Wat is een Hoog Sensitief Persoon? 7 Kenmerken

Ongeveer 15-20% van de bevolking is hoog sensitief. Maar wat maakt hen precies anders? Dus wat is een hoog sensitief persoon?

KORT ANTWOORD

Een hoog sensitief persoon (HSP) is gevoeliger voor prikkels, waardoor je sneller overprikkeld raakt en meer tijd nodig hebt om te ontspannen en dingen te verwerken. 

Ze zijn vaak gevoelig voor emoties en gedachten van andere mensen, waardoor ze snel meegezogen worden in emoties van anderen. Hoog sensitieve personen hebben vaak een sterk moreel besef en zijn zich bewust van de gevoelens van anderen.

Ook kunnen ze gevoeliger zijn voor prikkels uit hun omgeving, zoals geluiden, geuren, smaken en aanrakingen. Ze kunnen snel overprikkeld raken als ze zich in drukke, lawaaierige omgevingen bevinden en hebben vaak de neiging om rustige, stille plekken op te zoeken om te ontspannen. HSP’s kunnen ook gevoeliger zijn voor visuele prikkels en hebben vaak een grotere waardering voor kunst en schoonheid.

Het is belangrijk om te begrijpen dat hoogsensitiviteit niet hetzelfde is als een ziekte of een psychologisch probleem, maar eerder een karaktertrek of persoonlijkheidseigenschap.

Het kan soms moeilijk zijn om als HSP te leven in een wereld die vaak gericht is op snelheid en efficiëntie, maar er zijn manieren om om te gaan met deze eigenschap. Leer jezelf beter kennen en leer welke situaties je overprikkeld maken, en zoek manieren om deze situaties te vermijden of te verminderen. Zoek ook manieren om te ontspannen en te onthaasten, zoals meditatie, yoga of een wandeling in de natuur.

Dit artikel vertelt je wat een hoog sensitief persoon is, de 7 kenmerken en of er ook laag sensitieve personen zijn.

Hersenen brein

De Kenmerken van een hoogsensitief persoon

Als hoogsensitief persoon (HSP) heb je waarschijnlijk een aantal specifieke kenmerken die je uniek maken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende kenmerken van HSP’s:

 • Overprikkeling: HSP’s zijn vaak gevoeliger voor prikkels uit de omgeving, zoals geluiden, geuren, smaken en aanrakingen. Dit kan leiden tot overprikkeling wanneer je je in drukke, lawaaierige omgevingen bevindt.
 • Empathie: HSP’s zijn vaak gevoelig voor emoties en gedachten van andere mensen, waardoor ze snel meegezogen worden in de emoties van anderen. Dit kan leiden tot een diepe empathie en compassie voor anderen.
 • Reflectie: HSP’s nemen vaak de tijd om over hun eigen emoties en gedachten na te denken, en kunnen daardoor meer gevoelig zijn voor hun eigen gevoelens en die van anderen.
 • Creativiteit en esthetiek: HSP’s hebben vaak een scherper gezichtsvermogen en een grotere waardering voor kunst en schoonheid.
 • Perfectionisme: HSP’s zijn vaak perfectionistisch en streven ernaar om alles tot in de perfectie te doen.
 • Piekeren: HSP’s zijn vaak geneigd om te piekeren over gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden of die nog moeten gebeuren.
 • Rust: HSP’s hebben vaak behoefte aan rust en stilte en voelen zich vaak overprikkeld in drukke, lawaaierige omgevingen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat deze kenmerken niet bij iedere HSP op dezelfde manier voorkomen. 

Sommige HSP’s hebben bijvoorbeeld meer moeite met overprikkeling, terwijl anderen juist meer gevoelig zijn voor empathie. 

En het is ook belangrijk om te weten dat HSP’s niet alleen maar “gevoelig” hoeven te zijn, er kan ook een stevig karakter en een groot verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig zijn.

Probeer situaties te vermijden die je overprikkelen, zoek manieren om te ontspannen en onthaasten, en leer jezelf beter kennen.

Zijn sommige mensen juist laag sensitief?

Sommige mensen kunnen juist laag sensitief zijn. Dit betekent dat ze minder gevoelig zijn voor prikkels uit hun omgeving en minder snel overprikkeld raken. 

Hier zijn enkele van de meest voorkomende kenmerken van laag sensitieve personen:

 • Ongevoeligheid: Laag sensitieve personen zijn vaak minder gevoelig voor emoties en gedachten van andere mensen, en hebben minder behoefte aan sociale interactie.
 • Onverschilligheid: Laag sensitieve personen zijn vaak onverschillig voor esthetische zaken zoals kunst en schoonheid, en zijn minder gevoelig voor prikkels uit hun omgeving, zoals geluiden, geuren, smaken en aanrakingen.
 • Actiegerichtheid: Laag sensitieve personen zijn vaak meer gericht op actie en efficiëntie, en hebben minder behoefte aan rust en tijd voor reflectie.
 • Impulsiviteit: Laag sensitieve personen kunnen impulsief zijn, en minder tijd besteden aan overdenken van de gevolgen van hun acties.
 • Probleemoplossend vermogen: Laag sensitieve personen zijn vaak beter in staat om problemen op te lossen, omdat ze minder snel afgeleid worden door emoties en gevoelens.

Het is belangrijk om te begrijpen dat, net als bij hoog sensitieve personen, dit kenmerken niet bij iedereen in dezelfde mate voorkomen. 

En dat een laag sensitieve persoon niet per se emotieloos is of geen empathie heeft, zoals vaak gedacht wordt. 

Ook zij kunnen zich gevoelig voelen voor bepaalde prikkels, en juist efficiënt zijn in de omgang met emoties.

Take home message

In dit artikel hebben we besproken wat een hoog sensitief persoon (HSP) is en welke kenmerken HSP’s vaak hebben. 

We hebben ook besproken dat er ook mensen kunnen zijn die juist laag sensitief zijn, met eigen unieke kenmerken.

Het is belangrijk om te begrijpen dat hoogsensitiviteit of laagsensitiviteit geen ziekte of psychologisch probleem is, maar eerder een karaktertrek of persoonlijkheidseigenschap.

Door jezelf beter te leren kennen, kun je leren omgaan met situaties die je overprikkeld maken of leren hoe je het beste functioneert.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen