Heeft Parenterale Toediening Voordelen? 4 Belangrijke Dingen

Parenterale toediening is een manier om medicijnen of voedingsstoffen rechtstreeks in de bloedbaan van iemand te geven, bijvoorbeeld via een injectie of infuus. 

Heeft parenterale toediening voordelen?

Er zijn verschillende voordelen aan deze manier van toedienen, zoals het effectief toedienen van medicijnen die anders afgebroken zouden worden in de maag of darmen.

Dit artikel vertelt je de voordelen van parenterale voeding.

dokter en verpleegkundigen

1. Directe toediening in bloedbaan

Een van de voordelen van parenterale toediening is dat de medicijnen of voedingsstoffen direct in de bloedbaan terechtkomen. Dit betekent dat het effect ervan vaak snel merkbaar is. 

Bovendien kan de concentratie van de stof in het bloed snel op peil worden gebracht, wat vaak belangrijk is bij acute aandoeningen of infecties. 

Omdat de medicijnen niet eerst door de maag of darmen hoeven te gaan, is er ook minder kans op verlies van werkzaamheid of interacties met andere medicijnen. 

Dit maakt parenterale toediening vaak de voorkeur boven orale toediening in situaties waar snelheid en effectiviteit van groot belang zijn.

2. Voorkomt afbraak in maag/darmen

Een ander voordeel van parenterale toediening is dat het effectief is voor medicijnen die in de maag of darmen afbreken. 

Dit komt doordat de medicijnen direct in de bloedbaan terechtkomen, zonder dat ze eerst door de maag of darmen hoeven te gaan. 

Hierdoor blijft de werkzaamheid van de medicijnen behouden, waardoor een efficiëntere behandeling mogelijk is. 

Vandaar dat parenterale toediening vaak de voorkeur heeft boven orale toediening voor medicijnen die snel afbreken in de maag of darmen.

3. Preciezere dosering

De dosis van parenterale voeding kan preciezer worden afgesteld dan bij orale toediening. 

Bij orale toediening kan de dosis variëren afhankelijk van de maag-darmfunctie van de patiënt, terwijl bij parenterale toediening de dosis direct in de bloedbaan terechtkomt. 

Dit maakt het gemakkelijker om de juiste dosis te bepalen en te handhaven. 

Bovendien kunnen bij parenterale toediening snel aanpassingen gedaan worden aan de dosis als deze niet optimaal blijkt te zijn. 

Dit maakt parenterale toediening vaak de voorkeur boven orale toediening voor medicijnen waar precieze dosering van groot belang is.

4. Handiger in bepaalde situaties

Een ander voordeel van parenterale toediening is dat het vaak sneller werkt dan orale toediening. 

Dit komt doordat de medicatie direct in de bloedbaan terechtkomt, waardoor het snel beschikbaar is voor het lichaam. 

Dit is bijvoorbeeld handig bij acute medische situaties waarbij snelle actie vereist is, zoals hartaanvallen of shock. 

Bovendien kan parenterale toediening ook gebruikt worden bij patiënten die moeilijk kunnen slikken of geen maag-darmfunctie hebben, waardoor orale toediening niet mogelijk is.

Parenterale toediening biedt dan een uitkomst voor deze patiënten.

Aandachtspunten

Er zijn verschillende soorten parenterale toediening, zoals intraveneuze, intramusculaire, subcutane en intradermale toediening. Elk van deze methoden heeft zijn eigen specifieke voordelen en indicaties en moet daarom zorgvuldig worden gekozen.

Parenterale toediening kan enige risico’s met zich meebrengen, zoals infectie van de injectieplaats, allergische reacties, bloedstolsels of bloedingen. Daarom is het belangrijk dat deze vorm van toediening alleen wordt uitgevoerd door gekwalificeerd medisch personeel.

De dosering van de medicatie moet zorgvuldig worden bepaald, aangezien een te hoge dosering gevaarlijk kan zijn.

Bij sommige parenterale toedieningstechnieken, zoals intraveneuze toediening, is er een kleine kans op bloedvergiftiging. Dit kan voorkomen worden door de naalden en katheters goed te desinfecteren en te vervangen.

Sommige medicijnen kunnen alleen via parenterale toediening worden gegeven, zoals sommige chemotherapiemiddelen of bloedverdunners.

Parenterale toediening kan ook gebruikt worden voor vocht- of elektrolytenreplenishment of glucose toediening.

Controle op de bloedsuikerspiegel is belangrijk bij de toediening van glucose via parenterale toediening, om hypo- of hyperglykemie te voorkomen.

Parenterale toediening kan ook gebruikt worden voor bloedtransfusie of plasma- of albumine transfusie.

Kortom, parenterale toediening biedt veel voordelen zoals snellere werking van de medicatie, de mogelijkheid om patiënten te behandelen die moeilijk kunnen slikken en in acute situaties snelle actie vereist is. 

Echter, zoals met elke medische behandeling, zijn er ook risico’s waar rekening mee moet worden gehouden en zorgvuldig worden beoordeeld. 

Parenterale toediening moet daarom alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd medisch personeel.

Take home message

Wat zijn de voordelen van parenterale toediening?

De voordelen van parenterale toediening zijn onder andere dat de medicatie direct in de bloedbaan terechtkomt, waardoor de werkzaamheid snel merkbaar is. 

Het is ook een goede optie voor mensen die moeite hebben met het innemen van medicatie via de mond. 

Bovendien kan het nuttig zijn voor patiënten die niet in staat zijn om medicatie via de mond te nemen, zoals bij bewusteloze patiënten. 

Parenterale toediening kan ook worden gebruikt voor medicijnen die niet oraal kunnen worden toegediend. 

Echter, er zijn ook risico’s aan verbonden zoals infecties, bloedstolsels en allergische reacties. 

In samenspraak met een arts moeten patiënten afwegen of parenterale toediening een geschikte optie is voor hen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen