Waarom Stoppen Studenten met hun Studie? 5 Redenen.

Er zijn 3200 studies in Nederland, wat een perfecte keuze onmogelijk maakt. En dat zie je ook terug in de cijfers. 

In het eerste jaar stopt ongeveer tussen de tien en dertig procent van de studenten. 

Geneeskunde is een uitzondering, waar slechts 4% het eerste jaar uitvalt en maar liefst 80% uiteindelijk de opleiding haalt. Bij de meeste andere studies is dat niet het geval.

Mijn vader was bijvoorbeeld een twijfelaar. Hij heeft filosofie, bedrijfskunde, psychologie en econometrie gestudeerd, en is uiteindelijk bij de belastingdienst gaan werken. 

Hij heeft van elke studie kunnen proeven, maar om echt te weten wat het beste is, moet je met elk beroep minstens een week meelopen, wat uiteraard onmogelijk is.

En waar baseer jij je keuze op? Op de inhoud? Het beroep? De mensen? De toekomstperspectieven? De studentenstad? Hoe dichtbij de universiteit is? Om je ouders en omgeving tevreden te houden? Of omdat het echt je droom is?

Zo was er een verpleegkundige die daarvoor het conservatorium deed omdat dat haar passie was, maar er geen werk in kon vinden. En daar gingen dan vier jaar van haar leven. 

Natuurlijk is het allemaal niet zo makkelijk. Op de middelbare school ben je aan het puberen, zijn de meeste mensen al blij dat ze overgaan, doe je een studiekeuzetest en ga je misschien naar een paar open dagen.

Er was zelfs een leeftijdgenoot die met zijn ogen dicht zijn vinger op een lijst studies liet vallen, en zich voor die opleiding inschreef.

Mijn opa had geen eens een keuze, want hij was de enige in zijn familie die mocht studeren en er was maar één studie in Delft die hij kon volgen en bereikbaar was met de fiets.

Maar goed, waarom stoppen studenten met hun studie?

KORT ANTWOORD

Veel hebben zich niet verdiept vanwege drukte met examens, hobby’s en sociale ontwikkeling. Je weet niet eens wie je bent, dus hoe weet je dan welke baan je de rest van je leven moet gaan doen? De stress dat je iets doet wat niet bij je past, kan je echt opvreten, wat blijkt uit de keuzestress die alsmaar toeneemt, zoals psychologen opmerken. Dit komt deels door de toenemende studiekeuzes. 

Andere redenen zijn verveling, persoonlijke problemen, heimwee, slecht tijdmanagement, je overdonderd voelen door de studiedruk, uitdagingen bij het settelen, gebrek aan ondersteuning, financiën, en onvoorbereid zijn op de academische studie.

Er zijn dus veel dingen die je van tevoren had kunnen uitzoeken, maar desondanks zul je het nooit 100% weten. Tijdens het studeren vraag je je altijd af of het beroep wel leuk is, en dat allemaal terwijl je hersenen nog volop in ontwikkeling zijn en interesses veranderen. Je zult dus nooit helemaal weten waarmee je bezig bent en in een wazige wolk blijven zitten. Volg in ieder geval niet blindelings het pad dat anderen voor je hebben uitgestippeld, want als je dat pad hebt doorlopen, heb je geen flauw idee meer wat je moet doen.

Persoonlijk vind ik dat ze op de middelbare school veel meer tijd moeten besteden aan het kiezen van een studie, en er misschien zelfs een vak van moeten maken, zodat je een weloverwogen keuze maakt. Je maakt namelijk de belangrijkste beslissing van je leven, waar je het aan gaat toewijden. En ik ben het sowieso niet eens met de gedachte dat er maar één perfecte baan bij je past. Maar luister niet naar mij, ik ben geen studieadviseur. Ik hoop in ieder geval dat ik je aan het denken heb gezet en dat het je helpt bij het vinden van jouw unieke pad.

Dit artikel vertelt je waarom studenten met hun studie stoppen en hoe je de juiste studie kunt kiezen.

gestresste mannelijke student zit aan tafel met handen in het haar

7 Tips om Uitval onder Studenten te Voorkomen

Veel studenten vallen uit, maar er zijn verschillende manieren om dit te voorkomen. 

  1. Grondige Oriëntatie. Een goede voorbereiding is het halve werk en begint met een grondige oriëntatie. Studenten moeten de tijd nemen om verschillende studies en beroepen te verkennen voordat ze een keuze maken. Bezoek open dagen, praat met huidige studenten en docenten, en maak gebruik van proefstuderen. Dit geeft een realistisch beeld van wat de studie inhoudt en helpt bij het maken van een weloverwogen keuze.
  2. Zelfreflectie. Denk goed na over je interesses, vaardigheden en waarden. Een studiekeuzetest kan hierbij helpen, maar het is ook belangrijk om met ouders, vrienden en studieadviseurs te praten. Door jezelf beter te leren kennen, kun je een studie kiezen die echt bij je past.
  3. Tijdmanagement Vaardigheden. Tijdmanagement is essentieel voor succes in het hoger onderwijs. Studenten moeten leren hoe ze hun tijd effectief kunnen plannen en organiseren. Dit kan door het maken van een studierooster, het stellen van prioriteiten en het gebruik van tools zoals agenda’s en to-do lijsten. Het volgen van een workshop of cursus in tijdmanagement kan ook nuttig zijn.
  4. Ondersteuning Zoeken. Het is belangrijk dat studenten weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Dit kan variëren van academische ondersteuning, zoals bijles en studiegroepen, tot persoonlijke ondersteuning, zoals counseling en mentoring. Universiteiten en hogescholen bieden vaak diverse ondersteuningsdiensten aan, en studenten moeten aangemoedigd worden om hier gebruik van te maken.
  5. Realistische Verwachtingen. Studenten moeten realistische verwachtingen hebben over wat een studie inhoudt. Dit betekent dat ze moeten begrijpen dat studeren hard werken is en dat er uitdagingen zullen zijn. Door een realistisch beeld te hebben, kunnen studenten beter omgaan met tegenslagen en stress.
  6. Sociale Integratie. Het sociale aspect van studeren mag niet onderschat worden. Studenten die goed geïntegreerd zijn in de studentencommunity, voelen zich vaak meer ondersteund en gemotiveerd. Het deelnemen aan studentenverenigingen, sportclubs en andere sociale activiteiten kan helpen bij het opbouwen van een ondersteunend netwerk van vrienden en medestudenten.
  7. Balans tussen Studie en Vrije Tijd. Een goede balans tussen studie en vrije tijd is cruciaal om burn-out te voorkomen. Studenten moeten tijd vrijmaken voor ontspanning en hobby’s naast hun studie. Regelmatig pauzes nemen, sporten, en tijd doorbrengen met vrienden en familie kan helpen om stress te verminderen en de algehele welzijn te verbeteren.
  8. Financiële Planning. Financiële zorgen kunnen een grote bron van stress zijn. Studenten moeten een goed financieel plan hebben en zich bewust zijn van de kosten die gepaard gaan met studeren. Het is nuttig om te weten welke financieringsmogelijkheden er zijn, zoals studieleningen, beurzen en bijbanen. Financiële planning helpt om onverwachte problemen te voorkomen en zorgt ervoor dat studenten zich kunnen concentreren op hun studie.
  9. Flexibiliteit en Openheid. Het is belangrijk dat studenten flexibel en open zijn voor verandering. Soms blijkt een studiekeuze niet de juiste te zijn, en dat is oké. Het is beter om tijdig van studie te veranderen dan om door te gaan met iets dat niet bij je past. Flexibiliteit kan helpen om teleurstellingen te voorkomen en een betere match te vinden.
  10. Professionele Begeleiding. Ten slotte kan professionele begeleiding van een studieadviseur of coach enorm waardevol zijn. Deze professionals kunnen helpen bij het maken van een studieplan, het stellen van doelen en het aanpakken van eventuele problemen die zich voordoen tijdens de studie.

Met deze tips kan je je kans op succes vergroten en uitval verminderen. Een goede voorbereiding, realistische verwachtingen en de juiste ondersteuning zijn essentieel om het beste uit de studietijd te halen.

Waarom stoppen eerstejaars met hun studie?

Het aantal studenten dat stopt met hun studie in het eerste jaar ligt tussen de 10% en 30%. Maar waarom stoppen zoveel studenten met hun studie?

Onvoldoende Voorbereiding. Veel studenten stoppen met hun studie omdat ze zich onvoldoende verdiept hebben in hun studiekeuze. Tijdens de middelbare school zijn leerlingen vaak druk bezig met examens, hobby’s en sociale activiteiten. Hierdoor besteden ze weinig tijd aan het onderzoeken van mogelijke studierichtingen. Ze kiezen vaak een studie zonder echt te weten wat het inhoudt of of het bij hen past. Dit gebrek aan voorbereiding kan later tot teleurstelling en frustratie leiden.

Identiteitscrisis. In de adolescentie zijn jongeren nog bezig met hun persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming. Ze weten vaak nog niet wie ze echt zijn of wat ze willen in het leven. Het is dan ook moeilijk om een studie en een bijbehorend carrièrepad te kiezen als je nog geen duidelijk beeld hebt van je eigen interesses, sterke punten en waarden. Deze onzekerheid kan leiden tot twijfel en uiteindelijk tot het stoppen met de studie.

Keuzestress. De overvloed aan studiekeuzes tegenwoordig draagt bij aan de toenemende keuzestress onder jongeren. Psychologen merken op dat de stress die gepaard gaat met het maken van een studiekeuze steeds groter wordt. Deze keuzestress kan verlammend werken en ervoor zorgen dat studenten moeite hebben met het maken van een weloverwogen keuze. De angst om de verkeerde beslissing te nemen kan ertoe leiden dat studenten halverwege hun studie besluiten te stoppen en iets anders te proberen.

Verveling. Sommige studenten stoppen met hun studie omdat ze zich vervelen. Dit kan gebeuren als de studie niet uitdagend genoeg is of als het onderwerp minder interessant blijkt te zijn dan ze aanvankelijk dachten. Verveling kan leiden tot desinteresse en een gebrek aan motivatie, wat uiteindelijk kan resulteren in het verlaten van de studie.

Persoonlijke Problemen. Persoonlijke problemen kunnen een grote impact hebben op het studieverloop van studenten. Denk aan psychische problemen zoals depressie en angst, maar ook aan familieproblemen of gezondheidskwesties. Deze problemen kunnen het moeilijk maken om je te concentreren op je studie en de motivatie op te brengen om door te gaan. In sommige gevallen voelen studenten zich gedwongen om hun studie op te geven om zich te concentreren op hun persoonlijke welzijn.

Heimwee. Voor studenten die ver van huis gaan studeren, kan heimwee een serieus probleem zijn. Het missen van familie en vrienden en het aanpassen aan een nieuwe omgeving kan stressvol en emotioneel belastend zijn. Heimwee kan ervoor zorgen dat studenten zich niet thuis voelen in hun nieuwe omgeving en besluiten om terug te keren naar huis, wat vaak gepaard gaat met het stoppen van hun studie.

Slecht Tijdmanagement. Veel studenten worstelen met tijdmanagement. Het academische leven brengt vaak een aanzienlijke hoeveelheid zelfdiscipline en organisatievaardigheden met zich mee. Studenten die moeite hebben met het plannen en organiseren van hun tijd, kunnen overweldigd raken door deadlines en studiebelasting. Dit kan leiden tot slechte prestaties en uiteindelijk tot het besluit om te stoppen.

Studiedruk. De druk van academische prestaties kan overweldigend zijn. Veel studenten voelen zich overdonderd door de hoeveelheid werk en de hoge verwachtingen die aan hen worden gesteld. Deze druk kan leiden tot stress en burn-out, wat op zijn beurt kan resulteren in het verlaten van de studie.

Uitdagingen bij het Settelen. Het aanpassen aan het leven als student kan een uitdaging zijn. Nieuwe sociale kringen, onbekende steden en een andere manier van studeren kunnen moeilijk te navigeren zijn. Studenten die moeite hebben om zich aan te passen aan deze veranderingen, kunnen zich geïsoleerd en ongemakkelijk voelen, wat kan bijdragen aan hun beslissing om te stoppen.

Gebrek aan Ondersteuning. Een gebrek aan ondersteuning van docenten, mentoren of medestudenten kan een belangrijke factor zijn in het stoppen met een studie. Studenten die zich niet ondersteund voelen, kunnen het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan en geen hulp hebben bij het overwinnen van academische of persoonlijke uitdagingen. Dit kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en het besluit om de studie te beëindigen.

Financiën. Financiële problemen zijn een veelvoorkomende reden waarom studenten hun studie verlaten. Studeren is duur en niet alle studenten hebben toegang tot voldoende financiële middelen of ondersteuning. De stress van financiële zorgen kan een negatieve invloed hebben op de studieprestaties en de algehele ervaring, waardoor sommige studenten besluiten om te stoppen en te gaan werken om hun financiële situatie te verbeteren.

Onvoorbereid op de Academische Studie. Sommige studenten blijken onvoldoende voorbereid te zijn op de academische eisen van hun studie. Het verschil tussen middelbaar onderwijs en hoger onderwijs kan groot zijn, en niet alle studenten zijn in staat om deze overgang succesvol te maken. Dit kan resulteren in slechte prestaties en het gevoel dat de studie te moeilijk is, wat kan leiden tot het stoppen met de opleiding.

Er zijn veel redenen waarom studenten stoppen met hun studie. Van onvoldoende voorbereiding en identiteitscrisis tot verveling en persoonlijke problemen, de factoren zijn divers en vaak complex. 

Het is belangrijk dat studenten de tijd nemen om hun studiekeuze grondig te overwegen en dat er voldoende ondersteuning beschikbaar is om hen te helpen slagen.

Take home message

Er zijn 3200 studies in Nederland, wat een perfecte keuze moeilijk maakt. Dit blijkt uit de cijfers: tussen de tien en dertig procent van de studenten stopt in het eerste jaar. 

Op de middelbare school zijn studenten vooral bezig met puberen, examens en sociale activiteiten. 

Sommigen doen een studiekeuzetest en bezoeken open dagen, maar dat is vaak onvoldoende.

Maar waarom stoppen studenten met hun studie? 

Veel studenten verdiepen zich niet voldoende vanwege drukte met examens, hobby’s en sociale ontwikkeling. Ze weten nog niet wie ze zijn, wat het moeilijk maakt om een levenslange carrière te kiezen. 

De stress van een verkeerde keuze kan enorm zijn. Andere redenen voor uitval zijn verveling, persoonlijke problemen, heimwee, slecht tijdmanagement, studiedruk, uitdagingen bij het settelen, gebrek aan ondersteuning, financiën en onvoorbereid zijn op de academische eisen.

Middelbare scholen zouden meer tijd moeten besteden aan studiekeuze, omdat dit een van de belangrijkste beslissingen in je leven is. 

De steun van lezers is cruciaal zodat ik 365 dagen per jaar educatief materiaal en gratis beginnersgidsen kan blijven maken en gratis kanalen kan blijven opzetten.

Deze betrouwbare bron van informatie moet voor iedereen toegankelijk blijven. 

Neem ook een kijkje op mijn YouTube-kanaal, waar ik de meest gestelde vragen zoals deze in 1 minuut beantwoord.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen