7 Redenen Waarom Je Niet Op Je Linker Zij Kan Liggen

Hoewel het aangeraden wordt om op de zij te liggen kan niet iedereen dat. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen.

Dit artikel vertelt je waarom je niet op je linker zij kan liggen, de meest voorkomende oorzaken en de voor- en nadelen per slaaphouding.

vrouw ligt op linker zij te slapen

1. Ademhalingsprobleem

Op de linker zijde slapen kan meer druk op de longen uitoefenen. Mensen met hartfalen kunnen op de linker zij moeite krijgen met de ademhaling. Bij hartfalen houdt het lichaam meer vocht vast wat achter de longen kan gaan zitten.

Mensen met congestief hartfalen kunnen op de linkerzij ongemak en ademhalingsproblemen ervaren. Dit blijkt uit anekdotisch bewijs. 

Of het precies gevaarlijk is en hoe gevaarlijk het mogelijk zou zijn moet in de toekomst beter onderzocht worden. 

2. Hart verplaatsing

Er zijn aanwijzingen waaruit blijkt dat de linker zijligging de positie van het hart kan beïnvloeden. Door een verplaatsing van het hart kan de stroom verstoord raken. Slapen op de linkerzijde kan ook de bloedstroom beïnvloeden. 

Op de linkerzij liggen kan de druk op je hart verhogen. Dit bleek uit een onderzoek uit 1997 waarbij er merkbare veranderingen op de ECG werden gezien. Een onderzoek uit 2018 bevestigde deze resultaten. 

De onderzoekers denken dat dit te maken heeft met de draaiing en verschuiving van het hart in de linker zijligging.

Kortom, mogelijk kan de veranderde hart positie in de borstkas de elektrische activiteit beïnvloeden. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe groot dit effect precies is.

3. Gevoelloosheid

Als je te lang op één kant ligt kan er gevoelloosheid in de armen optreden. Er komt namelijk veel druk op de zenuwen in je armen. In dit geval zal je vaker van kant moeten wisselen.

4. Prematuur Ventriculair Complex (PVC)

Een prematuur ventriculair complex is een abnormale hartslag waarbij er een contractie wordt overgeslagen gevolgd door een extra krachtige contractie. 

Sommige mensen kunnen hierdoor niet langer dan enkele minuten op de linkerzij liggen, er ontstaat een intens gevoel dat je van positie moet veranderen. 

Mogelijk denk je zelfs dat je hart gaat stoppen. Hierdoor ga je de linkerpositie vermijden.

5. Verlittekening / Adhesies

Op de linker zij liggen kan ook pijnlijk zijn waarbij er een soort steek wordt ervaren. Zo ongemakkelijk dat je je meteen weer om gaat draaien. 

Mogelijk heb je last van verklevingen (adhesies), oftewel verlittekening na een operatie. In dit geval ontstaat de pijn in bepaalde houdingen waarbij de verklevingen aan de buikwand trekken. 

6. Winderigheid

Als je op je linkerzij ligt kan je last krijgen van winderigheid. Dit is niet gek. Door de zwaartekracht op het spijsverteringsstelsel wordt het opgesloten gas als het ware weggeduwd. 

Hierbij kan je ook pijn links aan de onderkant van je borst hebben. Het is als het ware wind rond het hart. Kortom, met name op de linkerzijde kan je hier last van hebben.

7. Zenuwbeknelling 

In bepaalde hoeken kan een zenuw van de wervelkolom afgekneld worden.

8. Overige oorzaken

Ruggengraat. De zijligging is dan wel beter tegen slaapapneu, maar het kan mogelijk wel pijn doen aan je ruggengraat. 

Eierstok cyste. Kan irriteren bij een zijligging.

Om het exacte probleem vast te stellen kan aanvullend onderzoek zoals een MRI of CT-scan nodig zijn.

Wat is de beste slaaphouding?

De slaaphouding heeft een grote invloed op je gezondheid en elke positie komt met zijn eigen voor- en nadelen. 

Zo kan de rugligging met een extra kussen onder de rug klachten van rugpijn verminderen. Echter, door de extra zwaartekracht wordt de tong naar achteren gedrukt waardoor slaapapneu kan verergeren.

De rechter zijligging heeft een voordeel. Dit blijkt uit onderzoek. Op de rechter zij werd er nauwelijks veranderingen gezin op de ECG.

Het hart werd in deze positie namelijk in dezelfde positie gehouden. Dit komt door het mediastinum, een dunne laag weefsel dat tussen de longen ligt. 

Hierbij moet wel vermeldt worden dat er geen bewijs is dat de linker zijligging het risico op een hartaandoening verhoogt als je nog geen hartaandoening hebt. 

Volgens sommige slaapdeskundigen kan je met de rechter zijligging juist de ader die naar de rechter kan van je hart loopt samendrukken, dit is de vena cava (holle ader). 

Maar ook voor de rechter zijligging is er geen bewijs dat het de kans op hartfalen verhoogt. Het lijkt dus momenteel veilig te zijn.

Een onderzoek uit 2018 stelde vast dat de meeste mensen met de hartspierziekte ‘’consecutieve gedilateerde cardiomyopathie’’ liever niet op de linker zij slapen, maar juist op de rechter. 

Kortom, er is geen duidelijke oplossing, maar mogelijk vind je het fijner om op de rechter zijde te slapen.

Weetje

Wist je dat zwangere vrouwen soms aangeraden worden om op de linkerzij te slapen? Dit geeft de baarmoeder meer ruimte en voorkomt dat de foetus druk uitoefent op een grote ader.

Take home message 

Slapen op de linkerzijde komt dus met een aantal nadelen. Het kan de druk op de longen en maag verhogen en het kan de bloedstroom beïnvloeden.

Daarnaast kan er winderigheid optreden of gevoelloosheid van een arm. Dit verklaart mogelijk waar je niet op linker zij kan liggen. 

Momenteel is de beste slaaphouding voor de hartgezondheid nog onduidelijk. Op de linker zij verandert de positie van het hart en de ECG terwijl de rechter zijligging de druk op de holle ader verhoogt. Er is geen bewijs dat dit het risico op het ontwikkelen van een hartaandoening verhoogt. 

Het is vooral belangrijk dat je goed slaapt. Kort slapen verhoogt juist de kans op hart en vaatziekten.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Pan, H., Xu, Z., Yan, H., Gao, Y., Chen, Z., Song, J., & Zhang, Y. (2018). Lying position classification based on ECG waveform and random forest during sleep in healthy people. Biomedical engineering online, 17(1), 1-24.

Bayraktar, M. F., & Ozeke, O. (2018). Serial echocardiographic changes with different body positions and sleeping side preference in heart failure patients. Echocardiography, 35(8), 1132-1137.

Kavey, N. B., Blitzer, A., Gidro-Frank, S., & Korstanje, K. (1985). Sleeping position and sleep apnea syndrome. American journal of otolaryngology, 6(5), 373-377.