Wat Betekent Het als je in Jezelf Praat? 4 Redenen

We praten allemaal wel eens in onszelf, maar wat betekent het als je in jezelf praat?

KORT ANTWOORD

Als je in jezelf praat, betekent dit dat je hardop tegen jezelf spreekt. Dit kan een teken zijn van verschillende dingen. Het kan een manier zijn om je gedachten te ordenen, beslissingen te nemen of dingen uit te werken. 

In sommige gevallen kan het echter ook een symptoom zijn van een psychische aandoening, zoals een stemmingsstoornis of psychose. Als het frequent en belemmerend is voor het dagelijkse leven, is het goed om professionele hulp te zoeken.

Dit artikel vertelt je waarom je in jezelf praat en wanneer het afwijkend kan zijn.

bezorgde vrouw denkt na

Waarom mensen in zichzelf praten

Mensen praten vaak in zichzelf om verschillende redenen, waaronder.

  1. Gedachten ordenen. Het is heel gebruikelijk om in jezelf te praten als je je gedachten probeert te ordenen of beslissingen probeert te nemen. Door hardop te spreken, kun je de informatie die je verwerkt op een beter begrijpelijke manier uitdrukken en makkelijker overzicht creëren. Het helpt ook bij het verduidelijken van wat je precies wilt en waarom.
  2. Zelfmotivatie. Hardop tegen jezelf praten kan ook helpen bij het opbouwen van motivatie en zelfvertrouwen. Dit komt doordat je jezelf bemoedigende dingen toezegt en jezelf op een positieve manier aanmoedigt. Het is een manier om jezelf te pushen om door te gaan, zelfs wanneer het moeilijk is.
  3. Hulp bij het nemen van beslissingen. Als je twijfelt over een beslissing, kan het helpen om deze hardop te overwegen. Dit geeft je de mogelijkheid om de voor- en nadelen van elke beslissing te wegen en te bepalen wat het beste is voor jou. Door hardop te spreken, kun je ook zien of je overtuigd bent van je beslissing of nog steeds twijfelt.
  4. Uitlaatklep voor emoties. Emoties kunnen soms moeilijk te begrijpen en te uiten zijn. Door in jezelf te praten, kun je deze emoties verwoorden en uiten, wat je helpt om ze beter te begrijpen en te verwerken. Het is een manier om emoties te uiten, zonder ze op andere mensen af te reageren.
  5. Hulp bij het onthouden van informatie. Soms kan het moeilijk zijn om bepaalde informatie te onthouden. Door hardop te praten, kun je informatie herhalen en dit beter laten kleven. Dit is vooral nuttig voor mensen die visuele leerstijlen hebben, aangezien het de informatie op een andere manier uitdrukt dan alleen maar te lezen of te horen.

Biologische functie

Het wetenschappelijke onderzoek naar de biologische functie van het praten in onszelf is beperkt, maar er zijn enkele theorieën die dit fenomeen verklaren. Hieronder staan een aantal van deze theorieën.

  1. Bevordering van cognitieve processen. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat het hardop praten in onszelf de cognitieve processen kan verbeteren, zoals aandacht, geheugen en beslissingsvaardigheden. Dit komt doordat het praten in onszelf een andere manier van denken en verwerken van informatie is dan alleen maar denken.
  2. Regulatie van emoties. Het praten in onszelf kan ook helpen bij het reguleren van emoties. Het is een manier om jezelf bewust te worden van je emoties en ze op een productieve manier te uiten. Het kan ook helpen om bepaalde emoties te beheersen en te reguleren.
  3. Versterken van het zelfbewustzijn. Het praten in onszelf kan ook het zelfbewustzijn versterken, waardoor je jezelf beter leert kennen en je eigen gedachten en emoties beter begrijpt. Dit kan leiden tot grotere zelfkennis en zelfbewustzijn.
  4. Bijdragen aan sociale interacties. Sommige onderzoeken suggereren ook dat het praten in onszelf kan helpen bij het voorbereiden op sociale interacties en het oplossen van sociale problemen. Het praten in onszelf kan ook helpen bij het verbeteren van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen in sociale situaties.

Hoewel de biologische functie van het praten in onszelf nog niet volledig is begrepen, lijkt het er dus op dat het een nuttig mechanisme is voor het verbeteren van cognitieve processen, het reguleren van emoties, het versterken van het zelfbewustzijn en het bijdragen aan sociale interacties.

Take home message

Het praten in jezelf kan verschillende dingen betekenen, afhankelijk van de context en de persoon. Dus wat betekent het als je in jezelf praat?

In jezelf praten kan een manier zijn om gedachten en emoties uit te drukken, zelfreferentieel te zijn of om jezelf te begeleiden bij taken. 

Sommigen beschouwen het als een teken van eenzaamheid of verveling, terwijl anderen het als een vorm van zelfbespiegeling beschouwen. 

Het kan ook een teken zijn van hogere cognitieve functies en emotionele regulering. 

In ieder geval is het praten in jezelf een normaal onderdeel van de menselijke ervaring en wordt het door veel mensen gedaan.

In het algemeen kan het praten in jezelf worden beschouwd als een uiting van menselijke introspectie en reflectie en een manier om informatie en emoties te verwerken.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen