AI gaat Artsen Snel Vervangen: 5 Redenen

AI ligt op ramkoers en zal de zorg voorgoed veranderen. Het begint als doktersassistent en zal uiteindelijk aan je bed staan. 

En dat is zeker niet vergezocht. ChatGPT heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt door te slagen voor de Amerikaanse medische licentie-examens. 

robot verpleegsters aan bedHet AI-systeem presteerde ook beter dan artsen in zes medische specialismen, zowel diagnostisch als qua gesprekskwaliteit.

Het gaat allemaal angstaanjagend snel, maar we zullen onze levens niet snel aan AI toevertrouwen. 

Op dit moment heeft namelijk 75% van de patiënten geen vertrouwen in AI in de gezondheidszorg.

We zijn er dus zeker nog niet klaar voor, maar mijn verbeelding over de toekomst draait overuren.

Stel je eens voor: je spreekt je klachten in terwijl je symptomen beschrijft. De AI analyseert in real-time je spraakpatronen, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Vervolgens haalt het apparaat je volledig gedigitaliseerde medische geschiedenis op. Aan de hand daarvan maakt de AI een differentiële diagnose en suggereert mogelijke diagnostische tests, behandelingen of levensstijlaanpassingen op basis van vastgestelde patronen en trends in je gezondheidsgegevens.

Laten we eerlijk zijn, dit kan een huisarts niet in een consult van 10 minuten. AI kan nou eenmaal enorme hoeveelheden gegevens sneller verwerken. Bovendien kunnen AI-robots in de toekomst onder toezicht van artsen operaties uitvoeren, zonder vermoeid te raken zoals mensen. Maar zou jij je leven aan AI toevertrouwen?

In dit artikel vertel ik je of AI artsen gaat vervangen, inclusief de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

robot dokter in operatiekamer

Gaat AI artsen vervangen?

AI kan artsen vervangen, want het is onuitputbaar, kan enorme hoeveelheden gegevens sneller verwerken, patronen herkennen, behandelingen personaliseren, repetitieve taken automatiseren, nauwkeurigheid en precisie verbeteren, voorspellende analyses mogelijk maken en klinische besluitvorming ondersteunen.

Weetje

AI-toepassingen in de zorg omvatten snelle diagnoses, het voorspellen van epidemieën, robot-geassisteerde chirurgie, versnelde medicijnontwikkeling, en depressieherkenning via smartphones.

Maar medische taken zijn zeer complex en er zullen altijd menselijke artsen nodig zijn voor interpretatie en besluitvorming. 

Er zal dus een klein aantal artsen nodig zijn om toezicht te houden, maar dan moet je echt bij de beste 0.1% zitten wil je een baan hebben.

Het zal nog een tijd duren om dit te realiseren, aangezien de zorg veel facetten omvat die AI nog niet volledig kan overnemen. 

Menselijke gezondheid vereist intuïtief denken, begrip, empathie en vertrouwen, aspecten die AI niet kan vervangen. 

Gelukkig is menselijke connectie onvervangbaar, waardoor beroepen die hierop steunen altijd nodig zullen zijn.

Desondanks ben ik optimistisch. Waarschijnlijk zullen artsen en AI samenwerken om de werkdruk in de zorg te verlichten en het personeelstekort te verminderen. 

Mensen zijn bij veel beroepen al 40% productiever dankzij AI. 

Ook zullen minder afwijkingen over het hoofd worden gezien en administratieve taken worden vereenvoudigd, waardoor artsen meer tijd hebben voor de patiënt. 

Dit is van cruciaal belang, gezien bijna de helft van hun werkdag momenteel opgaat aan documentatie.

mens geeft robot een handKortom, AI zal artsen niet vervangen, maar wel degenen die geen AI gebruiken. Het zal artsen niet vervangen maar ondersteunen. 

Dankzij AI zullen behandelingen beter en efficiënter worden en zullen er mogelijk minder doorverwijzingen worden gemaakt. 

Wij als mensen zullen dus de vruchten plukken van deze samenwerking.

Een ander potentieel voordeel van AI in de gezondheidszorg is dat het kan bijdragen aan het verminderen van schandalen en het verlichten van de angstcultuur die soms in zorginstellingen heerst.

De mening van artsen over kunstmatige intelligentie (AI)

Veel beroepen worden al bedreigd door de opkomst van AI. Zo vervangt ChatGPT schrijvers, Dall-E neemt de rol van ontwerpers over en Sora staat op het punt om videomakers te vervangen. 

En dat is nog maar het topje van de ijsberg. De zorg zal dus zeker niet bespaard blijven, en dat merk je ook aan het verdeelde sentiment onder artsen.

Zo kwam ik een onderzoek tegen waarin gekeken werd naar wat artsen in Bahrein vinden van kunstmatige intelligentie (AI) en hoe het hun werk zou kunnen beïnvloeden. 

Ze deden een enquête onder artsen die minstens vijf jaar ervaring hadden in ziekenhuizen in Bahrein.

Uit de resultaten blijkt dat de meeste artsen positief zijn over AI. 

Vooral pathologen zien voordelen in het gebruik van AI voor persoonlijke medicatie en gesprekken met patiënten. 

Maar veel artsen maken zich wel zorgen dat AI hun werk kan overnemen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud ze zijn, hoeveel ervaring ze hebben of hoeveel ze weten over AI. 

Dit betekent dat Bahreinse artsen vergelijkbare meningen hebben over AI als artsen in andere landen, maar dat ze wel bezorgd zijn over wat het betekent voor hun baan in de toekomst.

AI zal Artsen efficiënter maken

AI kan het werk van artsen efficiënter maken. Hierdoor kunnen ze meer tijd besteden aan patiënten, zonder dat de zorgkwaliteit eronder lijdt of ze uitgeput raken. En dat kan het tekort aan artsen verminderen.

Een groot probleem voor artsen is de enorme hoeveelheid administratie die ze moeten bijhouden. 

Bijna de helft van hun werkdag gaat op aan documentatie. Dit is belangrijk voor facturering en om de patiëntenzorg te volgen, maar het is ook erg tijdrovend. 

AI kan hierbij helpen door suggesties te doen voor de documentatie en zelfs te assisteren bij het stellen van diagnoses.

Daarnaast kan AI processen zoals het maken van aantekeningen en het verzamelen van gegevens automatiseren, waardoor artsen meer tijd hebben voor hun patiënten. 

Natuurlijk zijn er wel zorgen over bijvoorbeeld de privacy van patiëntengegevens, maar deze kunnen worden aangepakt.

Kortom, AI kan artsen ondersteunen en hun werk gemakkelijker maken, maar het zal ze niet volledig vervangen.

Waarom Artificial Intelligence Artsen nooit Kan Vervangen

Sommige experts beweren dat robots en AI uiteindelijk het werk van artsen zullen overnemen. Maar laten we eens kijken naar de feiten.

De beweringen dat AI artsen zal vervangen, zijn overdreven. Zelfs als AI en robots meer taken overnemen, zullen artsen altijd nodig zijn vanwege hun menselijke vermogens en kennis.

Er zijn veel taken die alleen door mensen uitgevoerd kunnen worden. Technologie kan helpen bij het automatiseren van administratieve taken, maar menselijke empathie en inzicht zijn essentieel in de geneeskunde.

Sommige investeerders beweren dat AI in de toekomst veel artsen zal vervangen. Maar deze voorspellingen zijn gebaseerd op onvolledige kennis van de medische sector. De realiteit is dat de meeste medische taken te complex zijn om door machines te worden uitgevoerd.

Het is ook belangrijk op te merken dat technologie niet altijd perfect is. Hoewel AI en robots veel kunnen, zijn er grenzen aan wat ze kunnen bereiken. Menselijke artsen zijn nodig om de interpretatie en besluitvorming te bieden die AI niet kan bieden.

In plaats van een strijd tussen mens en machine, moeten we streven naar samenwerking. Technologie kan artsen helpen efficiënter te zijn, maar uiteindelijk zijn het de artsen die het beste begrijpen hoe ze hun patiënten kunnen helpen.

AI zal artsen niet vervangen, maar juist ondersteunen

AI kan de diagnostiek verbeteren door afwijkingen te detecteren die door mensen over het hoofd worden gezien. 

Ook kan het gepersonaliseerde behandelplannen bieden en administratieve taken vereenvoudigen, waardoor artsen meer tijd hebben voor patiëntenzorg. 

Bovendien kan AI medisch onderzoek versnellen door grote hoeveelheden gegevens te analyseren en patronen te identificeren.

Artsen die weerstand bieden aan AI-integratie lopen het risico achter te blijven in nauwkeurigheid, meer administratief werk te hebben, moeite te hebben met het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en patiënten te verliezen aan concurrenten die wel AI gebruiken.

Het is belangrijk voor artsen om AI te omarmen als een aanvulling op hun vaardigheden, niet als vervanging. 

Het kan hun praktijk verbeteren, de patiëntenzorg verbeteren en burn-out verminderen. 

Toekomstige artsen zullen waarschijnlijk meer vertrouwd zijn met technologie, waardoor de integratie van AI naadlozer wordt.

De Toekomst van AI Gezondheidszorg in 2100 

Het is 2100 en de wereld van de gezondheidszorg heeft een transformatie ondergaan. Bij het betreden van een medische kliniek verwelkomt een geavanceerd apparaat je. 

Het herkent je gezicht en stem, en begint onmiddellijk met het stellen van vragen over je gezondheid.

Dit apparaat is ontworpen om de eerste lijn van medische evaluatie uit te voeren.

Terwijl je je symptomen beschrijft, analyseert de AI in real-time je spraakpatronen, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. 

Op basis hiervan maakt het een voorlopige inschatting van je gezondheidstoestand. 

Vervolgens gaat het apparaat verder met het ophalen van je medische geschiedenis, die volledig is gedigitaliseerd en toegankelijk is via een beveiligd netwerk.

Met behulp van deze gegevens suggereert de AI mogelijke diagnostische tests en behandelingen. 

Het kan bijvoorbeeld voorstellen om bloedonderzoek, beeldvormende scans of genetische tests uit te voeren, afhankelijk van de aard van je klachten. 

Daarnaast kan het aanbevelingen doen voor medicatie, therapieën of levensstijlaanpassingen op basis van de vastgestelde patronen en trends in je gezondheidsgegevens.

Als je akkoord gaat met de voorgestelde aanpak, wordt de AI verder geactiveerd om de benodigde tests te plannen en afspraken te maken. 

Tijdens het hele proces blijft het apparaat in contact met je, en biedt het ondersteuning en informatie over wat je kunt verwachten.

Dit scenario is slechts een voorbeeld van hoe AI geïntegreerd kan worden in de toekomst van de gezondheidszorg. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, kunnen er nog meer geavanceerde toepassingen ontstaan. 

Denk bijvoorbeeld aan virtuele assistenten die continue monitoring van je gezondheid uitvoeren, gepersonaliseerde behandelingsplannen opstellen op basis van real-time gegevens, of zelfs autonome robots die medische procedures uitvoeren onder toezicht van AI-systemen.

Dit laat zien hoe kunstmatige intelligentie (AI) in de gezondheidszorg wordt gebruikt. 

AI kan al helpen bij het lezen van scans en het vinden van ziektes bij patiënten. Het kan zelfs voorspellen welke behandeling het beste werkt voor een individuele patiënt. 

Maar de rol van artsen blijft belangrijk. AI kan artsen helpen bij het maken van beslissingen, maar het kan niet het menselijke contact en begrip vervangen dat artsen bieden. 

Het gebruik van AI brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals het delen van patiëntgegevens en de vraag wie er profiteert van de winsten die het oplevert. 

AI: een Aanvulling op Artsen en Zorgverleners

Ik kwam dit onderzoek tegen waarin wordt gesproken over het groeiende gebruik van AI in de medische wereld. 

Het blijkt dat AI steeds vaker wordt ingezet om de nauwkeurigheid van diagnoses te verbeteren, behandelplannen te optimaliseren en de uitkomsten voor patiënten te verbeteren. 

Deze ontwikkelingen hebben veel discussies op gang gebracht over de rol van artsen en zorgverleners. 

Mensen vragen zich af of AI artsen uiteindelijk zal vervangen en of artsen die AI niet gebruiken zullen worden ingehaald door hun collega’s die dat wel doen.

Het artikel benadrukt echter dat AI bedoeld is als aanvulling op, in plaats van vervanging van, artsen en andere zorgverleners. 

Het idee is dat AI de sterke punten van menselijke zorgverleners kan combineren met de analytische kracht van AI-systemen. 

Hierbij is het essentieel dat menselijke expertise de AI-systemen begeleidt en controleert om de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen. 

Deze samenwerking, ook wel de ‘mens-in-the-loop’ benadering genoemd, kan leiden tot een verbetering van de servicekwaliteit, patiëntresultaten en efficiëntie in de gezondheidszorg.

Een belangrijke vraag is echter hoe deze adoptie van AI in de praktijk zal verlopen. 

Het blijkt dat dit grotendeels afhankelijk zal zijn van beslissingen en voorbereidingen van gezondheidsorganisaties, zoals ziekenhuizen en klinieken. 

Deze organisaties moeten ervoor zorgen dat de AI-tools die ze gebruiken, grondig zijn geëvalueerd en gevalideerd om de veiligheid en effectiviteit voor klinisch gebruik te garanderen. 

Daarnaast moeten ze hun beleid en protocollen aanpassen om te voldoen aan wet- en regelgeving, en moeten ze hun medewerkers trainen in het effectieve gebruik van AI in de praktijk. 

Al met al lijkt AI een veelbelovende toevoeging te zijn aan de gezondheidszorg, maar het is cruciaal dat het op een verantwoorde en goed doordachte manier wordt geïmplementeerd.

Uitdagingen van Kunstmatige Intelligentie in de Zorg

Hoewel deze ontwikkelingen opwindende mogelijkheden bieden om de gezondheidszorg te verbeteren, roepen ze ook ethische, juridische en sociale vragen op. 

Hoe zorgen we ervoor dat AI-systemen ethische beslissingen nemen en rekening houden met de privacy van patiënten? 

Hoe voorkomen we dat de kloof tussen degenen die toegang hebben tot deze geavanceerde zorg en degenen die dat niet doen, groter wordt? 

Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen waarmee de samenleving te maken zal krijgen naarmate AI een grotere rol gaat spelen in de gezondheidszorg in de 21e eeuw.

AI en menselijke interactie

Hoewel sommigen vrezen dat machines menselijke banen zullen overnemen, zal AI artsen niet vervangen, maar eerder ondersteunen. 

Het integreren van AI en data-analyse in de medische praktijk biedt aanzienlijke voordelen.

Gezondheid is complex en vereist vaak intuïtief denken en empathie, eigenschappen die alleen menselijke artsen kunnen bieden. 

AI kan deze menselijke interactie niet vervangen, maar kan wel helpen bij wetenschappelijke aspecten van de geneeskunde.

Take home message

AI zal de zorg ingrijpend veranderen, van het fungeren als doktersassistent tot aan directe zorgverlening aan bed. 

ChatGPT heeft zelfs medische examens met succes afgelegd en presteert beter dan artsen in sommige specialismen. 

Hoewel AI enorme voordelen biedt, zoals snellere gegevensverwerking en gepersonaliseerde behandelingen, blijft het vertrouwen van patiënten in AI nog laag. 

Toch zal AI naar verwachting artsen niet volledig vervangen, maar eerder ondersteunen. 

Het biedt kansen om efficiëntie te verbeteren, administratieve lasten te verminderen en diagnoses te verfijnen. 

Het benadrukt echter ook het belang van menselijke interactie en expertise in de geneeskunde. 

Voor meer inzichten bekijk mijn YouTube-kanaal, waar ik de meest gestelde vragen over dit onderwerp beantwoord in slechts 1 minuut.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Al-Medfa, M. K., Al-Ansari, A. M., Darwish, A. H., Qreeballa, T. A., & Jahrami, H. (2023). Physicians’ attitudes and knowledge toward artificial intelligence in medicine: Benefits and drawbacks. Heliyon, 9(4).

Sezgin, E. (2023). Artificial intelligence in healthcare: Complementing, not replacing, doctors and healthcare providers. Digital health, 9, 20552076231186520.

Rong, G., Mendez, A., Assi, E. B., Zhao, B., & Sawan, M. (2020). Artificial intelligence in healthcare: review and prediction case studies. Engineering, 6(3), 291-301.

Li, R. C., Asch, S. M., & Shah, N. H. (2020). Developing a delivery science for artificial intelligence in healthcare. NPJ digital medicine, 3(1), 107.