Hoe Weet je of Iemand het gaat Uitmaken? 10 Rode vlaggen

Zelfs na 8 jaar samen zijn, is er nog steeds een kans van 32% dat het op de klippen loopt. En je geliefde kan al een jaar klaar zijn met de relatie voordat hij/zij het officieel uitmaakt.

Het naderende einde van de relatie kun je vaak zien aankomen door meerdere grote rode vlaggen en een aantal subtiele tekenen.

Dus, hoe weet je of je partner zich terugtrekt en de handdoek in de ring gooit? Kortom, hoe weet je of iemand het gaat uitmaken? En hoe weet je dat de relatie over is?

KORT ANTWOORD

Een gebrek aan fysieke intimiteit en het verlangen naar meer ruimte, of zelfs het vermijden van de ander, zijn duidelijke tekenen. Smoesjes om geen tijd met elkaar door te brengen, geannuleerde plannen, en het steeds voorrang geven aan vrienden wijzen op afstandelijkheid. Het niet langer moeite doen voor de relatie en een plotselinge afname in communicatie zijn eveneens zorgwekkend. Als er niet meer over een gezamenlijke toekomst wordt gesproken en de ander emotioneel uitgecheckt lijkt tijdens interacties, kan dit duiden op problemen. Het niet delen van belangrijke zaken, geheimen hebben, snel geïrriteerd raken, en vaak ruziemaken zijn ook signalen dat er iets mis is in de relatie.

Dit artikel vertelt je meer over de alarmbellen die aangeven dat je partner het uit wil maken, en de signalen waaraan je kunt herkennen dat je relatie goed is.

ongelukkig stel staat tegenover elkaar

Hoe weet je dat je relatie goed zit? 15 Tekenen

Een goede relatie is een bron van geluk, steun en stabiliteit. Maar hoe weet je zeker dat je relatie op de juiste weg is? Hier zijn enkele tekenen die aangeven dat je relatie gezond en sterk is:

 1. Open en eerlijke communicatie. Goede communicatie vormt de ruggengraat van elke sterke relatie. Partners in een gezonde relatie praten openlijk over hun gevoelens, zorgen en dromen. Ze luisteren naar elkaar zonder oordeel en zijn bereid om compromissen te sluiten. Dit betekent niet alleen praten over de leuke dingen, maar ook over de moeilijke onderwerpen.
 2. Vertrouwen en betrouwbaarheid. Vertrouwen is cruciaal. In een goede relatie vertrouwen partners elkaar volledig. Dit betekent dat ze eerlijk zijn over hun leven, verwachtingen en fouten. Ze weten dat ze op elkaar kunnen rekenen, of het nu gaat om kleine dingen zoals het doen van de boodschappen of grotere zaken zoals financiële verantwoordelijkheden.
 3. Emotionele steun. Partners in een gezonde relatie ondersteunen elkaar emotioneel. Ze zijn er voor elkaar in moeilijke tijden en vieren elkaars successen. Ze bieden een schouder om op te leunen wanneer dat nodig is en luisteren zonder direct met oplossingen te komen, simpelweg om de ander het gevoel te geven dat ze gehoord worden.
 4. Gedeelde waarden en doelen. Hoewel het niet noodzakelijk is dat partners op alle punten hetzelfde denken, helpt het wel als ze gedeelde waarden en doelen hebben. Dit kan variëren van opvattingen over familie en carrière tot hoe ze hun vrije tijd doorbrengen. Gedeelde waarden zorgen voor een solide basis waarop een relatie kan groeien.
 5. Gezonde conflicten. In elke relatie komen conflicten voor, maar hoe deze worden afgehandeld, maakt het verschil. In een goede relatie worden conflicten benaderd met geduld en respect. Partners vermijden beschuldigingen en luisteren naar elkaars standpunten. Ze werken samen aan oplossingen zonder de ander te kleineren of te beledigen.
 6. Fysieke intimiteit. Fysieke intimiteit is een belangrijk aspect van een gezonde relatie. Dit gaat verder dan alleen seks; het omvat ook knuffelen, hand in hand lopen en andere vormen van lichamelijke genegenheid. Deze intimiteit versterkt de emotionele band tussen partners en zorgt voor een gevoel van verbondenheid.
 7. Ruimte en individualiteit. Een goede relatie betekent niet dat je altijd alles samen moet doen. Het is belangrijk dat beide partners hun eigen interesses en vriendschappen behouden. Dit geeft hen de ruimte om zichzelf te blijven ontwikkelen en zorgt ervoor dat ze ook buiten de relatie gelukkig zijn. Het respecteren van elkaars persoonlijke ruimte en tijd is essentieel.
 8. Wederzijds respect. Respect in een relatie betekent dat partners elkaars meningen, gevoelens en behoeften waarderen. Ze praten tegen elkaar op een manier die niet kleinerend of neerbuigend is. Ze waarderen de ander om wie ze zijn en proberen hen niet te veranderen.
 9. Gemakkelijk samenzijn. In een gezonde relatie voelt samenzijn natuurlijk en comfortabel aan. Partners hoeven niet constant hun best te doen om de ander te plezieren of zichzelf anders voor te doen dan ze zijn. Ze genieten gewoon van elkaars gezelschap, of ze nu iets spannends doen of gewoon thuis zijn.
 10. Toewijding en loyaliteit. In een goede relatie zijn beide partners toegewijd aan elkaar en aan de relatie. Ze investeren tijd en energie in hun band en zijn loyaal aan elkaar. Dit betekent dat ze hun relatie een prioriteit maken, zelfs als het leven druk en hectisch is.
 11. Humor en plezier. Lachen en plezier maken is een belangrijk onderdeel van een goede relatie. Partners in een gezonde relatie hebben vaak een gemeenschappelijk gevoel voor humor en kunnen samen lachen, zelfs in moeilijke tijden. Dit helpt hen om stress te verminderen en de band te versterken.
 12. Waardering en dankbaarheid. In een sterke relatie laten partners regelmatig zien dat ze elkaar waarderen. Dit kan door kleine gebaren zoals een compliment of een onverwachte verrassing. Het uiten van dankbaarheid voor de dingen die de ander doet, versterkt de relatie en laat zien dat hun inspanningen gewaardeerd worden.
 13. Flexibiliteit en aanpassing. Het leven is constant in beweging, en partners in een goede relatie zijn flexibel en bereid om zich aan te passen aan veranderingen. Ze ondersteunen elkaar tijdens grote levensgebeurtenissen zoals verhuizingen, carrièreswitches of gezinsuitbreiding. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de relatie kan groeien en bloeien ondanks veranderingen.
 14. Gezonde grenzen. Het stellen en respecteren van grenzen is essentieel voor een gezonde relatie. Partners begrijpen dat het belangrijk is om elkaars grenzen te kennen en te respecteren. Dit helpt om een gevoel van veiligheid en wederzijds respect te behouden.
 15. Geluk en tevredenheid. Uiteindelijk is een van de duidelijkste tekenen van een goede relatie dat beide partners gelukkig en tevreden zijn. Ze voelen zich vervuld en gesteund, en hebben het gevoel dat ze samen een team vormen dat elke uitdaging aankan.

Samengevat, een gezonde relatie wordt gekenmerkt door open communicatie, wederzijds respect, emotionele steun, gedeelde waarden en doelen, en een balans tussen samen zijn en individualiteit. 

Partners in zo’n relatie werken samen aan hun toekomst en ondersteunen elkaar in het heden, wat zorgt voor een stabiele en liefdevolle band.

Hoe weet je dat de relatie over is?

Het einde van een relatie kan zich op verschillende manieren manifesteren, vaak met een combinatie van grote rode vlaggen en subtiele tekenen.

 1. Gebrek aan fysieke intimiteit. Een van de meest opvallende tekenen dat een relatie problemen heeft, is een gebrek aan fysieke intimiteit. Dit gaat verder dan alleen een vermindering van seksuele activiteit; het omvat ook het vermijden van aanrakingen, knuffels, kussen en andere vormen van lichamelijke genegenheid. Wanneer een partner geen interesse meer toont in fysieke intimiteit, kan dit een indicatie zijn dat de emotionele verbinding is verzwakt.
 2. Het verlangen naar meer ruimte. Wanneer een partner plotseling meer persoonlijke ruimte nodig heeft of zelfs de ander begint te vermijden, is dit een duidelijk teken van afstandelijkheid. Dit kan zich uiten in een verhoogde behoefte aan alleen zijn, minder tijd samen doorbrengen, of zelfs aparte slaapkamers. Het is normaal om af en toe tijd voor jezelf nodig te hebben, maar een constante behoefte aan afstand kan wijzen op onderliggende problemen.
 3. Smoesjes om geen tijd samen door te brengen. Een partner die regelmatig smoesjes verzint om geen tijd samen door te brengen, toont een gebrek aan interesse in de relatie. Dit kan variëren van het vermijden van gezamenlijke activiteiten tot het steeds hebben van andere verplichtingen. Geannuleerde plannen en het steeds voorrang geven aan vrienden of werk kunnen ook wijzen op een gebrek aan betrokkenheid.
 4. Geen moeite meer doen voor de relatie. Wanneer een partner ophoudt met het investeren van tijd en moeite in de relatie, is dit een zorgwekkend teken. Dit kan zich uiten in het niet langer plannen van gezamenlijke activiteiten, het vergeten van belangrijke datums zoals verjaardagen of jubileums, en het niet tonen van affectie. Een relatie vereist inspanning van beide partners, en wanneer één van hen dit niet meer doet, kan dit wijzen op een naderend einde.
 5. Plotselinge afname in communicatie. Communicatie is de sleutel tot elke gezonde relatie. Wanneer er een plotselinge afname in communicatie is, zoals minder gesprekken, kortaf antwoorden of zelfs stiltes, kan dit een teken zijn van emotionele afstand. Partners die niet meer openlijk praten over hun gevoelens, zorgen of dagelijkse gebeurtenissen, verliezen vaak de connectie met elkaar.
 6. Niet meer praten over een gezamenlijke toekomst. Wanneer een partner ophoudt met praten over een gezamenlijke toekomst, kan dit een indicatie zijn dat ze niet langer de relatie als blijvend zien. Dit kan zich uiten in het vermijden van gesprekken over samenwonen, trouwen, kinderen krijgen of andere langetermijnplannen. Het ontbreken van toekomstgerichte gesprekken kan duiden op een gebrek aan betrokkenheid en visie voor de relatie.
 7. Emotioneel uitgecheckt zijn tijdens interacties. Een partner die emotioneel uitgecheckt lijkt tijdens interacties toont een gebrek aan interesse en betrokkenheid. Dit kan zich uiten in een afwezige blik, het niet actief deelnemen aan gesprekken, of het vermijden van oogcontact. Wanneer iemand emotioneel niet meer aanwezig is, is de kans groot dat ze zich al hebben teruggetrokken uit de relatie.
 8. Geen belangrijke zaken meer delen en geheimen hebben. Een relatie gebaseerd op vertrouwen en openheid vereist dat partners belangrijke zaken met elkaar delen. Wanneer een partner ophoudt met het delen van belangrijke gebeurtenissen, gedachten of gevoelens, kan dit een teken zijn van vervreemding. Het hebben van geheimen en het bewust verbergen van informatie ondermijnt het vertrouwen en kan een relatie ernstig schaden.
 9. Snel geïrriteerd raken. Een partner die snel geïrriteerd raakt door kleine dingen, toont vaak onderliggende frustratie en ontevredenheid met de relatie. Dit kan zich uiten in kortaf reacties, kritiek op kleine fouten, of zelfs woede-uitbarstingen. Deze irritaties kunnen wijzen op diepere problemen die niet worden uitgesproken.
 10. Vaak ruziemaken. Constante ruzies en conflicten zijn duidelijke tekenen dat er iets mis is in de relatie. Hoewel het normaal is om af en toe meningsverschillen te hebben, kunnen frequente en heftige ruzies wijzen op onderliggende spanningen en onopgeloste problemen. Als deze ruzies niet productief zijn en niet leiden tot oplossingen, kan dit wijzen op een breuk in de communicatie en het wederzijdse begrip.

Het herkennen van deze tekenen is belangrijk om tijdig te kunnen ingrijpen en mogelijk de relatie te redden, of om voorbereid te zijn op het einde ervan. 

Een gebrek aan fysieke intimiteit, een verhoogde behoefte aan persoonlijke ruimte, smoesjes om geen tijd samen door te brengen, en het niet meer investeren in de relatie zijn duidelijke signalen. 

Ook een plotselinge afname in communicatie, het niet meer praten over een gezamenlijke toekomst, emotioneel uitgecheckt zijn, geen belangrijke zaken meer delen, snel geïrriteerd raken, en vaak ruziemaken wijzen op ernstige problemen. 

Door aandacht te besteden aan deze tekenen kun je beter begrijpen waar je relatie staat en welke stappen je moet ondernemen.

Take home message

Dus hoe weet je of iemand het gaat uitmaken? Kortom, hoe weet je dat de relatie over is?

Een relatie kan voorbij zijn als je de volgende tekenen opmerkt:

 • Gebrek aan fysieke intimiteit: Verlangen naar meer ruimte of het vermijden van de ander.
 • Smoesjes en geannuleerde plannen: Geen tijd samen willen doorbrengen en vrienden voorrang geven.
 • Minder inspanning: Geen moeite meer doen voor de relatie.
 • Afname in communicatie: Weinig gesprekken en kortaf antwoorden.
 • Geen gezamenlijke toekomst: Niet meer praten over plannen samen.
 • Emotioneel uitgecheckt: Afwezig en ongeïnteresseerd tijdens interacties.
 • Geheimen en irritaties: Geen belangrijke zaken delen, snel geïrriteerd raken en vaak ruziemaken.

Deze signalen kunnen wijzen op serieuze problemen in de relatie.

Het herkennen van deze tekenen kan je helpen om tijdig in te grijpen en de juiste stappen te nemen voor jezelf en je relatie. 

Jouw steun is belangrijk voor mij om door te kunnen gaan met het schrijven over zulke belangrijke onderwerpen. Bedankt voor het lezen en je betrokkenheid!

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Kiecolt-Glaser, J. K., & Wilson, S. J. (2017). Lovesick: How couples’ relationships influence health. Annual review of clinical psychology, 13, 421-443.

Roffey, S. (2017). Learning healthy relationships. Positive Psychology Interventions in Practice, 163-181.