaam om zo snel mogelijk een arts te raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling.

Take home message

50% van alle vrouwen zal minstens één keer een blaasontsteking krijgen. Dit wil je natuurlijk herkennen.

Dus wat zijn de urineweginfectie symptomen?

Veelvoorkomende symptomen van een urineweginfectie zijn:

 • branderig gevoel tijdens het plassen
 • sterke, aanhoudende plasdrang
 • vaak kleine hoeveelheden urine plassen
 • sterk ruikende urine
 • donkere of troebele urine
 • lichte koorts
 • bloed bij de urine
 • drukkend gevoel in de onderbuik, pijn onder in de buik
 • ongemak in het bekken

Een urineweginfectie leidt niet altijd tot symptomen.

Een urineweginfectie van de blaas kan ook opstijgen en de nieren infecteren. De symptomen van een nierinfectie zijn onder andere rugpijn, zijpijn, misselijkheid, braken, koorts en rillingen. Bij deze symptomen moet je direct medische hulp zoeken.

Een blaasontsteking is dus een urineweginfectie die zich tot de blaas beperkt. Kortom, een blaasontsteking is een urineweginfectie, maar andersom hoeft dat dus niet het geval te zijn. Een nierinfectie is dus ook een urineweginfectie maar geen blaasonsteking.

Een blaasontsteking gaat vaak vanzelf over. Eventueel kan er een antibioticakuur voorgeschreven worden.

De hierboven beschreven zelfzorg adviezen kunnen je ook helpen.

Houd er rekening mee dat ook mannen een urineweginfectie kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een vergrote prostaat of niersteen waardoor de urine minder goed kan doorstromen.

Uiteraard kan alleen een dokter de juiste diagnose stellen en jou het beste helpen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen