Hoeveel Verdienen Dokters? Tabel met 20 Beroepen.

Veel vrouwen hebben een zwak voor dokters, en natuurlijk ook voor hun salaris. Helaas baseren veel mensen hun studiekeuze daarop. 

Ik heb eens iemand gesproken die alleen maar kinderarts wilde worden vanwege het geld, een motivatie waar ze zeker spijt van zal krijgen. 

Ook vertelden medestudenten dat ze maximaal bijleenden omdat ze dachten dat ze uiteindelijk bakken met geld zouden verdienen, iets waar ik mijn twijfels bij had. 

Want als je de tientallen jaren aan studie meerekent, is het dan echt wel zoveel?

Stel je wilt chirurg worden. Dan moet je eerst 6 jaar vwo doen, ingeloot worden, een basisopleiding van 6 jaar volgen, 4 jaar promotieonderzoek doen om een opleidingsplek te bemachtigen, en dan nog eens 6 jaar de opleiding tot chirurg volgen. 

Zo ben je 22 jaar verder voordat je pas echt goed geld gaat verdienen, en dat is als alles soepel verloopt.

Dit klinkt niet zo rooskleurig als vaak wordt voorgespiegeld. 

Een arts-assistent vertelde mij dat als je alles in overweging neemt, je ongeveer evenveel verdient als een vakkenvuller. Dus wat levert het eigenlijk op?

Kortom, hoeveel verdienen artsen? En welke arts verdient het meest?

KORT ANTWOORD

Nederlandse artsen verdienen gemiddeld €6.500,- bruto per maand, wat na 10 jaar kan stijgen naar €8.000,-. Het startsalaris van medisch specialisten is €7.000, maar dit kan in de loop der jaren duizenden euro’s per maand toenemen. Vrijgevestigde medisch specialisten verdienen vaak meer dan specialisten in loondienst, maar hun inkomens zijn niet altijd openbaar. Zo kunnen chirurgen die als zzp’er werken, maandelijks tot wel €20.000 verdienen. 

Chirurgen verdienen over het algemeen het meeste, terwijl artsen in de jeugdgezondheidszorg en artsen maatschappij en gezondheid het minst verdienen. Gezien het feit dat het hier om mensenlevens gaat, die van onschatbare waarde zijn, vind ik persoonlijk dat artsen veel meer zouden moeten verdienen.

Dit artikel rangschikt de inkomens van verschillende medische beroepen, van laag naar hoog, en biedt inzichten in dit onderwerp, inclusief de kwestie van inkomensongelijkheid.

dokter in witte jas met stethoscoop houdt geld vast

Gemiddelde Maandsalarissen voor Dokters (Tabel)

Hier is een overzichtelijke tabel met de gemiddelde salarissen per maand voor verschillende doktersberoepen, oplopend van laag naar hoog:

Beroep Gem. Salaris p/m
Basisarts/Arts in opleiding €3.026 – €4.749
Arts-onderzoeker €3.359 – €5.292
Jeugdarts €4.020 – €5.725
Huisarts in opleiding €3.500
Verzekeringsarts €4.700 – €6.600
Forensisch Arts €5.985
Verslavingsarts €5.800
Kinderarts €5.000 – €10.000
Orthopeed €5.000 – €10.000
Neuroloog €5.833 – €10.833
Psychiater €5.833 – €10.833
Cardioloog €5.833 – €10.833
Gynaecoloog €5.833 – €10.833
Bedrijfsarts €6.285
Arts Verstandelijk Gehandicapten €6.940
Huisarts €7.600 – €8.700
Chirurg €7.054 – €12.572
Plastisch Chirurg €9.785 – €12.572
Hartchirurg €11.179
Internist €5.833 – €20.834

Let op: Deze salarissen kunnen variëren afhankelijk van ervaring, locatie en andere factoren.

In loondienst zijn de salarissen van medisch specialisten behoorlijk divers. Ongeveer 90% van hen verdient tussen de 30.000 en 130.000 euro per jaar, met minder dan 2% die de balkenendenorm van 181.000 euro overschrijdt. 

Een voorbeeld is de chirurg, die gemiddeld €85.000 per jaar verdient, wat neerkomt op ongeveer €44 per uur.

Inkomensongelijkheid onder artsen

Ondanks collectieve arbeidsovereenkomsten vertoont werken in loondienst grote inkomensverschillen onder artsen. 

Een peiling onder 1350 artsen laat zien dat specialismen sterk variëren in inkomen, met topverdieners zoals anesthesiologen en gynaecologen die meer dan €100.000 per jaar verdienen, terwijl artsen jeugdgezondheidszorg en maatschappij en gezondheid tussen de €60.000 en €85.000 verdienen. 

Daarnaast blijkt uit de peiling dat mannelijke artsen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen, met een verschil dat kan oplopen tot €20.000 naarmate ze ouder worden. 

Dit inkomensverschil ontstaat na het beëindigen van de opleiding en wordt niet ingelopen, zelfs niet na correctie voor deeltijdwerk en werkervaring.

Het inkomen van artsen: Wat verdient een dokter eigenlijk?

Het inkomen van artsen hangt af van hun functie en specialisatie. Een arts niet in opleiding tot specialist (anios) verdient anders dan een medisch specialist. 

Ook onderling kunnen de inkomsten van assistenten in opleiding tot specialist (aios) verschillen. 

Na hun studie gaan sommige artsen eerst als anios werken om ervaring op te doen en te ontdekken welk specialisme bij hen past. 

Anderen kiezen voor wetenschappelijk onderzoek en promoveren. Na het afronden van de vervolgopleiding beginnen artsen in opleiding tot specialist (aiossen), waarvan de salarissen jaarlijks kunnen toenemen. 

Bestuurders in de gezondheidszorg hebben ook aanzienlijke inkomens, afhankelijk van de grootte van de zorgverzekeraar. 

Kortom, het inkomen van artsen wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder hun functie, specialisatie en werkgever.

Artsensalarissen: Standpunten en Veranderingen

Sommigen vinden dat artsen te veel betaald krijgen, terwijl anderen juist vinden dat ze te weinig verdienen. 

Er zijn verschillende voorstellen, zoals het handhaven van absolute vrijheid in honoraria of het instellen van een loonplafond voor alle artsen in loondienst.

Artsen zijn vaak zelfstandigen en hechten veel waarde aan hun autonomie. De maatschappij vraagt echter om meer transparantie en duidelijkheid over tarieven en verloning in de gezondheidszorg.

Het concept van ‘honorarium’ is vaag en achterhaald, en staat op gespannen voet met moderne economische denkwijzen en regelgeving. 

Het systeem van prestatiefinanciering via nomenclatuur heeft historisch gezien goed gewerkt, maar kent ook nadelen. 

Het legt vooral de nadruk op technische ingrepen, waardoor artsen die deze uitvoeren, vaak beter beloond worden dan anderen. 

Dit kan leiden tot overmatige focus op technische procedures en een gebrek aan samenwerking tussen artsen.

Er is behoefte aan een nieuwe benadering van financiering die rekening houdt met verschillende factoren, zoals opleidingsduur, beschikbaarheid, en uitvoeringsrisico. 

Maatschap voor Medisch Specialisten

Een maatschap voor medisch specialisten is een samenwerkingsverband waarbij verschillende specialisten hun eigen praktijk voeren onder één dak. 

Ze delen de kosten en opbrengsten van de praktijk, en nemen gezamenlijke beslissingen over de bedrijfsvoering.

Het inkomen van specialisten in een maatschap hangt af van verschillende factoren. Ze delen de winst van de praktijk, dus het aantal patiënten dat elke specialist behandelt en de tarieven die ze hanteren, beïnvloeden hun individuele inkomen.

Specialisten kunnen extra geld verdienen door extra diensten te leveren, zoals operaties in privéklinieken of consulten buiten de reguliere uren. 

Deze extra inkomsten worden meestal verdeeld volgens vooraf afgesproken regelingen.

Belastingvoordelen spelen ook een rol. Door bepaalde kosten af te trekken van de belastingen en gebruik te maken van fiscale regelingen voor zelfstandigen, kunnen specialisten in een maatschap hun belastbaar inkomen verminderen en dus meer overhouden van hun verdiensten.

Take home message

Een motivatie om dokter te worden puur vanwege het geld kan teleurstellend uitpakken, gezien de jarenlange studie en training die nodig zijn voordat men echt goed gaat verdienen.

Dus hoeveel verdienen dokters per maand, en welke arts verdient het meest? Kortom, hoeveel verdienen artsen?

Het gemiddelde maandsalaris van Nederlandse artsen begint bij €3.026 en kan oplopen tot €20.834, afhankelijk van de specialisatie. 

Chirurgen behoren tot de topverdieners, terwijl artsen in de jeugdgezondheidszorg en maatschappij en gezondheid het minst verdienen. 

Het inkomen van artsen wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals functie, specialisatie en werkgever. 

In loondienst zijn de salarissen divers, waarbij 90% van medisch specialisten tussen €30.000 en €130.000 per jaar verdient, terwijl slechts een klein percentage de balkenendenorm overschrijdt.

Voor meer informatie en snelle antwoorden op veelgestelde vragen kun je terecht op mijn YouTube-kanaal, waarin ik deze onderwerpen in slechts één minuut behandel.

Voor meer inzicht in gerelateerde onderwerpen, zoals de opkomst van AI in de gezondheidszorg en de angstcultuur die daar heerst, raad ik aan mijn andere artikelen te lezen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Gosden, T., Sibbald, B., Williams, J., Petchey, R., & Leese, B. (2003). Paying doctors by salary: a controlled study of general practitioner behaviour in England. Health Policy, 64(3), 415-423.

Gosden, T., Pedersen, L., & Torgerson, D. (1999). How should we pay doctors? A systematic review of salary payments and their effect on doctor behaviour. Qjm, 92(1), 47-55.