Waarom je Stem op Video Anders Klinkt

Niemand hoort zichzelf graag terug op video. Dit komt vooral omdat je jezelf niet herkent. Dus waarom klinkt je stem anders op video?

KORT ANTWOORD

Je stem klinkt anders omdat stemgeluiden ook de schedel laten trillen. Oftewel door de geluidstrillingen die via je botten de oren bereiken. Je botten versterken namelijk de lagere frequenties waardoor je dieper en voller klinkt terwijl dat in de werkelijkheid helemaal niet het geval is. Kortom, het geluid dat je op de opname hoort is alleen afkomstig van de luchtgeleiding terwijl het geluid dat jij tijdens het praten hoort afkomstig is van zowel lucht als botgeleiding.

Dit artikel vertelt je waarom je stem op video anders klinkt, welke factoren een grote rol spelen, inclusief psychologische factoren.

Vrouw neemt video op voor camera

Waarom je niet zo mooi klinkt

Het duurt soms even voordat je je zelf herkend. Veel mensen zetten geluidsopnames van zichzelf het liefst af. 

De stem die je in je hoofd hoort klinkt vaak mooier dan de stem die je achteraf terughoort. De geluidsopname is echter het meest precies en geeft geen vertekend beeld.

Het meeste geluid dat we horen bereikt ons via de luchtgeleiding. De geluidsgolven zullen via de lucht, het buitenoor, trommelvlies, middenoor, slakkenhuis en spiraalvormige orgaan je hersenen bereiken. Hier wordt het vervolgens vertaald.

Echter, naast luchtgeleiding kunnen geluidsgolven ook via de botten en weefsels het slakkenhuis in je oor bereiken. Je hoofd bewerkt het geluid namelijk, het gooit er als het ware een geluidsfilter overheen. 

Botgeleiding laat je stem lager klinken

afbeelding van influencer voor cameraHet vertekende beeld, of beter gezegd het vertekende geluid ontstaat door je botten en weefsels.

Je stembanden maken geluidsgolven die niet alleen via de lucht maar ook via de botten en weefsels je hoofd bereiken.

Het uiteindelijke geluid wat je hoort ontstaat door een combinatie van deze verschillende transmissiewijzen.

De reden dat meeste mensen zichzelf het liefst niet terughoren is vanwege andere frequenties. Het is namelijk niet alleen een kwestie van meer geluid of luidere geluiden maar ook van bepaalde frequenties die op de voorgrond staan.

Zo versterken je botten en weefsels juist de lagere frequenties. Dit heeft grote gevolgen voor het uiteindelijke geluid.

Als je praat zal je dieper en voller klinken terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo is. Op de opname kan het vies tegenvallen. Je klinkt dan namelijk zwakker en hoger.

Kortom, geluiden ontvang je niet alleen via de lucht maar ook via de botten waardoor andere frequenties meer naar voren komen.

Weetje

Wist je dat er microfoons bestaan die alleen de trillingen van voorwerpen registreren? De geluidskwaliteit zal je verbazen.

Hoe luidheid het geluid beïnvloedt

Tijdens het praten wordt jouw stemgeluid door je oren gedempt. Het is namelijk luider dan je denkt. 

Het geluid bereikt je gehoororgaan niet alleen via je oren maar ook via trillingen door je botten. Alle trillingen die jij dus via de lucht en botten produceert liggen ook nog eens dicht bij je gehoororgaan. 

Het is dus niet gek dat jezelf niet herkend. Als je jezelf achteraf terug luistert wordt er niks gedempt en hoor je jezelf het meest accuraat.

Het is niet alleen een kwestie van luidheid. De botten versterken namelijk de lagere frequenties. 

Het zal je echter verbazen hoe snel het beschermingsmechanisme van je oor al wordt ingeschakeld.

Bescherming harde geluiden

Zelfs kauwgeluiden worden al door je oren gedempt. Het oor beschikt dus over een efficiënt beschermingsmechanisme.

Wanneer er harde geluiden binnenkomen zal er een spier in het middenoor aanspannen, namelijk de musculus tensor tympani. 

Hierdoor verschuiven een aantal gehoorbeentjes waardoor de uitgezonden kracht richting het binnenoor afneemt. Dit zorgt voor bescherming.

Psychologische oorzaak

Je zou het misschien niet verwachten maar er is ook een psychologische oorzaak waarom het niet fijn is om jezelf terug te luisteren. 

Je wordt namelijk met een realiteit geconfronteerd waarvan je niet op de hoogte was. Een soort van reality-check, maar dit gaat nog iets dieper.

Hoe je jezelf waarneemt vormt een onderdeel van je identiteit. Het kan erg ongemakkelijk zijn als de buitenwereld een andere stem hoort. Je dacht namelijk dat je jezelf anders presenteerde.

Maar wees niet te hard voor jezelf. De mensen om je heen zullen je echt niet zo hard beoordelen als dat jij zelf doet, voor hen klinkt het immers niet anders.

Take home message

Het geluid van onze stem trilt ook in onze schedel. De stembanden creëren geluidsgolven die zich niet alleen via de lucht maar ook via de botten en weefsels verspreiden.

Maar dit is nog niet alles. De botten versterken namelijk de lagere frequenties waardoor je ook heel anders gaan klinken.

Terwijl je praat zullen je oren de geluiden dempen. Hierdoor kan jezelf niet precies kan terughoren. Dit kan dus ook een rol spelen. Maar er is nog meer.

Heel de dag hoor je jezelf, maar wanneer dit beeld niet overeenkomt met de werkelijkheid kan het even ongemakkelijk zijn. 

Kennelijk kwam je zelf identiteit niet overeen met de werkelijkheid. Er kan dus wel degelijk ook een psychologische reden voor zijn.

De grote geruststelling is dat iedereen hetzelfde ervaart, niemand zal zichzelf op dezelfde manier terughoren. De volgende keer als jezelf op video terug hoort weet je precies waarom je stem anders klinkt.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij over gezondheidskwesties.

Bronnen

Wever, E. G., & Bray, C. W. (1937). LXXVII. The Tensor Tympani Muscle and its Relation to Sound Conductions. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 46(4), 947-961.