Hoe Vaak gaan Mensen Vreemd? Alle Cijfers.

Overspel ontstaat vaak door ontevredenheid in de huidige relatie, bijvoorbeeld door een gebrek aan emotionele verbinding, gecombineerd met de verleiding van iets nieuws. 

Vreemdgaan wordt gezien als het ultieme romantische verraad, omdat alles wat je in de relatie hebt opgebouwd, lijkt te verdwijnen. 

Het gezegde ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ vat deze realiteit treffend samen. 

Dit geldt ook voor zelfvertrouwen, want als je jezelf niet eens kunt vertrouwen, hoe kun je dan een ander ooit vertrouwen? 

Het is dus eigenlijk het domste wat je kunt doen. Maar goed, hoe vaak gaan mensen vreemd? En hoeveel procent van de Nederlanders gaat vreemd?

KORT ANTWOORD

Tussen de 25% en 30% van de Nederlanders is ooit vreemdgegaan. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de jaren 80, toen slechts 10% van de Nederlanders vreemdging.

Mensen die kampen met emotionele bindingsproblemen gaan nog vaker vreemd, met percentages variërend tussen de 40 en 76%.

Het huwelijk lijkt de kans op overspel te verlagen, zoals blijkt uit buitenlandse cijfers. Ongeveer 30-40% van de ongehuwde relaties krijgt te maken met seksuele ontrouw, tegenover slechts 18-20% van de gehuwden.

Helaas biedt het huwelijk geen absolute bescherming tegen overspel. In Thailand gaan bijvoorbeeld meer dan 50% van de gehuwde mensen vreemd.

Dit artikel geeft inzicht in de leeftijd waarop de meeste mensen vreemdgaan, het percentage dat daarna uit elkaar gaat, en welke beroepen het vaakst te maken hebben met overspel.

man en vrouw hebben ruzie in de keuken

Op welke leeftijd gaan de meeste mensen vreemd?

jong stel heeft ruzieVolgens onderzoek bereiken mannen hun piek in vreemdgaan rond de leeftijd van 55 jaar, terwijl vrouwen hun piek bereiken rond de leeftijd van 45 jaar. 

Deze bevindingen roepen verschillende vragen op over de factoren die dit kunnen beïnvloeden en waarom deze pieken zich voordoen.

Laten we eerst eens kijken naar mogelijke redenen waarom mannen op latere leeftijd meer geneigd kunnen zijn tot vreemdgaan. Op de leeftijd van 55 jaar hebben mannen vaak al een lange periode van volwassenheid doorgemaakt. Ze kunnen zich in een fase van hun leven bevinden waarin ze meer tijd hebben voor reflectie en zelfevaluatie. Dit kan leiden tot gevoelens van ontevredenheid of het gevoel van het missen van iets in hun leven, wat hen kan aanzetten tot het zoeken naar opwinding of bevestiging buiten hun huidige relatie.

Bovendien kunnen mannen op latere leeftijd te maken krijgen met veranderingen in hun leven, zoals een midlifecrisis of het gevoel van een ’tweede jeugd’. Deze veranderingen kunnen leiden tot een herbeoordeling van hun huidige situatie, inclusief hun relatie, en het kan zijn dat ze op zoek gaan naar nieuwe ervaringen of relaties om een gevoel van vitaliteit of opwinding terug te krijgen.

Weetje

Wist je dat in september de meeste mensen vreemdgaan? Dit komt door de druk die de lange zomervakantie op relaties legt.

Daarnaast kunnen sociale en culturele factoren een rol spelen. Op oudere leeftijd kunnen mannen meer financiële stabiliteit hebben, waardoor ze zich misschien meer vrij voelen om risico’s te nemen of buiten hun relatie te verkennen. Bovendien kan het stigma rond vreemdgaan op oudere leeftijd minder zijn, wat kan bijdragen aan een verhoogde acceptatie van dit gedrag.

Aan de andere kant kunnen verschillende factoren een rol spelen bij de piek in vreemdgaan bij vrouwen rond de leeftijd van 45 jaar. Op deze leeftijd kunnen vrouwen door verschillende levensfasen gaan, zoals het opvoeden van kinderen, het nastreven van een carrière of het omgaan met veranderingen in hun lichaam en hormonen. Deze veranderingen kunnen leiden tot gevoelens van ontevredenheid, stress of verlies van eigen identiteit, wat kan resulteren in het zoeken naar vervulling buiten de relatie.

Bovendien kan de overgang naar de middelbare leeftijd voor vrouwen gepaard gaan met een herbeoordeling van hun prioriteiten en behoeften. Ze kunnen zichzelf in een fase van hun leven vinden waarin ze meer tijd en ruimte hebben voor zelfreflectie en persoonlijke groei. Dit kan hen ertoe aanzetten om hun huidige relatie te evalueren en te overwegen of ze nog steeds tevreden zijn met hun partner en hun leven samen.

Sociale en culturele factoren kunnen ook van invloed zijn op de piek in vreemdgaan bij vrouwen rond de leeftijd van 45 jaar. Op deze leeftijd kunnen vrouwen meer financiële onafhankelijkheid hebben en meer ruimte voelen om hun eigen keuzes te maken. Bovendien kan de druk om aan traditionele genderrollen te voldoen afnemen naarmate vrouwen ouder worden, waardoor ze zich misschien vrijer voelen om hun eigen behoeften en verlangens na te streven, zelfs als dat buiten hun relatie is.

Al met al laten deze bevindingen zien dat vreemdgaan een complex fenomeen is dat beïnvloed wordt door verschillende factoren, waaronder levensfase, persoonlijke omstandigheden en sociale normen. 

Hoeveel procent gaat uit elkaar na vreemdgaan?

Na vreemdgaan zal 40% van de koppels scheiden. Dit is een statistiek die de diepgaande impact van ontrouw op relaties weergeeft. 

Maar het verhaal is complexer dan alleen dit cijfer. Andere bronnen bieden een breder perspectief, waaruit blijkt dat de uitkomst na vreemdgaan afhangt van verschillende factoren, waaronder of de ontrouw geheim blijft of wordt onthuld.

Volgens één bron blijkt dat na vreemdgaan in het geheim 20% van de koppels na 5 jaar nog steeds getrouwd was. Dit suggereert dat, hoewel ontrouw een diepe kloof kan veroorzaken, sommige relaties erin slagen te overleven, zij het misschien met littekens. De vraag is natuurlijk waarom sommige stellen ervoor kiezen om bij elkaar te blijven ondanks de pijn en het verraad.

Een mogelijke reden is dat sommige koppels ervoor kiezen om te blijven vanwege de investering die ze al in de relatie hebben gedaan. Ze hebben misschien samen kinderen, bezittingen opgebouwd of hebben diepe emotionele banden ontwikkeld die niet gemakkelijk te verbreken zijn. Het idee van het opgeven van deze investeringen kan voor sommigen te ontmoedigend zijn, waardoor ze ervoor kiezen om te blijven ondanks de pijn van de ontrouw.

Daarnaast kan er sprake zijn van een verlangen naar vergeving en verzoening. Sommige stellen zijn bereid om te werken aan het herstellen van het vertrouwen en het opnieuw opbouwen van de relatie na verraad. Ze zien het als een uitdaging om sterker uit de crisis te komen en geloven dat hun relatie het waard is om voor te vechten.

Aan de andere kant, als het vreemdgaan wordt onthuld, verandert de dynamiek vaak. Volgens de gegevens blijkt dat 57% van de koppels nog steeds getrouwd was nadat het verraad aan het licht kwam. Deze hogere percentage kan worden verklaard door het feit dat het openlijk bespreken van de ontrouw kan leiden tot meer openheid en eerlijkheid in de relatie. Het kan een kans zijn voor beide partners om hun gevoelens te uiten, de oorzaken van het verraad te begrijpen en samen te werken aan het herstel van de relatie.

Bovendien kan de reactie van de bedrogen partner een rol spelen in de uitkomst van de relatie. Sommige mensen zijn bereid om te vergeven en te vergeten, terwijl anderen de ontrouw zien als een onoverkomelijke breuk in het vertrouwen. De mate van emotionele steun en begrip van beide partners kan een grote impact hebben op het vermogen van de relatie om te herstellen na verraad.

Toch is het belangrijk op te merken dat ontrouw diep ingrijpt in de fundamenten van een relatie. Het kan leiden tot gevoelens van verdriet, woede, wantrouwen en een verlies van zelfrespect bij de bedrogen partner. Deze emoties kunnen moeilijk te overwinnen zijn, zelfs als beide partners bereid zijn om te werken aan het herstel van de relatie.

In conclusie laten de cijfers zien dat de uitkomst van relaties na vreemdgaan sterk kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals of de ontrouw geheim blijft of wordt onthuld, de reactie van de bedrogen partner, en de bereidheid van beide partners om te werken aan het herstel van de relatie. 

Terwijl sommige stellen ervoor kiezen om bij elkaar te blijven en te vechten voor hun relatie, besluiten anderen om uit elkaar te gaan en hun eigen weg te gaan.

Welk beroep gaan de meeste mensen vreemd?

Het blijkt dat mensen in bepaalde beroepsgroepen vaker vreemdgaan dan anderen. Enkele van deze beroepen omvatten handel, ondernemers, ICT, medische sector, horeca, marketing en communicatie, financiën en de advocatuur. 

Laten we eens nader bekijken waarom juist mensen in deze beroepen een hogere neiging hebben tot het aangaan van buitenechtelijke affaires en welke mogelijke redenen hieraan ten grondslag liggen.

Handel en ondernemerschap worden vaak geassocieerd met een drukke en veeleisende levensstijl. Mensen in deze beroepen brengen vaak lange uren door op het werk, waardoor ze mogelijk minder tijd hebben voor hun partner en gezin. Deze afstand en gebrek aan aandacht kunnen leiden tot gevoelens van verwaarlozing en een zoektocht naar emotionele of fysieke bevrediging buiten het huwelijk.

De ICT-sector is een andere beroepsgroep waarin mensen vaak lange uren maken en onder hoge druk staan om te presteren. Het constante gebruik van technologie en online communicatie kan het gemakkelijker maken om verbinding te maken met anderen, zelfs als dit buiten het huwelijk is. Daarnaast kan de cultuur binnen de ICT-sector, die vaak informeel en losjes is, de grenzen tussen professionele en persoonlijke relaties doen vervagen, waardoor het risico op vreemdgaan toeneemt.

In de medische sector, waaronder artsen, verpleegkundigen en ander gezondheidspersoneel, kan de hoge mate van stress en emotionele belasting bijdragen aan het vreemdgaan. Lange werktijden, nachtdiensten en de emotionele band die kan ontstaan tussen zorgverleners en hun patiënten kunnen leiden tot emotioneel overspel. Bovendien kunnen de beschikbaarheid van medicijnen en de toegang tot vertrouwelijke informatie het risico op ongepast gedrag vergroten.

De horeca is een sector waarin sociale interactie en het uitgaansleven centraal staan. Het werken in bars, restaurants en hotels brengt vaak een omgeving met zich mee waarin verleidingen om de hoek liggen. Het regelmatig omgaan met klanten en collega’s in een informele setting kan leiden tot flirten en uiteindelijk tot buitenechtelijke affaires.

Marketing en communicatie zijn beroepen die draaien om het opbouwen van relaties en het creëren van verbindingen, zowel professioneel als persoonlijk. Deze constante interactie met verschillende mensen, vaak in sociale settings, kan de grenzen tussen werk en privé vervagen en het risico op vreemdgaan vergroten.

Financiële professionals, zoals accountants, bankiers en financieel adviseurs, hebben vaak te maken met vertrouwelijke informatie en grote sommen geld. Deze verantwoordelijkheid kan leiden tot stress en spanningen, die op hun beurt weer kunnen bijdragen aan vreemdgaan als een manier om te ontsnappen aan de druk van het werk.

De advocatuur is een andere beroepsgroep waarin lange uren en hoge stressniveaus vaak voorkomen. De competitieve en veeleisende aard van het werk kan leiden tot spanningen binnen relaties en het verlangen naar afleiding buiten het huwelijk.

Van lange werktijden en hoge stressniveaus tot de aard van de werkomgeving en sociale interacties, er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan het vreemdgaan binnen deze beroepsgroepen.

Welk volk gaat het meeste vreemd?

In Thailand gaan gehuwde mensen het vaakst vreemd, met meer dan 50%. Dit verrassende feit werpt een interessant licht op de dynamiek van relaties en huwelijkstrouw binnen de Thaise cultuur. 

De 5 mogelijke redenen waarom dit zo is:

Cultuur. Allereerst is het belangrijk om de culturele context van Thailand te begrijpen. Thailand staat bekend om zijn rijke en complexe culturele erfgoed, waarin traditionele normen en waarden naast moderne invloeden bestaan. Eén van deze traditionele waarden is de nadruk op familie en gemeenschap. Het idee van ‘gezichtsbehoud’, waarbij men zichzelf en zijn familie in een gunstig licht wil presenteren aan anderen, speelt een grote rol in de Thaise samenleving. Deze druk om een perfect beeld te behouden kan leiden tot onderdrukte emoties en verlangens, vooral in relaties waarin de verwachtingen hoog liggen.

Genderongelijkheid. Een andere belangrijke factor is de genderdynamiek binnen Thaise relaties. Hoewel Thailand een land is dat bekend staat om zijn respect voor tradities, heeft het ook te maken met genderongelijkheid en machtsdynamiek binnen huwelijken. Mannen worden vaak beschouwd als de kostwinners en hebben soms meer vrijheid om buitenechtelijke affaires na te streven, terwijl vrouwen worden verwacht hun echtgenoten te ondersteunen en de familie te verzorgen. Deze ongelijkheid kan leiden tot gevoelens van ontevredenheid en verlangen naar emotionele of seksuele bevrediging buiten het huwelijk.

Moderne technologie. Bovendien heeft de opkomst van moderniteit en technologie een impact gehad op de Thaise samenleving, inclusief op het gebied van relaties en daten. De toegang tot internet en sociale media heeft het gemakkelijker gemaakt om nieuwe mensen te ontmoeten en verbindingen aan te gaan, waardoor de verleiding voor buitenechtelijke affaires groter wordt. Deze virtuele ontmoetingen kunnen uitmonden in fysieke ontmoetingen, vooral als er al spanningen of problemen zijn in het huwelijk.

Prostitutie. Een andere belangrijke factor om te overwegen is de rol van prostitutie en seksueel toerisme in Thailand. Hoewel prostitutie illegaal is, blijft het een alomtegenwoordig fenomeen in het land, met name in populaire toeristische gebieden. Voor sommige gehuwde mensen kan de beschikbaarheid en de anonimiteit van sekswerkers een verleiding vormen om vreemd te gaan, zonder het risico van ontdekking door de lokale gemeenschap.

Persoonlijke omstandigheden. Tot slot spelen persoonlijke omstandigheden en individuele psychologische factoren een rol bij het vreemdgaan in Thailand. Stress, ontevredenheid in het huwelijk, emotionele verwaarlozing of het verlangen naar avontuur kunnen allemaal bijdragen aan de beslissing om een buitenechtelijke affaire aan te gaan. Bovendien kan het stigma rond scheiding en de sociale druk om bij elkaar te blijven, zelfs als het huwelijk ongelukkig is, ervoor zorgen dat mensen vreemdgaan als een uitlaatklep zien voor hun onvervulde behoeften.

Van de druk om gezichtsbehoud te behouden tot de genderongelijkheid binnen relaties, van de impact van technologie op moderne dating tot de rol van prostitutie in de Thaise samenleving, er zijn verschillende redenen waarom vreemdgaan zo wijdverbreid is in dit land. 

Take home message

Overspel is vaak het gevolg van ontevredenheid binnen een relatie, waarbij een gebrek aan emotionele verbinding samenkomt met de lokkende aantrekkingskracht van iets nieuws. 

Het wordt beschouwd als het ultieme verraad binnen een relatie, waarbij alles wat is opgebouwd lijkt te vervagen, een waarheid samengevat in het gezegde ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. 

Dit geldt evenzeer voor zelfvertrouwen: als je jezelf niet kunt vertrouwen, hoe kun je dan een ander vertrouwen? Het is dus eigenlijk het domste wat je kunt doen. 

Maar hoe vaak gaan mensen vreemd? Dus hoeveel procent van de Nederlanders gaan vreemd? Kortom, hoe groot is de kans dat iemand vreemd gaat?

Statistieken onthullen dat tussen de 25% en 30% van de Nederlanders ooit overspel heeft gepleegd, een aanzienlijke toename vergeleken met decennia terug toen slechts 10% zich hieraan schuldig maakte. 

Mensen die kampen met emotionele bindingstekorten zijn nog vatbaarder, met percentages variërend tussen de 40 en 76%. 

Het huwelijk lijkt de kans op overspel te verkleinen, maar biedt geen absolute bescherming. 

Buitenlandse gegevens suggereren dat 30-40% van de ongehuwde relaties te maken krijgt met seksuele ontrouw, tegenover slechts 18-20% van de gehuwden. 

Maar zelfs in landen waar het huwelijk traditioneel als heilig wordt beschouwd, zoals Thailand, overschrijdt het aantal overspelige echtgenoten de 50%.

Het is duidelijk dat begrip van deze complexe dynamiek essentieel is voor het behoud van gezonde relaties. 

Jouw steun als lezers is cruciaal om mij in staat te stellen 365 dagen per jaar educatief materiaal te blijven produceren over onderwerpen zoals deze, naast het creëren van gratis beginnersgidsen en het opzetten van gratis toegankelijke kanalen

Vergeet ook niet een kijkje te nemen op mijn YouTube-kanaal, waar ik de meest gestelde vragen zoals deze in slechts één minuut beantwoord.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Rodrigues, D., Lopes, D., & Pereira, M. (2017). Sociosexuality, commitment, sexual infidelity, and perceptions of infidelity: Data from the second love web site. The Journal of Sex Research, 54(2), 241-253.

Blow, A. J., & Hartnett, K. (2005). Infidelity in committed relati0nships ii: A substantive review. Journal of marital and family therapy, 31(2), 217-233.

Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: correlates in a national random sample. Journal of family psychology, 15(4), 735.