Werkt Karma Echt? 3 Wetenschappelijke Bewijzen.

Ongeveer driekwart van de volwassenen gelooft in karma, het idee dat je de vruchten plukt van goede daden en de prijs betaalt voor je slechte daden, vaak in toekomstige levens. 

Het is een kracht die cycli van positiviteit of negativiteit zou kunnen bevorderen. “What goes around comes around” en “wie goed doet, goed ontmoet” zijn bekende uitspraken die de essentie van karma weergeven.

Helaas wordt karma vaak verkeerd begrepen in het westen, waar het soms wordt geassocieerd met een soort kosmische wraak, terwijl de ware betekenis subtieler is.

Ook twijfelen velen aan het concept omdat slechte mensen soms lijken te ontsnappen aan gerechtigheid. 

Want als onschuldige slachtoffers verschrikkelijke dingen meemaken door toedoen van anderen, kan karma dan echt bestaan? Dus werkt karma echt?

KORT ANTWOORD

Er is geen tastbaar bewijs om karma te ondersteunen. Het is echter duidelijk dat ons gedrag consequenties heeft. Dit betekent niet dat het universum ons straft of beloont, maar eerder dat onze acties gevolgen hebben.

Hoewel sommigen karma beschouwen als een bovennatuurlijke kracht die interageert met het fysieke universum, is er geen wetenschappelijk bewijs om dit te ondersteunen. Het lijkt eerder een subtiel en onopvallend principe, vergelijkbaar met zwaartekracht, dat ons gedrag en onze keuzes beïnvloedt zonder dat we het altijd opmerken.

Er zijn ook zeker wetenschappelijke principes en wetten die overeenkomen met het concept van karma. De derde wet van Newton, het beroemdste natuurkundige principe, stelt dat er voor elke actie een gelijke en tegenovergestelde reactie is.

Daarnaast speelt de wet van de aantrekkingskracht een rol. Je hebt namelijk een soort interne radar in je brein, bekend als het reticulaire activatiesysteem, dat opmerkzaam wordt op alles waar jij je aandacht op richt. Dit interne mechanisme fungeert als een soort magneet, waardoor het lijkt alsof je meer positieve of negatieve dingen aantrekt, afhankelijk van waar jij je op focust.

Er is misschien dus geen mystieke kracht in het spel, maar eerder een praktische uitkomst van je acties en gedrag. Deze self-fulfilling prophecy kan de loop van je leven beïnvloeden.

Al met al nodigt karma ons uit om bewust te leven en na te denken over onze keuzes. Het herinnert ons eraan dat onze acties gevolgen hebben en dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens.

Dit artikel verkent de wetenschap achter karma, onthult haar ware aard, behandelt de complexiteit ervan, en biedt acht verschillende perspectieven.

plaatje van zittende een boeddhist die in karma gelooft

De Wet van Aantrekking en Karma

groep mensen zit in een rondje rondom een boom en mediterenDe Wet van Aantrekking en Karma zijn concepten die vaak worden besproken in de context van persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei. 

Hoewel ze op het eerste gezicht verschillende ideeën lijken te vertegenwoordigen, zijn er interessante overlappingen tussen beide.

Wet van Aantrekking. Laten we beginnen met de Wet van Aantrekking. Dit concept stelt dat onze gedachten en gevoelens energie uitstralen die resoneren met vergelijkbare energieën in het universum. Met andere woorden, waar we ons op focussen, trekken we aan. Dit kan zowel positieve als negatieve uitkomsten hebben, afhankelijk van onze mindset en emotionele toestand.

Interne radar. Een interessant aspect van de Wet van Aantrekking is het idee van het reticulaire activatiesysteem (RAS) in ons brein. Dit interne radar systeem is verantwoordelijk voor het opmerken van dingen in de wereld die relevant zijn voor onze doelen en verlangens. In de oertijd was dit mechanisme van cruciaal belang voor het overleven, omdat het ons in staat stelde om ons te concentreren op het vinden van voedsel en andere essentiële behoeften.

Moderne tijd. Zelfs in de moderne tijd merken we nog steeds de effecten van het RAS. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer we een specifieke auto of outfit kopen en deze vervolgens overal lijken tegen te komen. Het is niet zo dat deze auto’s of outfits plotseling zijn verschenen, maar ons RAS herkent nu het belang ervan in onze huidige focus en laat ons ze vaker opmerken.

Nu, laten we de connectie maken met karma. 

Karma. Karma verwijst naar de wet van oorzaak en gevolg, waarbij onze acties, woorden en gedachten consequenties hebben die ons leven beïnvloeden, zowel in dit leven als in toekomstige levens volgens sommige filosofieën.

Karma en wet van aantrekking.. Interessant genoeg kunnen we hier een parallel trekken met de Wet van Aantrekking. Net zoals onze gedachten en emoties energie uitstralen en bepaalde resultaten aantrekken, kunnen onze acties ook een soort energetische resonantie creëren die vergelijkbare ervaringen in ons leven aantrekt.

Positiviteit of negativiteit. Met andere woorden, als we positieve energie en daden verspreiden, trekken we positieve ervaringen en mensen aan. Als we daarentegen negativiteit verspreiden, kunnen we negatieve consequenties ervaren. Dit sluit aan bij het idee van karma, waarbij onze handelingen uiteindelijk terugkeren naar ons, zij het in dezelfde vorm of in een andere vorm.

Dus, hoewel de Wet van Aantrekking en Karma op het eerste gezicht verschillende concepten lijken te zijn, kunnen ze eigenlijk worden gezien als complementaire aspecten van dezelfde universele wetten. Beide benadrukken het belang van bewustzijn, intentie en verantwoordelijkheid in het vormgeven van ons leven en ons welzijn.

De essentie van karma

Karma verwijst naar oorzaak en gevolg, vergelijkbaar met Newton’s Derde Wet van Beweging: voor elke actie is er een gelijke en tegenovergestelde reactie.

De oorsprong van karma ligt in hindoeïstische en boeddhistische filosofieën, waar het verwijst naar het “oorzaak en gevolg”-proces, en ook naar de moraliteit van iemands bedoelingen. 

Het concept van karma biedt een diepgaand perspectief op de aard van actie, gevolg en persoonlijke groei binnen verschillende filosofische tradities, met name binnen het hindoeïsme en het boeddhisme.

Twee Opvattingen van Karma. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee benaderingen van karma: de populaire opvatting en de filosofische benadering. De populaire opvatting, die vaak wordt gehoord, suggereert dat slechte dingen gebeuren met slechte mensen als een soort straf, terwijl goede daden worden beloond. Dit is echter niet het volledige beeld van karma. De filosofische benadering van karma, zoals beschreven in het concept van karma yoga, benadrukt dat het niet zozeer gaat om de uitkomst van onze acties, maar eerder om de intentie en de kwaliteit van de actie zelf. Het idee is om je plicht te doen zonder gehecht te zijn aan de uitkomst ervan. Dit betekent dat je alleen controle hebt over je acties, niet over de resultaten.

Onvoorspelbaarheid van Resultaten. Karma leert ons dat het leven onvoorspelbaar is en dat we niet altijd kunnen bepalen wat er zal gebeuren als gevolg van onze acties. Bijvoorbeeld, zelfs als we hard studeren voor een examen, kunnen we niet controleren of we de hoogste score behalen, omdat er andere factoren zijn, zoals de inspanningen van andere studenten. Het idee dat we alleen controle hebben over onze acties, en niet over de resultaten ervan, moedigt aan tot een gevoel van aanvaarding en loslaten van verwachtingen.

Collectieve Karma. Karma is niet alleen van toepassing op individuele daden, maar ook op collectieve acties van de mensheid en de natuurlijke wereld. Natuurrampen en menselijk lijden worden niet alleen veroorzaakt door individueel karma, maar ook door collectieve acties, zoals ontbossing en oorlog. Dit benadrukt het belang van het nemen van verantwoordelijkheid voor onze collectieve acties en het streven naar een wereldwijde harmonie en vrede.

Persoonlijke Groei en Bewustzijn. Karma moedigt ook persoonlijke groei en bewustzijn aan. Door bewust te zijn van onze acties en de mogelijke gevolgen ervan, kunnen we onze keuzes beter afstemmen op het creëren van positieve energie en geluk, zowel voor onszelf als voor anderen. Het idee dat liefde en positiviteit uiteindelijk positieve energie terugbrengen in ons leven, benadrukt het belang van het verspreiden van vriendelijkheid en mededogen.

Kritische Kijk op Karma. Er is ook een kritische kijk op het concept van karma, waarbij het te simplistisch is om te geloven dat goede daden altijd leiden tot geluk en slechte daden tot lijden. Soms lijken slechte mensen succesvol te zijn, terwijl goede mensen lijden. Dit roept vragen op over de rechtvaardigheid van het karma-systeem. Het benadrukt ook het belang van een dieper begrip van karma en het vermogen om verder te kijken dan oppervlakkige interpretaties.

Hoewel we karma niet kunnen bewijzen, kan geloven erin vaak leiden tot meer geluk en sterkere vriendschappen, omdat mensen die in het algemeen goed doen vaak positieve energie om zich heen aantrekken.

Al met al biedt het concept van karma een diepgaand perspectief op de aard van actie, gevolg en persoonlijke groei. Het nodigt ons uit om bewust te leven, verantwoordelijkheid te nemen voor onze acties en te streven naar een wereld van vrede en harmonie.

De Ware Aard van Karma

Karma is een begrip dat vaak verkeerd begrepen wordt. In het westen wordt het vaak geassocieerd met een soort kosmische wraak, maar de ware betekenis is subtieler. 

Het verwijst naar oorzaak en gevolg, vergelijkbaar met Newton’s Derde Wet van Beweging: voor elke actie is er een gelijke en tegenovergestelde reactie.

Hoewel sommigen beweren dat karma een wetenschappelijk concept is, ontbreekt het aan tastbaar bewijs om dit te ondersteunen. 

Wat wel duidelijk is, is dat ons gedrag consequenties heeft. Dit betekent niet dat het universum ons straft of beloont, maar eerder dat onze acties gevolgen hebben.

Onopvallend principe. Hoewel sommigen karma beschouwen als een bovennatuurlijke kracht die interageert met het fysieke universum, is er geen wetenschappelijk bewijs om dit te ondersteunen. Het is eerder een subtiel en onopvallend principe, vergelijkbaar met zwaartekracht, dat ons gedrag en onze keuzes beïnvloedt zonder dat we het altijd opmerken.

Narcisten. Een voorbeeld hiervan is te zien in relaties met narcisten. Hoewel ze op het eerste gezicht lijken weg te komen met hun gedrag, ervaren ze innerlijke frustratie en hebben ze oppervlakkige relaties die vaak mislukken. Uiteindelijk worden ze geconfronteerd met de gevolgen van hun handelen, zelfs als dit niet direct waarneembaar is.

Reïncarnatie. In de oosterse traditie, zoals beschreven in de Bhagavad-Gita, wordt karma gezien als een kracht die bepaalt in welke vorm van leven we zullen reïncarneren. Deze karma wordt beïnvloed door de drie guna’s: goedheid, passie en onwetendheid. Het is een voortdurende accumulatie van onze gedachten, woorden en daden gedurende ons leven, niet een onmiddellijke reactie op specifieke gebeurtenissen.

Ervaringen. Persoonlijke ervaringen tonen aan dat mensen die anderen kwaad doen uiteindelijk de gevolgen van hun daden ondervinden, zelfs als dit niet direct duidelijk is. Dit betekent niet dat karma een onmiddellijke en rechtstreekse reactie is, maar eerder dat onze acties een rol spelen in het vormgeven van ons lot.

Karma is dus meer dan alleen maar ‘wat je zaait, zul je oogsten’, het is een complex principe dat ons leven beïnvloedt op manieren die we misschien niet volledig begrijpen. Het herinnert ons eraan dat onze keuzes consequenties hebben, zelfs als we die niet altijd kunnen waarnemen.

De complexiteit van Karma

Karma, een concept dat diep geworteld is in verschillende oosterse filosofieën, zoals het hindoeïsme en het boeddhisme, roept een scala aan reacties op en biedt een diverse kijk op de aard van actie, gevolg en persoonlijke groei. 

Hieronder verkennen we verschillende perspectieven op karma en proberen we de essentie van deze leer te doorgronden.

Karma als Wraakmechanisme? Sommigen betwijfelen de waarachtigheid van karma vanwege de schijnbare ontsnapping van slechte mensen aan gerechtigheid. Denk aan bijvoorbeeld seriemoordenaars, die enorme schade aanrichten voordat ze gestopt worden. Is het rechtvaardig om te geloven dat onschuldige slachtoffers zulke verschrikkelijke dingen verdienen? Velen zeggen nee, dit is geen karma.

Subtiele Werking van Karma. Anderen geloven echter dat karma wel degelijk bestaat, maar niet in de simpele vorm van ‘wat je zaait, zul je oogsten’. Karma werkt subtiel en onverwacht, vaak op manieren die niet direct verband houden met de daden zelf. Het verlies van iets dierbaars, zoals een geliefde, kan bijvoorbeeld voelen als een vorm van karma voor iemand die anderen heeft bedrogen.

Ware Filosofie van Karma. De echte filosofie van karma, zoals uiteengezet in het karma yoga, draait om het uitvoeren van je plicht zonder te hechten aan de vruchten van je handelen. Dit betekent dat je alleen recht hebt op actie, niet op het resultaat ervan. Dit komt omdat de uitkomst buiten onze controle ligt.

Reïncarnatie en Langdurige Gevolgen. Een dieper begrip van karma omvat ook het idee van reïncarnatie en langdurige gevolgen van onze daden, zelfs over meerdere levens heen. Dit verklaart de ongelijkheden en uitdagingen in het leven en benadrukt het belang van compassie en mededogen.

In essentie biedt karma een lens waardoor we onze acties, hun gevolgen en onze persoonlijke groei kunnen begrijpen. Het is geen eenvoudig systeem van beloning en straf, maar eerder een gids voor het maken van bewuste keuzes die leiden tot harmonie en voldoening.

Take home message

Karma is een concept dat diep geworteld is in hindoeïstische en boeddhistische filosofieën en wordt vaak geassocieerd met het idee dat goede daden beloond worden en slechte daden bestraft. 

Hoewel karma vaak verkeerd begrepen wordt als een soort kosmische wraak, is de ware betekenis subtieler en verwijst het naar oorzaak en gevolg, vergelijkbaar met Newton’s Derde Wet van Beweging.

Dus werkt karma echt?

Er is geen tastbaar bewijs om karma te ondersteunen, maar het is duidelijk dat ons gedrag consequenties heeft. 

Hoewel sommigen karma beschouwen als een bovennatuurlijke kracht, lijkt het eerder een subtiel principe te zijn dat ons gedrag en keuzes beïnvloedt zonder dat we het altijd opmerken. 

Dit kan leiden tot een leven vol wijsheid, mededogen en vrede.

Karma wordt nog we eens vergeleken met de Wet van Aantrekking, waarbij onze gedachten en gevoelens energie uitstralen die resoneren met vergelijkbare energieën in het universum. 

Beide concepten benadrukken het belang van bewustzijn, intentie en verantwoordelijkheid in het vormgeven van ons leven.

De ware filosofie van karma draait om het uitvoeren van je plicht zonder gehecht te zijn aan de uitkomst ervan. 

Het is geen eenvoudig systeem van beloning en straf, maar eerder een gids voor het maken van bewuste keuzes die leiden tot harmonie en voldoening.

Wil je meer weten over karma en andere diepgaande onderwerpen? 

Neem dan zeker een kijkje op mijn YouTube-kanaal, waar ik de meest gestelde vragen zoals deze in slechts één minuut beantwoord!

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Allen, P. M., Edwards, J. A., & McCullough, W. (2015). Does karma exist?: Buddhism, social cognition, and the evidence for karma. The international journal for the psychology of religion, 25(1), 1-17.

Burley, M. (2014). Karma, morality, and evil. Philosophy Compass, 9(6), 415-430.