Wat is Alternatieve Geneeskunde?

Maar liefst 36% van de Amerikaanse volwassenen kiest voor alternatieve geneeskunde, en dat is begrijpelijk.

Niet iedereen is tevreden met traditionele behandelingen. Bovendien bieden alternatieve therapieën meer controle over persoonlijke beslissingen.

Vaak sluiten deze behandelingen ook beter aan bij persoonlijke waarden en het wereldbeeld van de patiënt.

Om deze redenen voelen veel mensen zich aangetrokken tot alternatieve behandelingen. Maar wat is alternatieve geneeskunde?

KORT ANTWOORD

Alternatieve geneeskunde omvat alle niet-traditionele therapieën en behandelingen die buiten de reguliere medische zorg vallen. Het staat ook bekend als ‘complementaire’ of integratieve geneeskunde. Hoewel alternatieve geneeswijzen nog niet als gangbaar worden beschouwd, kunnen ze positieve effecten hebben. Er is ook een verschil in aanpak: alternatieve geneeskunde richt zich op de hoofdoorzaak, preventie en algemene gezondheid, terwijl traditionele geneeskunde vaak alleen specifieke symptomen van een bepaald gebied behandelt.

Dit artikel verkent diverse vormen van alternatieve geneeskunde, bespreekt voor- en nadelen en belicht opkomende veranderingen.

vrouw voert alternatieve geneeskunde uit

14 Soorten alternatieve geneeskunde

Diverse vormen van alternatieve geneeskunde worden al eeuwenlang beoefend, maar pas recentelijk hebben ze brede belangstelling gekregen.

In plaats van traditionele therapieën kiezen sommige mensen voor complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) wanneer standaardbehandelingen niet voldoende zijn.

Veertien soorten. Enkele soorten alternatieve geneeskunde omvatten chiropractie, acupunctuur, massage, kruidengeneeskunde, groene thee, tai chi, specifieke supplementen, bijzondere diëten, hoge doses vitaminen, hypnotherapie, meditatie, ontspanningstechnieken, begeleide beeldspraak en biofeedback.

Vijf categorieën. Alternatieve geneeskunde kan worden onderverdeeld in categorieën zoals homeopathische geneeskunde, Chinese geneeskunde, manipulatieve geneeskunde (massage of chiropraxie), mind-body geneeskunde (cognitieve gedragstherapie, gebed) en energetische geneeskunde (reiki).

Combinaties. Deze praktijken stimuleren vaak het zelfgenezende vermogen van het lichaam via kruidensuppletie, energieafstemming en balanceringstechnieken. Het is vaak een combinatie van traditionele medische praktijken, volksgeneeskunde en spirituele overtuigingen. Integratieve geneeskunde combineert conventionele medische technieken met alternatieve benaderingen.

Chiropractie valt ook onder alternatieve geneeskunde, maar chiropractors hebben doorgaans een hoge opleiding en beschikken over een universitaire graad.

Voor- en nadelen

Alternatieve medische behandelingen zijn vaak niet grondig getest of, als ze getest zijn, bleken ze niet effectief te zijn.

Holistisch. Een belangrijk voordeel van alternatieve geneeskunde is dat het vaak het hele lichaam behandelt en rekening houdt met verschillende gebieden die bijdragen aan het probleem, zoals lichamelijke, emotionele, sociale, geestelijke en cognitieve factoren.

Nadelen. Desondanks heeft alternatieve geneeskunde enkele zwakke punten. Het wetenschappelijk onderzoek is beperkt, het is niet nuttig in acute situaties, het ontbreekt aan effectieve regulering en behandelingen kunnen langdurig zijn.

Pas op. Sommige mensen met kanker kiezen voor alternatieve geneeskunde vanwege minder bijwerkingen, een alomvattende aanpak van de kanker, autonomie over de behandeling, online gevonden nuttige informatie, of het volgen van alternatieve gezondheidstheorieën. In dergelijke gevallen kan dit echter levensgevaarlijk zijn. Het is daarom altijd essentieel om goed te overleggen met je arts.

Soms wordt alternatief toch regulier

De diverse medische praktijken van alternatieve geneeskunde maken momenteel nog geen deel uit van de reguliere geneeskunde.

Niettemin vindt er een verschuiving plaats naarmate de gezondheidsvoordelen van bepaalde alternatieve behandelingsmethoden steeds duidelijker worden.

Hoewel massage momenteel nog als een alternatieve behandeling wordt beschouwd, bieden steeds meer medische centra het naast standaardbehandelingen aan.

Zo worden er tal van onderzoeken uitgevoerd om te bepalen of massage bij verschillende ziektes effectief kan zijn.

3 Aandachtspunten

Wetenschappelijk Onderzoek. Hoewel sommige alternatieve benaderingen misschien niet de volle steun van wetenschappelijk onderzoek hebben, is het interessant op te merken dat er een groeiende interesse is in het klinisch onderzoeken van bepaalde alternatieve behandelingen. Dit opent mogelijk de deur naar meer wetenschappelijke validatie binnen het domein van alternatieve geneeskunde.

Placebo-effect. Het fenomeen van het placebo-effect verdient aandacht in deze context. Mensen kunnen positieve resultaten ervaren, zelfs wanneer de wetenschappelijke basis van een behandeling twijfelachtig is. Begrijpen hoe het placebo-effect bijdraagt aan de ervaringen van mensen is een boeiend aspect van de discussie over alternatieve geneeskunde.

Regelgeving. Een belangrijk punt om te benadrukken is het gebrek aan uniforme regelgeving en standaardisatie binnen alternatieve geneeskunde. Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen en onderstreept de complexiteit van het integreren van alternatieve benaderingen in de bredere gezondheidszorg.

Take home message

Niet iedereen is tevreden met reguliere behandelingsmethoden, en velen voelen zich aangetrokken tot alternatieve geneeskunde vanwege de autonomie die het biedt in de behandeling.

Daarnaast sluiten deze behandelingen vaak beter aan bij persoonlijke waarden en wereldbeelden.

Daarom groeit de interesse in alternatieve geneeskunde. Maar wat houdt het precies in? Dus wat is alternatieve geneeskunde?

Alternatieve geneeskunde omvat behandelingen die niet gebruikelijk zijn in de reguliere geneeskunde.

Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing worden deze behandelingen nog steeds voorgeschreven. Artsen laten zich dus niet altijd weerhouden.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Astin, J. A. (1998). Why patients use alternative medicine: results of a national study. jama, 279(19), 1548-1553.

Kisling, L. A., & Stiegmann, R. A. (2019). Alternative Medicine.