Waar Komt Autisme Vandaan? 4 Theorieën

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die problemen geeft op het gebied van communicatie, sociale interactie en gedrag. 

Maar waar komt autisme vandaan?

KORT ANTWOORD

Er is nog steeds veel onbekend over de precieze oorsprong van autisme, maar het wordt algemeen aangenomen dat het komt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. 

Verder onderzoek en studies zijn nodig om meer te leren over de ontwikkeling van autisme en hoe we het beter kunnen diagnosticeren, behandelen en ondersteunen.

Dit artikel vertelt je waar autisme vandaan komt en de theorieën die allemaal rondgaan over de oorsprong van autisme.

kind autisme

4 Theorieën 

De precieze oorsprong van autisme is nog niet volledig begrepen, maar er zijn verschillende theorieën en onderzoeken die verklaringen bieden.

1. Genetische factoren 

Een bekende theorie is dat autisme aangeboren is en het resultaat is van genetische factoren. 

Onderzoeken hebben aangetoond dat er een erfelijke component is bij autisme, aangezien het vaker voorkomt bij familieleden van personen met autisme. 

Er is ook onderzoek gedaan naar specifieke genen die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van autisme, maar nog niet één specifiek gen is geïdentificeerd als de enige oorzaak.

2. Genetische en omgevingsfactoren

Andere theorieën suggereren dat autisme het resultaat is van een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. 

Dit kan bijvoorbeeld factoren omvatten zoals blootstelling aan bepaalde chemicaliën tijdens de zwangerschap, infecties of ontstekingen tijdens de ontwikkeling van de hersenen, of problemen tijdens de bevalling. 

Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze factoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van autisme, zij niet de enige oorzaak zijn en dat autisme een complexe aandoening is met vele factoren die bijdragen aan zijn ontwikkeling.

3. Vaccinatie speculaties 

Er is ook speculatie geweest over de mogelijke verbanden tussen vaccinaties en de ontwikkeling van autisme, maar dit is grondig ontkracht door talrijke wetenschappelijke onderzoeken. 

Er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden om aan te tonen dat vaccinaties de ontwikkeling van autisme veroorzaken.

Wanneer werd autisme voor het eerst gediagnosticeerd?

Autisme werd voor het eerst beschreven door de Oostenrijkse kinderpsychiater Dr. Hans Asperger in 1944, hoewel hij zijn bevindingen pas in het Duits publiceerde in 1981. 

Dr. Asperger beschreef kinderen met sociale en communicatieproblemen, die echter sterk geïnteresseerd waren in specifieke onderwerpen en begaafd waren in problemen oplossen. 

Zijn werk werd echter over het hoofd gezien tot het in de jaren negentig van de vorige eeuw werd vertaald naar het Engels.

“early infantile autism”

Echter, een aantal jaren eerder, in 1943, publiceerde de Amerikaanse kinderpsychiater Leo Kanner een artikel waarin hij de term “early infantile autism” introduceerde. 

Kanner beschreef kinderen die zich afzonderden van de wereld en zich in hun eigen fantasiewereld bevonden. 

Hij beschreef ook hun beperkingen in sociale en communicatieve vaardigheden en hun gebrek aan empathie. Kanner’s beschrijvingen vormden de basis voor het moderne begrip van autisme.

Introductie “autisme spectrum stoornis”

In de jaren zestig en zeventig werd het begrip autisme verder ontwikkeld door onderzoekers, waaronder de Britse kinderpsychiater Lorna Wing, die de term “autisme spectrum stoornis” (ASS) introduceerde. 

Dit weerspiegelde het idee dat autisme een breed spectrum van verschillende symptomen en ernst kon omvatten.

Tegenwoordig wordt autisme als een ontwikkelingsstoornis beschouwd die zich manifesteert in de kindertijd en die blijvend is. 

Het is gekenmerkt door beperkingen in sociale interactie, communicatie en gedrag, en door repetitieve of restrictieve interesses en activiteiten. 

Er wordt geschat dat ongeveer 1 op de 59 mensen wereldwijd wordt gediagnosticeerd met autisme.

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en behandeling van autisme, maar er is nog veel onbekend. 

Het is nu erkend als een complexe en multifactoriële aandoening, waarbij genetische factoren en omgevingsfactoren waarschijnlijk een rol spelen. 

Ondanks de beperkingen die mensen met autisme ervaren, zijn velen in staat om een ​​bevredigend en productief leven te leiden met de juiste ondersteuning en begeleiding.

Take home message

Waar komt autisme vandaan?

Er is nog steeds geen definitieve antwoord op de vraag waar autisme vandaan komt, maar er is veel onderzoek gedaan om de oorzaken van deze ontwikkelingsstoornis te ontrafelen. 

Het wordt nu gezien als een complexe en multifactoriële aandoening waarbij genetische factoren en omgevingsfactoren waarschijnlijk een rol spelen.

Ondanks de uitdagingen waarmee mensen met autisme te maken krijgen, zijn velen in staat om een ​​bevredigend en productief leven te leiden met de juiste ondersteuning en begeleiding.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen