10 Dingen die jou Sneller Dronken Maken!

Na één drankje liggen sommigen al onder de tafel, terwijl anderen na een heel krat nog kunnen koorddansen.

Los van gewicht en alcoholtolerantie die je na verloop van tijd opbouwt, spelen er nog veel meer factoren een rol. Dus waarom wordt de een sneller dronken dan de ander?

KORT ANTWOORD

Alcohol lost op in water; daarom zullen vrouwen, die naar verhouding meer vet en minder water hebben, sneller dronken worden. Bovendien hebben vrouwen 40% minder van het enzym alcoholdehydrogenase, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van alcohol. In tegenstelling tot vrouwen hebben mannen dit enzym ook in hun maag, en kan hun lever alcohol efficiënter verwerken. Ook zullen mensen van Aziatische of Indiaanse afkomst sneller dronken worden omdat ze minder van dit enzym hebben.

Daarnaast wordt alcohol sneller opgenomen bij het drinken van koolzuurhoudende alcoholische dranken. Het koolzuur verhoogt namelijk de druk in je maag en dunne darm, waardoor alcohol sneller wordt opgenomen in je bloedbaan.

Andere factoren die de opname van alcohol kunnen versnellen zijn het drinken op een nuchtere maag, jetlag, een oudere leeftijd vanwege afname van het watergehalte in het lichaam, het gebruik van drugs en medicijnen, uitdroging, warme weersomstandigheden, en het mengen van suikers en sappen met alcohol.

Dit artikel onderzoekt of het gebruik van een rietje, menstruatie, vliegen, bergen en roken invloed hebben op de opname van alcohol.

man in bar wordt sneller dronken dan andere man

Sneller dronken door rietje?

Mensen denken dat het rietje een soort vacuüm in je mond creëert, waardoor de alcohol direct in je systeem komt en de zuurstof weggedrukt wordt. 

Hierdoor zou je sneller dronken worden, maar er is weinig bewijs dat dit echt waar is.

glas met drinken en rietje waarmee geroerd wordtExperts zeggen dat het verhaal van het rietje en het vacuüm niet helemaal klopt. Als je drinkt met een rietje, ontstaat er wel een klein verschil in druk tussen het rietje en de lucht buiten, maar dit heeft niet echt veel invloed op hoe snel je dronken wordt. 

Het hangt meer af van hoeveel alcohol je drinkt, hoe snel je dat doet en andere dingen zoals je lichaamsgewicht en stofwisseling.

Ook is er geen bewijs dat het gebruik van een rietje de zuurstof wegdrukt en daardoor de dronkenschap versnelt. Zuurstof is belangrijk voor je lichaam, maar het wegdringen ervan door een rietje heeft niet echt effect op hoe snel je dronken wordt. 

Je lichaam heeft een ingewikkeld systeem om alcohol af te breken, en het wegdrukken van zuurstof speelt hierin geen grote rol.

Sneller dronken dan vroeger

Het lijkt misschien alsof mensen sneller dronken worden dan vroeger.

Minder spieren en meer vet. Een belangrijke factor is de veranderende fysiologie van het lichaam. Naarmate we ouder worden, ondergaat ons lichaam veranderingen die invloed kunnen hebben op hoe we alcohol verwerken. Een belangrijk aspect is dat naarmate we ouder worden, ons lichaam meer vetweefsel ontwikkelt ten koste van spiermassa. Wanneer een ouder persoon dezelfde hoeveelheid alcohol consumeert als een jongere persoon, zullen ze over het algemeen een hogere bloedalcoholconcentratie (BAC) hebben. Ook neemt de totale hoeveelheid water in ons lichaam af naarmate we ouder worden, waardoor de BAC bij oudere mensen hoger kan worden.

Energiedrankjes. Het kan ook komen door de combinatie van alcohol met energiedrankjes of andere stimulerende middelen. Energiedrankjes bevatten cafeïne en andere stoffen die de alertheid kunnen verhogen, maar tegelijkertijd kunnen ze ook de effecten van alcohol maskeren, waardoor mensen zich minder dronken voelen dan ze eigenlijk zijn en meer drinken dan ze normaal zouden doen.

Sterkere dranken. Een andere belangrijke factor is de toegenomen populariteit van sterkere alcoholische dranken, zoals ambachtelijke bieren met een hoog alcoholpercentage en cocktails met sterke likeuren. 

Andere drinkgewoonten. Daarnaast is er een verandering in drinkgewoonten en -culturen opgetreden. Mensen zijn mogelijk meer geneigd om sneller te drinken in sociale situaties, zoals feestjes of tijdens het uitgaan, wat kan leiden tot een hogere alcoholinname binnen een kortere tijd, resulterend in snellere dronkenschap.

Sneller dronken als je ongesteld bent

De menstruatie kan invloed hebben op het lichaam en hoe het reageert op alcohol. Zo ervaren sommige vrouwen mogelijk veranderingen in hormoonniveaus tijdens hun menstruatiecyclus, zoals schommelingen in oestrogeen en progesteron, die invloed kunnen hebben op hoe hun lichaam alcohol metaboliseert. 

Deze schommelingen kunnen theoretisch leiden tot variaties in hoe snel iemand dronken wordt.

Daarnaast kunnen fysieke symptomen die gepaard gaan met menstruatie, zoals buikkrampen, vermoeidheid en stemmingswisselingen, ervoor zorgen dat iemand zich sneller dronken of meer beïnvloed voelt door alcohol. 

Dit komt doordat deze symptomen kunnen bijdragen aan een algemeen gevoel van ongemak, waardoor de effecten van alcohol sterker worden gevoeld.

Niet alle vrouwen zullen dezelfde reactie ervaren, en sommigen zullen mogelijk geen verschil opmerken in hoe ze alcohol verdragen tijdens hun menstruatie ten opzichte van andere tijden van de maand.

Sneller dronken in vliegtuig

Een belangrijke factor is de lagere luchtdruk en de droge lucht in een vliegtuigcabine. De luchtdruk op grote hoogte is lager dan op zeeniveau, wat kan leiden tot een lager zuurstofniveau in je bloed. 

Dit kan ervoor zorgen dat je je sneller duizelig of licht in het hoofd voelt, en het kan de effecten van alcohol versterken. 

Daarnaast kan de droge lucht in een vliegtuigcabine uitdroging veroorzaken, wat ook kan bijdragen aan het gevoel van dronkenschap.

Bovendien zijn mensen vaak meer ontspannen en minder alert tijdens het vliegen, vooral tijdens lange vluchten. 

Dit kan ervoor zorgen dat mensen meer alcohol drinken dan ze normaal zouden doen, omdat ze zich minder bewust zijn van hun alcoholconsumptie.

Daarnaast kan de combinatie van alcohol met de vermoeidheid die vaak gepaard gaat met reizen, zoals jetlag of slaapgebrek, ook bijdragen aan het gevoel sneller dronken te worden in een vliegtuig.

Sneller dronken door paracetamol

Er is geen direct verband tussen het innemen van paracetamol en sneller dronken worden. 

Paracetamol, ook wel bekend als acetaminophen, is een veelgebruikte pijnstiller en koortsverlager die over het algemeen geen invloed heeft op de effecten van alcohol op het lichaam.

Echter, het is belangrijk om voorzichtig te zijn met het combineren van paracetamol en alcohol vanwege mogelijke interacties en risico’s voor de lever. 

Zowel paracetamol als alcohol worden afgebroken in de lever, en het gelijktijdig gebruik van beide kan leiden tot een verhoogd risico op leverbeschadiging, met name bij langdurig of overmatig gebruik. 

De combinatie van alcohol en paracetamol kan zelfs de kans op nierziekte met 123% verhogen.

Sneller dronken in de bergen

Onderzoeken hebben aangetoond dat de hoogte op zichzelf geen direct effect heeft op je alcoholpromillage. 

Er zijn wel enkele mogelijke verklaringen waarom mensen vaak denken dat ze sneller dronken worden in de bergen.

Ten eerste kan de subjectieve ervaring van dronkenschap anders aanvoelen op grote hoogte, zelfs als het alcoholpromillage in het bloed niet significant verschilt. 

Dit kan te maken hebben met factoren zoals vermoeidheid, uitdroging en andere effecten van de hoogte die de sensatie van dronkenschap kunnen versterken.

Daarnaast kan het verschil in zuurstofconcentratie op grote hoogte invloed hebben op hoe iemand zich voelt na het drinken van alcohol. 

Hoewel het alcoholpromillage zelf niet noodzakelijkerwijs hoger is, kan het zijn dat het lichaam minder efficiënt is in het afbreken van alcohol vanwege de lagere zuurstofconcentratie op grote hoogte. 

Dit zou kunnen leiden tot een versterkt gevoel van dronkenschap, zelfs als de feitelijke hoeveelheid alcohol in het bloed niet hoger is dan op zeeniveau.

Bovendien kunnen andere factoren die verband houden met het verblijf op grote hoogte, zoals vermoeidheid, verminderde eetlust en veranderingen in slaappatronen, bijdragen aan het gevoel van dronkenschap na het drinken van alcohol.

Sneller dronken door roken

Sigaretten roken kan de maaglediging vertragen, wat betekent dat het langer duurt voordat de alcohol die je hebt gedronken, in je bloedbaan wordt opgenomen. 

Dit kan resulteren in een langzamere stijging van het alcoholpromillage in je bloed, waardoor het lijkt alsof je minder snel dronken wordt. 

Echter, onderzoek heeft aangetoond dat nicotine, een belangrijke stof in sigaretten, de plezierige effecten van alcohol kan versterken. 

Dit kan resulteren in een verhoogd verlangen om te drinken, wat kan leiden tot een hogere alcoholconsumptie. 

Daarnaast kan het roken van sigaretten gebruikt worden om de depressieve effecten van alcohol tegen te gaan. 

Dit kan resulteren in een vicieuze cirkel waarbij mensen meer gaan roken om de effecten van alcohol te compenseren, wat op zijn beurt kan leiden tot een hoger alcoholpromillage en een groter risico op alcoholvergiftiging.

Take home message

Waarom je sneller dronken? 

Omdat alcohol oplost in water, zullen vrouwen, die over het algemeen meer vet en minder water hebben, sneller dronken worden.

Daarnaast hebben vrouwen ook 40% minder van het enzym alcoholdehydrogenase, wat verantwoordelijk is voor de afbraak van alcohol. 

In tegenstelling tot vrouwen hebben mannen dit enzym niet alleen in hun lever, maar ook in hun maag, wat hun lichaam efficiënter maakt in het verwerken van alcohol.

Ook spelen genetische factoren een rol. Mensen van Aziatische of Indiaanse afkomst hebben bijvoorbeeld minder van het enzym alcoholdehydrogenase, waardoor ze sneller dronken kunnen worden. 

Daarnaast wordt alcohol sneller opgenomen bij het drinken van koolzuurhoudende dranken, omdat het koolzuur de druk in de maag en darmen verhoogt, waardoor alcohol sneller wordt opgenomen in de bloedbaan.

Andere omstandigheden die de opname van alcohol kunnen versnellen, zijn onder meer het drinken op een lege maag, jetlag, veroudering (vanwege een afname van het watergehalte in het lichaam), het gebruik van drugs en medicijnen, uitdroging, warme weersomstandigheden, en het mengen van suikers en sappen met alcohol.

Natuurlijk raden we het gebruik van alcohol af vanwege de schadelijke effecten op het lichaam. Als je ervoor kiest om te drinken, doe dit dan in ieder geval met mate.

Op mijn YouTube-kanaal beantwoord ik dagelijks veelgestelde vragen zoals deze.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Jones, A. W. (2019). Alcohol, its absorption, distribution, metabolism, and excretion in the body and pharmacokinetic calculations. Wiley Interdisciplinary Reviews: Forensic Science, 1(5), e1340.

Johnson, R. D., Horowitz, M., Maddox, A. F., Wishart, J. M., & Shearman, D. J. (1991). Cigarette smoking and rate of gastric emptying: effect on alcohol absorption. British Medical Journal, 302(6767), 20-23.