Zijn Röntgenfoto’s bij de Tandarts Veilig? En Hoeveel precies?

Tandheelkundige röntgenfoto’s onthullen details die niet zichtbaar zijn tijdens een normaal mondonderzoek. 

Echter, de gedachte aan straling op je hoofd is niet prettig, omdat röntgenstralen de kans op kanker iets kunnen vergroten.

Ik vond het zelf ook altijd een naar idee dat de tandarts de kamer verliet met een loden schort om. 

Dus wat is de invloed van die straling op je gezondheid? Kortom, zijn röntgenfoto’s bij de tandarts veilig?

KORT ANTWOORD

De hoeveelheid straling is erg klein, dus de kans dat röntgenstralen problemen veroorzaken is gering. Een overzichtsfoto levert een stralingsbelasting op van vier microSievert (0,004 milliSievert), wat minder is dan de gemiddelde dagelijkse straling waaraan je wordt blootgesteld. Moderne röntgentechnologie vormt weinig tot geen bedreiging, want moderne digitale röntgenapparatuur is lichtjaren verwijderd van die van vorige generaties.

Ondanks het kleine stralingsrisico moeten vooral kinderen en zwangere vrouwen voorzichtig zijn. Kinderen krijgen aangepaste blootstellingstijden en röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap zijn met de juiste bescherming over het algemeen veilig. 

En hoeveel röntgenfoto’s mag je per jaar? Dus hoe vaak röntgenfoto’s bij de tandarts? 

Er is helaas geen absoluut aantal röntgenonderzoeken dat als veilig kan worden beschouwd, maar ook geen absoluut gevaarlijk aantal. Hoewel elke röntgenfoto een klein risico met zich meebrengt, is het waarschijnlijk de moeite waard om een medisch probleem op te sporen. 

Dankzij een foto kunnen ook duurdere behandelingen in de toekomst worden voorkomen. Ik ben nu in ieder geval een stuk geruster. De enige reden dat een tandarts uit je buurt blijft is vanwege de geleidelijke opbouw van blootstelling dag in dag uit.

Dit artikel geeft je een uitgebreid inzicht in tandheelkundige röntgenfoto’s: hoe vaak ze genomen worden en of je het recht hebt om ze te weigeren.

vrouwelijke tandarts houdt rontgenfoto vast

Tandheelkundige Röntgenfoto’s en Neurologische Aandoeningen

tandarts in beschermde kleding houdt rontgenfoto vastIk kwam een onderzoek tegen dat onderzocht of het maken van röntgenfoto’s bij de tandarts een risicofactor kan zijn voor dementie en ziekten van de motorische neuronen. 

Uit het onderzoek blijkt dat de hersenen moeite hebben om te gaan met de straling die vrijkomt bij deze foto’s, vooral als het gaat om straling met lage doses. 

Dit kan leiden tot problemen zoals oxidatieve stress en schade aan de structuur van de hersenen, wat vroege tekenen van neurologische aandoeningen kan zijn.

Het onderzoek keek ook naar verschillende aannames over de risico’s van de straling. 

Bijvoorbeeld, sommige mensen denken dat de straling van tandheelkundige röntgenfoto’s niet schadelijk is omdat het in kleine hoeveelheden wordt toegediend. 

Maar het onderzoek suggereert dat zelfs kleine hoeveelheden straling problemen kunnen veroorzaken, vooral voor bepaalde groepen mensen zoals kinderen en zwangere vrouwen.

Verder wordt er gekeken naar hoe moeilijk het is om de effecten van de straling van tandheelkundige röntgenfoto’s te onderscheiden van andere soorten straling waar we dagelijks aan worden blootgesteld.

Weetje

Wist je dat er jaarlijks 3 miljoen tanden verloren gaan tijdens sportevenementen?

Een röntgenfoto weigeren

De hoeveelheid straling bij de tandarts is klein, maar kan schadelijk zijn. Daarom mag een röntgenfoto bij de tandarts weigeren als je dat wilt. 

Echter, als je weigert, kan de tandarts mogelijk geen goede diagnose stellen of behandeling uitvoeren. 

Een tandarts kan namelijk niet alles zien in je mond. Röntgenfoto’s geven informatie die anders verborgen blijft, zoals de ligging van wortels. 

Een beeld zegt soms meer dan woorden, dus kijk samen met je tandarts naar de foto’s.

De KNMT heeft strikte regels opgesteld voor het maken van deze foto’s, inclusief het informeren van de patiënt. 

Het maken van röntgenfoto’s levert geen extra geld op voor de praktijk. Het is vooral een belangrijk hulpmiddel voor de tandarts om problemen te zien die anders verborgen zouden blijven. 

Hoe vaak röntgenfoto’s bij de tandarts? 

Normaal gesproken worden er eens in de 2-3 jaar röntgenfoto’s van het gebit gemaakt tijdens een standaard tandheelkundig onderzoek. 

Deze foto’s zijn bedoeld om te controleren op gaatjes tussen de tanden, die niet altijd zichtbaar zijn tijdens een gewone controle. 

Maar hoe vaak deze foto’s worden genomen, hangt af van hoeveel risico iemand loopt op tandbederf en andere tandproblemen.

Bij mensen die een hoog risico lopen op tandbederf, zoals mensen met veel gaatjes in het verleden of slechte mondhygiëne, kan het nodig zijn om vaker röntgenfoto’s te maken. 

Soms gebeurt dit zelfs elke 6 maanden. Op die manier kunnen tandartsen snel problemen opsporen en behandelen voordat ze erger worden.

Maar voor mensen met een laag risico op tandbederf, kan het wel eens 2 jaar duren voordat ze weer röntgenfoto’s laten maken. 

Dat komt omdat de kans op nieuwe gaatjes bij hen kleiner is.

Zijn Tandheelkundige Röntgenfoto’s Echt Nodig?

Tandartsen raden vaak aan om eens per jaar röntgenfoto’s te maken, maar zijn ze echt nodig?

De American Dental Association (ADA) adviseert jaarlijkse updates vanwege moderne technologie die de straling aanzienlijk vermindert. 

Zelfs ervaren tandartsen kunnen niet alles zien zonder röntgenfoto’s, omdat problemen zoals tandbederf onder het oppervlak kunnen ontstaan. 

Deze foto’s zijn essentieel om vroege tandheelkundige problemen op te sporen die anders onopgemerkt zouden blijven.

Röntgenfoto’s zijn veilig en noodzakelijk, vooral bij tandheelkundige aandoeningen zoals gaatjes of kaakproblemen. 

Ze kunnen tandbederf, kaakproblemen, tandvleesaandoeningen en orale infecties detecteren, wat belangrijk is voor het plannen van behandelingen. 

Er zijn twee soorten röntgenfoto’s: intraoraal en extraoraal, die respectievelijk binnen en buiten de mond worden genomen.

De frequentie van röntgenfoto’s hangt af van individuele behoeften en tandheelkundige geschiedenis, maar ze worden aanbevolen voor patiënten van alle leeftijden. 

Ondanks zorgen over straling zijn moderne röntgenapparaten veiliger dan ooit tevoren en bieden ze cruciale informatie voor effectieve tandheelkundige zorg.

Zijn röntgenfoto’s bij de tandarts echt veilig?

Het laten maken van röntgenfoto’s bij de tandarts is tegenwoordig over het algemeen veilig. 

Moderne technologieën, zoals digitale röntgenstraling, gebruiken veel minder straling dan vroeger. 

Hierdoor zijn de risico’s voor de gezondheid aanzienlijk verminderd. 

De stralingsblootstelling van tandheelkundige röntgenfoto’s is minimaal in vergelijking met andere dagelijkse bronnen van straling, zoals de zon en mobiele telefoons. 

Bijvoorbeeld, een set “bitewing” röntgenfoto’s bij de tandarts geeft slechts een kleine dosis straling af, vergelijkbaar met andere dagelijkse activiteiten. 

Radiologie-experts gebruiken loodschorten om gevoelige delen van het lichaam te beschermen tegen straling. 

Deze schorten minimaliseren het risico van blootstelling aan straling voor delen zoals de schildklier en voortplantingsorganen. 

Hoewel het risico van straling zeer klein is, helpt het dragen van een loodschort bij het minimaliseren van eventuele negatieve effecten. 

Tandheelkundige Röntgenfoto’s: Belang, Veiligheid en Voorzorgsmaatregelen

Wat zijn ze en waarom zijn ze belangrijk? Tandheelkundige röntgenfoto’s zijn cruciaal voor het diagnosticeren van tand- en botziekten, omdat ze details onthullen die niet zichtbaar zijn tijdens een normaal mondonderzoek. Ze helpen bij het identificeren van tanden, tandbederf, kaakbreuken en andere mondproblemen, waardoor de juiste behandeling kan worden gepland.

Veiligheid en Risico’s van Tandheelkundige Röntgenfoto’s. Hoewel een enkele tandheelkundige röntgenfoto een klein stralingsrisico met zich meebrengt, moeten vooral kinderen en zwangere vrouwen voorzichtig zijn. Moderne apparatuur minimaliseert de blootstelling, maar voorzorgsmaatregelen zoals loodschorten worden nog steeds genomen.

Voorzorgsmaatregelen en Preventie. Het is essentieel om röntgenfoto’s alleen te nemen als dat nodig is, met aangepaste blootstellingstijden voor kinderen. Zwangere vrouwen moeten hun tandarts informeren, maar tandheelkundige zorg en röntgenfoto’s worden over het algemeen als veilig beschouwd tijdens de zwangerschap, met de juiste bescherming.

Het minimaliseren van blootstelling en het nemen van röntgenfoto’s alleen wanneer nodig, zijn kernprincipes voor het waarborgen van veilige tandheelkundige zorg.

Waarom Dentale Röntgenfoto’s Belangrijk Zijn voor Uw Mondgezondheid

Ondanks het gebrek aan zichtbare symptomen kunnen dentale röntgenfoto’s tandbederf, kaakproblemen en andere aandoeningen identificeren. 

Moderne digitale röntgenscans zijn veiliger dan vroeger en verminderen blootstelling aan straling. 

Deze preventieve maatregel kan duurdere behandelingen in de toekomst voorkomen. 

Jaarlijkse röntgenfoto’s documenteren ook veranderingen in de mondgezondheid in de loop van de tijd, waardoor de tandarts beter kan reageren op mogelijke problemen. 

Tandartsen kunnen niet altijd gaatjes zien zonder een röntgenfoto vanwege hun locatie tussen tanden. 

Röntgenfoto’s bieden een dieper inzicht dan alleen visuele inspectie, vergelijkbaar met hoe een arts bloedtesten gebruikt om interne problemen te diagnosticeren.

Afscheid van de Loden Schort bij Tandartsbezoeken

Sinds de introductie van tandheelkundige röntgenfoto’s, hebben tandartsen hun patiënten beschermd met loden schorten tegen straling. 

Moderne technologie maakt deze bescherming echter overbodig, zeggen experts. 

Volgens de American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology (AAOMR) vormt de kleine hoeveelheid straling van moderne apparatuur nauwelijks een bedreiging. 

Het dragen van loden schorten en schildklierbeschermers is dus niet langer nodig bij tandheelkundige röntgenfoto’s. 

Het schort kan zelfs de kwaliteit van de beelden verminderen en de dosis verhogen als herhaalde opnames nodig zijn. 

Hoewel sommige patiënten comfort vinden in het dragen van het schort, biedt het weinig extra bescherming, vooral voor zwangere vrouwen en kinderen. 

Het is echter nog steeds verplicht in veel staten, maar aanpassingen in de regelgeving worden overwogen. 

Het is belangrijk dat tandartsen duidelijk communiceren met patiënten over deze veranderingen en de redenen erachter.

Take home message

Tandheelkundige röntgenfoto’s spelen een cruciale rol bij het identificeren van mondproblemen die anders onopgemerkt zouden blijven tijdens een normaal mondonderzoek. 

Hoewel de gedachte aan straling niet prettig is, is de hoeveelheid straling die bij deze foto’s wordt gebruikt minimaal en vormt het over het algemeen geen significant risico voor de gezondheid. 

Moderne digitale röntgenapparatuur heeft de veiligheidsnormen aanzienlijk verbeterd ten opzichte van eerdere generaties.

Het is echter belangrijk op te merken dat vooral kinderen en zwangere vrouwen voorzichtig moeten zijn, hoewel met de juiste bescherming röntgenfoto’s over het algemeen veilig zijn tijdens de zwangerschap. 

De frequentie van deze foto’s hangt af van individuele behoeften en tandheelkundige geschiedenis, maar ze worden aanbevolen voor patiënten van alle leeftijden, aangezien ze essentiële informatie bieden voor effectieve tandheelkundige zorg.

Hoewel het weigeren van een röntgenfoto een optie is, kan het de mogelijkheid tot een nauwkeurige diagnose en behandeling beperken, aangezien deze foto’s informatie onthullen die anders verborgen blijft. 

De veiligheid en noodzaak van tandheelkundige röntgenfoto’s worden benadrukt door hun vermogen om tandbederf, kaakproblemen en andere aandoeningen vroegtijdig op te sporen, waardoor duurdere behandelingen in de toekomst mogelijk kunnen worden voorkomen.

Het is van vitaal belang dat deze betrouwbare bron van informatie over medische onderwerpen voor iedereen toegankelijk blijft, en de steun van lezers is cruciaal om 365 dagen per jaar educatief materiaal te blijven maken en gratis beginnersgidsen aan te bieden, evenals gratis toegankelijke kanalen op te zetten. 

Gezondheid is van onschatbare waarde, en ik nodig lezers uit om ook een kijkje te nemen op mijn YouTube-kanaal, waar ik de meest gestelde vragen zoals deze in 1 minuut beantwoord.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Rodgers, C. C. (2020). Low-dose X-ray imaging may increase the risk of neurodegenerative diseases. Medical hypotheses, 142, 109726.

Benn, D. K., & Vig, P. S. (2021). Estimation of x-ray radiation related cancers in US dental offices: Is it worth the risk?. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, 132(5), 597-608.

Chauhan, V., & Wilkins, R. C. (2019). A comprehensive review of the literature on the biological effects from dental X-ray exposures. International journal of radiation biology, 95(2), 107-119.

An, S. Y., Lee, K. M., & Lee, J. S. (2018). Korean dentists’ perceptions and attitudes regarding radiation safety and protection. Dentomaxillofacial Radiology, 47(3), 20170228.