Het Verschil Tussen Amlodipine en Metoprolol Uitgelegd

Als je last hebt van een hoge bloeddruk of andere hartgerelateerde aandoeningen, is de kans groot dat je medicatie moet gebruiken om je symptomen te behandelen.

Twee veel voorgeschreven medicijnen zijn Amlodipine en Metoprolol. Amlodipine en Metoprolol behoren tot verschillende klassen van geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.

Maar wat is het verschil tussen Amlodipine en Metoprolol?

KORT ANTWOORD

Amlodipine behoort tot de groep van calciumkanaalblokkers en helpt de bloedvaten te ontspannen en te verwijden, waardoor de bloeddruk daalt. Metoprolol daarentegen behoort tot de groep van bètablokkers en werkt door het verlagen van de hartslag en het verminderen van de hoeveelheid bloed die door het hart wordt gepompt, waardoor de bloeddruk daalt.

Hoewel beide medicijnen worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen, hebben ze verschillende werkingsmechanismen en kunnen ze verschillende bijwerkingen hebben. Amlodipine kan bijvoorbeeld bijwerkingen veroorzaken zoals hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid, terwijl metoprolol bijwerkingen kan hebben zoals duizeligheid, vermoeidheid en kortademigheid.

Dit artikel vertelt je meer over de verschillen tussen amlodipine en metoprolol, wanneer ze gegeven worden, de bijwerkingen die op kunnen treden en een aantal aandachtspunten.

apotheker pakt medicijn

Wanneer amlodipine en wanneer metoprolol?

Wanneer Amlodipine. Amlodipine wordt voornamelijk voorgeschreven voor hypertensie (hoge bloeddruk) en angina pectoris (pijn op de borst door een verminderde bloedtoevoer naar het hart). Het kan ook worden voorgeschreven voor andere aandoeningen, zoals Raynaud-syndroom en bepaalde vormen van hartfalen.

Wanneer Metoprolol. Metoprolol wordt voornamelijk voorgeschreven voor hypertensie, angina pectoris, hartritmestoornissen en hartfalen. Het kan ook worden gebruikt bij de behandeling van migraine, hyperthyreoïdie en glaucoom.

Bepalende factoren. De keuze tussen amlodipine en metoprolol hangt af van de individuele gezondheidstoestand en de medische geschiedenis van de patiënt. Patiënten met een hoge bloeddruk en risicofactoren voor hart- en vaatziekten hebben mogelijk meer baat bij amlodipine, terwijl patiënten met hartproblemen zoals hartfalen en angina pectoris mogelijk meer baat hebben bij metoprolol.

Het is belangrijk om een arts te raadplegen voor advies over welk geneesmiddel het meest geschikt is voor een specifieke aandoening en gezondheidstoestand.

Werkingsmechanisme amlodipine 

Amlodipine is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van calciumkanaalblokkers. Het werkingsmechanisme van amlodipine is als volgt:

Stap 1: Amlodipine wordt ingenomen als een tablet en komt vervolgens in de bloedbaan terecht.

Stap 2: Eenmaal in de bloedbaan bereikt amlodipine de gladde spiercellen van de bloedvaten.

Stap 3: Amlodipine werkt door zich te binden aan specifieke calciumkanalen in de gladde spiercellen van de bloedvaten.

Stap 4: Door zich aan deze calciumkanalen te binden, voorkomt amlodipine dat calcium de gladde spiercellen binnendringt.

Stap 5: Calcium speelt een belangrijke rol bij het samentrekken van spiercellen. Door te voorkomen dat calcium de gladde spiercellen binnendringt, kan amlodipine voorkomen dat de spieren van de bloedvaten samentrekken.

Stap 6: Als de spieren van de bloedvaten ontspannen, verwijden de bloedvaten zich, waardoor de bloeddruk daalt.

Stap 7: Amlodipine heeft ook een effect op het hart door de contractiekracht te verminderen en de bloedstroom te verhogen. Dit vermindert de zuurstofbehoefte van het hart en verlicht de symptomen van angina pectoris.

Samenvattend bindt amlodipine zich aan calciumkanalen in de gladde spiercellen van de bloedvaten, waardoor de spieren ontspannen en de bloedvaten verwijden. Dit leidt tot een verlaging van de bloeddruk. 

Amlodipine heeft ook effect op het hart door de contractiekracht te verminderen en de bloedstroom te verhogen, waardoor de symptomen van angina pectoris worden verlicht.

Werkingsmechanisme Metoprolol

Metoprolol is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van bètablokkers. Het werkingsmechanisme van metoprolol is als volgt:

Stap 1: Metoprolol wordt ingenomen als een tablet en komt vervolgens in de bloedbaan terecht.

Stap 2: Eenmaal in de bloedbaan bereikt metoprolol de bètareceptoren van het hart en andere delen van het lichaam.

Stap 3: Metoprolol werkt door zich te binden aan deze bètareceptoren, waardoor de effecten van adrenaline en noradrenaline op het hart en andere delen van het lichaam worden geblokkeerd.

Stap 4: Adrenaline en noradrenaline zijn natuurlijke hormonen die de hartslag, de bloeddruk en de contractiekracht van het hart kunnen verhogen.

Stap 5: Door de bètareceptoren te blokkeren, kan metoprolol de hartslag verlagen, de bloeddruk verlagen en de contractiekracht van het hart verminderen.

Stap 6: Dit vermindert de zuurstofbehoefte van het hart en verlicht de symptomen van angina pectoris.

Stap 7: Metoprolol heeft ook effect op de bloedvaten door de bloedvaten te ontspannen en de bloedstroom te verhogen, wat ook kan leiden tot een verlaging van de bloeddruk.

Samenvattend bindt metoprolol zich aan de bètareceptoren van het hart en andere delen van het lichaam, waardoor de effecten van adrenaline en noradrenaline worden geblokkeerd. 

Dit leidt tot een verlaging van de hartslag, de bloeddruk en de contractiekracht van het hart. 

Metoprolol kan ook de bloedvaten ontspannen en de bloedstroom verhogen, wat kan leiden tot een verlaging van de bloeddruk.

Bijwerkingen amlodipine en metoprolol

Amlodipine en metoprolol kunnen beide bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet alle patiënten last krijgen van bijwerkingen. Hieronder staan enkele veelvoorkomende bijwerkingen van elk geneesmiddel:

Bijwerkingen van Amlodipine:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Vermoeidheid
 • Opvliegers
 • Buikpijn
 • Misselijkheid
 • Oedeem (zwelling in voeten en enkels)

In zeldzame gevallen kan amlodipine ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals:

 • Allergische reacties (bijv. huiduitslag, jeuk, ademhalingsproblemen)
 • Leverproblemen
 • Hartproblemen (zoals hartfalen)
 • Lage bloeddruk
 • Veranderingen in het hartritme

Bijwerkingen van Metoprolol:

 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Kortademigheid
 • Maagklachten (zoals misselijkheid en braken)
 • Diarree of obstipatie
 • Slapeloosheid

In zeldzame gevallen kan metoprolol ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals:

 • Allergische reacties (bijv. huiduitslag, jeuk, ademhalingsproblemen)
 • Lage bloeddruk
 • Veranderingen in het hartritme
 • Depressie
 • Hallucinaties

Het is belangrijk om bijwerkingen te melden aan de arts die het geneesmiddel heeft voorgeschreven. 

Als patiënten ernstige bijwerkingen ervaren, moeten ze onmiddellijk medische hulp zoeken.

Take home message

Dus wat is het verschil tussen amlodipine en metoprolol?

Amlodipine is een calciumkanaalblokker die de bloedvaten ontspant en de bloeddruk verlaagt, terwijl metoprolol een bètablokker is die de hartslag vertraagt en ook de bloeddruk verlaagt. 

Beide geneesmiddelen hebben verschillende indicaties en voorschrijfpatronen. 

Patiënten moeten hun arts raadplegen om te bepalen welk geneesmiddel het meest geschikt is voor hun specifieke aandoening en gezondheidstoestand.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen