Wanneer ben je Volwassen? De Juridische & Biologische Leeftijd

Gefeliciteerd, vanaf je 18e ben je volgens de wet volwassen. Echter, de juridische leeftijd van meerderjarigheid varieert van 11 jaar in Nigeria tot 21 jaar in Singapore. 

Natuurlijk zijn we psychologisch op die leeftijden nog lang niet volledig ontwikkeld en vertonen veel mensen nog steeds typisch pubergedrag

Toch mogen we op 18-jarige leeftijd al in militaire dienst gaan, stemmen, ons rijbewijs halen en contracten ondertekenen. 

De leeftijd van 18 jaar is dus meer een juridisch keerpunt. Het is eigenlijk vreemd dat we op die leeftijd de belangrijkste levensbeslissingen nemen, terwijl we niet echt weten wat we doen. 

Maar vanaf welke leeftijd weten we dat wel? Dus wanneer ben je volwassen?

KORT ANTWOORD

Officieel ben je vanaf 18 jaar volwassen, maar tussen 16 en 25 jaar doorloop je eigenlijk de fase van jongvolwassenheid waarin je verschillende belangrijke ontwikkelingen doormaakt. Tussen de 20 en 25 jaar zijn je hersenen pas volledig ontwikkeld, maar ze blijven gedurende je hele leven nog veranderingen ondergaan. Deze cijfers weerspiegelen ook wanneer we ons echt volwassen voelen.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat mannen zichzelf pas op hun 26e als volwassen beschouwen, terwijl vrouwen deze mijlpaal drie jaar eerder bereiken. Desondanks beweren sommige wetenschappers dat je pas echt ‘volwassen’ wordt vanaf je 30e.

Het moment van volledige rijpheid verschilt ook van persoon tot persoon. Zware omstandigheden, zoals noodgedwongen voor je familie zorgen, kunnen iemand in een veel kortere tijd volwassener maken dan iemand die tien jaar ouder is. Er is dus geen eenvoudig antwoord op deze vraag. 

Hoe dan ook, geniet van elke levensfase en word volwassen op je eigen tempo. Het kind in ons moet altijd een beetje blijven leven. Dat geldt zeker voor mij. Het irritante broertje komt altijd weer tot leven als ik bij mijn zusjes ben.

Tot slot blijven we ook elk jaar wijzer worden, dus misschien bestaat er geen echt eindpunt van volwassenheid. Persoonlijk herken ik mezelf van elke vijf jaar geleden niet echt meer, en dat vind ik prima.

Dit artikel verklaart aan de hand van diverse perspectieven waarom volwassenheid niet alleen een kwestie van leeftijd is.

illustraties van leeftijdsontwikkeling van tienermeisje tot oudere vrouw

De Jonge Volwassenheid

De jonge volwassenheid, die zich tussen ongeveer 20 en 40 jaar afspeelt, is een periode van ingrijpende veranderingen. 

Hoewel de exacte leeftijdsgrenzen kunnen variëren, ervaren mensen tijdens deze fase significante stappen zoals het afronden van studies, het vinden van werk en een partner, en het starten van een gezin. 

Gedurende deze tijd leren individuen zelfstandig te zijn en plannen te maken voor de toekomst. 

Zowel fysiek als mentaal maken ze ontwikkelingen door, waardoor ze hun kennis kunnen toepassen en meer verantwoordelijkheid kunnen dragen. 

Werk, relaties en ouderschap spelen een centrale rol, waarbij tevredenheid bijdraagt aan het gevoel van welzijn. 

Verschillende factoren, zoals sociaaleconomische status en afkomst, kunnen invloed hebben op de persoonlijke ontwikkeling. 

De ontwikkeling van de hersenen 

De ontwikkeling van de hersenen verschilt echter per persoon, wat betekent dat sommige 18-jarigen nog veranderingen doormaken die invloed kunnen hebben op hun gedrag en mentale gezondheid. 

Hoewel de samenleving bepaalde leeftijdsgebonden mijlpalen hanteert, zoals stemrecht op 18 en volwassen behandeling bij wetsovertredingen, herkennen ervaren rechters vaak de verschillen tussen jongere en meer volwassen personen in de rechtbank.

Volwassenheid: Culturele, Biologische en Juridische Perspectieven

Het proces van ouder worden en volwassen worden is geleidelijk en complex, waarbij verschillende factoren zoals biologie, cultuur en wetgeving een rol spelen. 

Biologisch gezien is er geen vast punt waarop iemand plotseling volwassen wordt, maar eerder een continuüm van fysieke en mentale rijping. 

Cultureel bepaalde mijlpalen, zoals riten van passage, markeren vaak de overgang naar volwassenheid, terwijl wetten en regelgevingen specifieke leeftijdsgrenzen vaststellen voor bepaalde verantwoordelijkheden.

De Leeftijdsgrens. Hoewel biologische rijping en sociale volwassenheid niet altijd synchroon lopen, hebben wetten en regelgevingen behoefte aan duidelijke grenzen, zoals de leeftijd van 18 jaar die in veel westerse landen is vastgesteld als de wettelijke grens voor volwassenheid. Dit betekent dat individuen op deze leeftijd bepaalde rechten en verantwoordelijkheden kunnen dragen, zoals stemrecht, rijbewijzen en contractuele overeenkomsten.

Het Amerikaanse Perspectief. In de Verenigde Staten heeft de vaststelling van de leeftijd van 18 jaar als de wettelijke grens voor volwassenheid historische wortels, die teruggaan tot oorlogsperiodes zoals de Koreaoorlog en de Vietnamoorlog. Tijdens deze conflicten was er een brede discussie over de discrepantie tussen de leeftijd waarop jonge mannen werden opgeroepen voor militaire dienst en de leeftijd waarop ze stemrecht hadden. Als reactie hierop werd de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd naar 18 jaar, wat geleidelijk leidde tot een bredere erkenning van 18 jaar als de leeftijd van volwassenheid voor juridische doeleinden.

Variabiliteit in Volwassenheid. De overgang naar volwassenheid varieert sterk over de hele wereld en wordt beïnvloed door culturele en sociale normen. Terwijl sommige samenlevingen specifieke rituelen of ceremonies hebben die de overgang naar volwassenheid markeren, vertrouwen andere voornamelijk op wettelijke bepalingen om de rechten en verantwoordelijkheden van volwassenen te definiëren.

De Socioculturele Lens. In veel culturen worden riten van passage, zoals bevestiging in religieuze gemeenschappen of inwijdingsrituelen, gebruikt om de overgang van jeugd naar volwassenheid te markeren. Deze rituelen benadrukken vaak de verwerving van bepaalde vaardigheden, kennis of sociale status die als kenmerkend worden beschouwd voor volwassenheid.

De Praktische Toepassing. De leeftijd van 18 jaar wordt vaak beschouwd als een praktisch keerpunt waarop individuen juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties en in aanmerking komen voor bepaalde rechten en privileges, zoals stemrecht, contractuele overeenkomsten en militaire dienst.

Het Samenkomen van Ervaringen. Hoewel de leeftijd van 18 jaar een belangrijke mijlpaal is in de overgang naar volwassenheid, erkennen veel culturen ook dat volwassenheid een proces is dat verder gaat dan een bepaalde leeftijd. Jongeren kunnen verschillende verantwoordelijkheden en privileges verwerven naarmate ze groeien en zich ontwikkelen, waardoor de overgang naar volwassenheid een geleidelijk en voortdurend evoluerend proces is.

Geen kwestie van leeftijd alleen

De overgang naar volwassenheid is geen kwestie van leeftijd alleen. 

Ik ben ervan overtuigd dat volwassenheid meer te maken heeft met ervaringen en de omstandigheden waarin je leeft dan met je leeftijd op zich. 

Biologisch. Het biologische aspect van volwassenheid wordt vaak gekoppeld aan seksuele volwassenheid. Bij mensen betekent dit meestal het moment van de eerste zaadlozing bij jongens en de menarche bij meisjes, vaak rond de leeftijd van 12-13 voor meisjes en 13-14 voor jongens.

Juridisch. Juridisch gezien bereik je de volwassenheid wanneer je de meerderjarigheid bereikt volgens de wetten van jouw land. Dit kan variëren van 15 jaar in Iran tot 21 jaar in Singapore. Sommige volwassenenrechten kunnen echter eerder of later worden toegekend dan de leeftijd van meerderjarigheid, zoals het recht om alcohol te drinken.

Menselijke ontwikkeling. Vanuit het perspectief van de menselijke ontwikkeling wordt volwassenheid bereikt aan het einde van de adolescentie, meestal tussen de 20 en 25 jaar. Maar ook cultureel gezien kan volwassenheid verbonden zijn aan bepaalde riten, zoals bijvoorbeeld de Bar Mitzvah of Bat Mitzvah in het Jodendom.

Rijp op je eigen tempo. Veel mensen zijn juridisch volwassen rond hun 18e, maar ze bereiken volledige volwassenheid meestal pas tussen hun 23e en 25e levensjaar. Het is belangrijk om te genieten van elke levensfase en niet te haasten om ouder te worden. Leeftijd op zich maakt iemand nog geen volwassene. Iedereen rijpt op zijn eigen tempo.

Wijsheid. Het begrijpen van ‘wijsheid’ kan een belangrijk aspect zijn van volwassen worden. Het moment waarop je beseft dat er mensen zijn die wijzer zijn dan jijzelf, kan een eyeopener zijn. Wijsheid komt niet per se met leeftijd, maar eerder met de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en je acties.

Omstandigheden. Een persoonlijke ervaring illustreert hoe omstandigheden en verantwoordelijkheden je volwassen kunnen maken, zelfs op jonge leeftijd. Ondanks een moeilijke thuissituatie werd iemand gedwongen om op jonge leeftijd voor zijn zussen te zorgen, wat hem dwong volwassen beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.

Volwassenheid gaat dus verder dan alleen leeftijd. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid, het maken van bewuste keuzes, en het tonen van respect en betrokkenheid jegens anderen. 

Het begint wanneer je besluit om je leven serieus te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en anderen, niet noodzakelijkerwijs op een specifieke leeftijd, maar wanneer je ervoor kiest om te groeien.

Inconsistenties in leeftijdsgebonden wetgeving

De complexiteit van de discussie over volwassenheid en wetgeving wordt duidelijk door de verwarrende inconsistenties in leeftijdsgerelateerde regelgeving. 

Neem bijvoorbeeld het geval van 18-jarigen in de Verenigde Staten, die worden beschouwd als volwassen genoeg om te stemmen en zich bij het leger aan te melden, maar tegelijkertijd worden beperkt in hun recht om alcohol te drinken. 

Deze tegenstrijdigheden roepen de vraag op wanneer iemand werkelijk als volwassen wordt beschouwd en welke specifieke rechten en verantwoordelijkheden daarbij horen. 

Dit brengt niet alleen de juridische, maar ook de maatschappelijke en ethische aspecten van volwassenheid naar voren. 

Bovendien heeft deze onduidelijkheid invloed op de betrokkenheid van jonge volwassenen in de samenleving. 

Het onderstreept de noodzaak voor een grondige herziening van leeftijdsgebonden wetten en sociale normen, om rechtvaardigheid en gelijkheid voor alle burgers te waarborgen en de deelname van jongeren aan het publieke leven te stimuleren.

Volwassen op 26 jarige leeftijd 

Uit recent onderzoek blijkt dat mannen zichzelf pas op hun 26e als volwassen beschouwen, terwijl vrouwen deze mijlpaal drie jaar eerder bereiken. 

Hoewel de wet volwassenheid vaststelt op 18-jarige leeftijd, ervaren mensen deze overgang op verschillende momenten. 

Het onderzoek onthulde dat voor de meeste mensen het beheren van een budget het eerste teken van volwassenheid is, gevolgd door het kopen van een huis en het zelf doen van belastingaangifte. 

Verschillende generaties hebben echter verschillende opvattingen over wat volwassenheid inhoudt en hoe deze te bereiken is.

Take home message

De overgang naar volwassenheid is een complex en geleidelijk proces dat niet alleen afhankelijk is van leeftijd, maar ook van biologische, sociale en culturele factoren. 

Wanneer ben je volwassen in nederland?

Hoewel de wet in Nederland volwassenheid op 18-jarige leeftijd erkent, tonen diverse onderzoeken aan dat volledige volwassenheid meestal pas vanaf 30 jarige leeftijd bereikt wordt. 

Tijdens de jongvolwassenheid tussen 20 en 25 jaar ondergaan mensen belangrijke ontwikkelingen. 

Het proces van volwassen worden wordt ook beïnvloed door persoonlijke omstandigheden, zoals verantwoordelijkheden jegens familie op jonge leeftijd. 

Volwassenheid is dus geen vaststaand punt en varieert tussen individuen en culturen. 

Voor meer korte en informatieve antwoorden op veelgestelde vragen, nodig ik je uit om een kijkje te nemen op mijn YouTube-kanaal.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Mills, K. L., Goddings, A. L., Herting, M. M., Meuwese, R., Blakemore, S. J., Crone, E. A., … & Tamnes, C. K. (2016). Structural brain development between childhood and adulthood: Convergence across four longitudinal samples. Neuroimage, 141, 273-281.

Houston, S. M., Herting, M. M., & Sowell, E. R. (2014). The neurobiology of childhood structural brain development: conception through adulthood. The neurobiology of childhood, 3-17.