Kan je Dood Gaan aan een Gebroken Hart? (Gebroken-Hart-Syndroom)

Je hebt vast wel eens een verhaal gehoord van een oud stel dat kort na elkaar overleed. Dit fenomeen staat bekend als het weduwschapseffect.

Als je echtgenoot overlijdt, is de kans tussen de 30 en 90% dat jij binnen drie maanden ook overlijdt. 

Is het verdriet dan niet meer te verdragen? Dus kan je dood gaan aan een gebroken hart?

KORT ANTWOORD

Extreme emoties kunnen het gebroken-hart-syndroom veroorzaken. Dit is een tijdelijke maar ernstige hartaandoening. In zeldzame gevallen kan het fataal zijn. Je kan dus letterlijk doodgaan aan een gebroken hart. Dit verklaart deels waarom bejaarde echtparen kort na elkaar kunnen overlijden. De dood van een geliefde is natuurlijk een extreem stressvolle gebeurtenis, waardoor een golf van stresshormonen vrijkomt en daarmee een hartstilstand kan veroorzaken.

Dit artikel vertelt je wat meer over het gebroken-hart-syndroom en waarom bejaarde echtparen soms uren na elkaar overlijden.

vrouw geeft hart aan dokter

Het gebroken-hart-syndroom

Door extreme emoties, stressvolle situaties of traumatische gebeurtenissen kan er ernstig kortdurend hartspierfalen optreden.

Liefdesverdriet kan dus een tijdelijke hartaandoening veroorzaken die het gebroken-hart-syndroom wordt genoemd.

Maar hoe kan dat precies zo escaleren?

Extreme emoties kunnen een golf van stresshormonen laten vrijkomen die een hartstilstand teweeg kunnen brengen.

Deze aandoening kan ook door operaties of ernstige lichamelijke ziekten uitgelokt worden.

Symptomen van het gebroken-hart-syndroom zijn onder andere:

 1. man heeft last van hartdenken dat je een hartaanval krijgt
 2. kortademigheid 
 3. vocht in de longen
 4. plotselinge hevige pijn op de borst
 5. verzwakte linkerhartkamer
 6. lage bloeddruk
 7. onregelmatige hartslag

Gelukkig is het meestal goed te behandelen en de meeste zullen binnen enkele weken volledig herstellen zonder dat de kans op een volgende episode verhoogd is.

Echter, bij de volgende aandoeningen en situaties kan het gebroken-hart-syndroom levensbedreigend zijn:

 1. congestief hartfalen
 2. hartritme afwijkingen
 3. shock
 4. lage bloeddruk

Het gebroken-hart-syndroom wordt in de medische wereld ook wel takotsubo cardiomyopathie genoemd.

Dit kan een doodsoorzaak zijn van de nabestaande echtgenoot en kan dus verklaren waarom bejaarde echtparen zo kort na elkaar kunnen overlijden.

Bejaarde echtparen die uren na elkaar sterven

De wetenschap heeft aangetoond dat bejaarde echtparen kort na elkaar kunnen overlijden door het gebroken-hart-syndroom.

De kans dat je na het overlijden van je echtgenoot binnen drie maanden overlijdt is maar liefst 30-90%. Dit blijkt uit een onderzoek. 

Dit verschijnsel wordt ook wel het weduwschap effect genoemd, oftewel het verhoogde risico om na de dood van een echtgenoot of echtgenote zelf te overlijden. 

Dit is ook niet zo verwonderlijk. Een van de meest stressvolle gebeurtenissen is namelijk het overlijden van een geliefde.

Er zijn nog meer redenen. Zo kan een sterfgeval voor ouderen ook het immuunsysteem schaden.

Bovendien kan het ook nog eens ten koste gaan van de eigen verzorging.

Als gevolg kan de gezondheid ernstig achteruit gaan of kan de nabestaande kort na het verlies zelfs doodgaan.

Aandachtspunten

Het gebroken-hart-syndroom, ook bekend als takotsubo cardiomyopathie, kan optreden bij mensen van alle leeftijden, niet alleen bij bejaarde echtparen. Het wordt echter vaker waargenomen bij oudere volwassenen.

Het weduwschapseffect is niet beperkt tot echtgenoten; het kan ook voorkomen bij andere nauwe relaties, zoals broers en zussen, ouder-kindrelaties en beste vrienden. Het verlies van een geliefde in het algemeen kan een vergelijkbaar effect hebben.

Naast het fysieke aspect van het gebroken-hart-syndroom kan het verlies van een partner ook leiden tot ernstige emotionele en psychologische stress, wat kan bijdragen aan de verslechtering van de gezondheid en het verhoogde risico op overlijden.

Sociale isolatie en eenzaamheid na het verlies van een partner kunnen ook een negatieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het gebrek aan sociale steun en verbinding kan leiden tot depressie, angst en een verslechterd algemeen welzijn.

Ondersteuningssystemen zoals rouwbegeleiding, sociale interactie en medische zorg kunnen helpen bij het verminderen van de negatieve gevolgen van het verlies van een geliefde en het bevorderen van een betere gezondheid en welzijn voor nabestaanden.

Take home message

In de eerste 3 maanden nadat je echtgenoot is overleden is de kans om zelf te overlijden het grootst, dit staat ook wel bekend als het weduwschap effect.

Kan je doodgaan aan een gebroken hart?

Je kunt doodgaan aan het gebroken-hart-syndroom. Zo kunnen extreme emoties het gebroken-hart-syndroom veroorzaken, dat in zeldzame gevallen kan fataal zijn.

Door de extreme emoties komen er namelijk veel stresshormonen vrij die een hartstilstand kunnen uitlokken.

De meeste mensen zullen gelukkig binnen enkele weken volledig herstellen.

Tekenen en symptomen van het gebroken-hart-syndroom omvatten plotselinge hevige pijn op de borst, denken dat je een hartaanval krijgt, kortademigheid, onregelmatige hartslag, vocht in de longen, verzwakte linkerhartkamer en lage bloeddruk.

Het kan levensbedreigend zijn als de patiënten congestief hartfalen, hartritme afwijkingen, lage bloeddruk of shock hebben.

Of je dood kan gaan aan een gebroken hart is dus van een aantal factoren en situaties afhankelijk zoals je algemene gezondheid, leeftijd en gebeurtenissen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Boyd, B., & Solh, T. (2020). Takotsubo cardiomyopathy: review of broken heart syndrome. Journal of the American Academy of PAs, 33(3), 24-29.

Virani, S. S., Khan, A. N., Mendoza, C. E., Ferreira, A. C., & De Marchena, E. (2007). Takotsubo cardiomyopathy, or broken-heart syndrome. Texas Heart Institute Journal, 34(1), 76.