Blijft PFAS in je Lichaam? Of Scheidt je het Uit? 3 Manieren

PFAS worden wijdverspreid gebruikt in verschillende producten vanwege hun waterafstotende en vlekbestendige eigenschappen. 

Helaas kan een hoge blootstelling leiden tot gezondheidsproblemen zoals een verhoogd cholesterol en een verhoogd risico op kanker. 

Ongeveer 95% van de mensen heeft PFAS in hun bloed. PFAS kunnen het lichaam binnenkomen via besmet drinkwater, voedsel uit vervuilde gebieden, of zelfs door het aanraken van bepaalde producten. 

Vooral kinderen kunnen meer PFAS binnenkrijgen omdat ze vaak dingen in hun mond stoppen. 

Zelfs baby’s kunnen al voor de geboorte worden blootgesteld aan PFAS, via borstvoeding of door het drinken van met PFAS vervuild water.

Dit probleem komt heel dichtbij, aangezien Dupont tientallen jaren lang het grondwater in Dordrecht heeft vervuild met PFAS.

Eenmaal in ons lichaam blijven deze chemicaliën lange tijd onveranderd. Ze worden ook wel ‘eeuwige chemicaliën’ genoemd omdat ze zich opstapelen in je lichaam. 

Maar als PFAS niet uitgescheiden worden, waarom zijn ze dan aanwezig in borstvoeding? Worden PFAS misschien deels uitgescheiden via urine, ontlasting of andere wegen? 

Met andere woorden, is het mogelijk om PFAS uit je lichaam te verwijderen? Dus blijft PFAS in je lichaam of kan PFAS uit je lichaam?

KORT ANTWOORD

Je lichaam raakt PFAS langzaam kwijt via urine, menstruatiebloed en borstvoeding. Maar dit proces kan variëren afhankelijk van factoren zoals nierziekte en geslacht.

En hoe krijg je PFAS uit je lichaam?

Helaas bestaan er geen behandelingen die PFAS uit je lichaam kunnen verwijderen. De hoeveelheid PFAS zal alleen langzaam afnemen als je verdere blootstelling beperkt. Het duurt bijna vier jaar voordat de niveaus halveren.

Dit artikel belicht de ernstige risico’s van PFAS, informeert over de hoeveelheid ervan in je bloed, en vertelt je hoe je de blootstelling kunt verminderen.

wetenschappers onderzoeken vloeistoffen

4 Ernstige gezondheidsrisico’s van PFAS

zieke man ligt in ziekenhuisbedHuidig onderzoek suggereert dat PFAS-blootstelling kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, hoog cholesterol, waaronder schildklieraandoeningen, borstkanker, testikelkanker, lever- en nierbeschadiging, colitis ulcerosa, verminderde vaccinrespons, zwangerschapsgerelateerde hypertensie, en verminderde groei bij zuigelingen en foetussen.

Sommige studies suggereren dus dat hogere niveaus van PFAS in ons bloed kunnen leiden tot verhoogde cholesterol en urinezuur, wat op zijn beurt het risico op hoge bloeddruk kan verhogen. 

Ook kunnen zwangere vrouwen en hun baby’s mogelijk worden getroffen, met complicaties zoals hypertensie en groeiproblemen bij de baby. 

Deze chemicaliën kunnen ook schade aan de lever veroorzaken en ons immuunsysteem aantasten, maar hoe ons lichaam hier precies op reageert, verschilt van dat van knaagdieren. 

Hoewel sommige studies hebben gesuggereerd dat PFAS kankerverwekkend kan zijn, is er geen duidelijk bewijs dat het kanker veroorzaakt bij mensen. 

Er zijn echter enkele zorgen, vooral bij mensen die aan hoge niveaus worden blootgesteld, zoals bij bepaalde beroepen. 

We moeten echter voorzichtig zijn met deze bevindingen, omdat onderzoeken soms tegenstrijdige resultaten opleveren en de blootstellingsniveaus hoger zijn dan bij de gemiddelde persoon.

PFAS Bloedtest

Meer dan 95% van de mensen heeft PFAS in hun bloed en weefsels.

Om te achterhalen hoeveel PFAS er in je bloed zit, kun je een bloedtest laten doen. Deze test meet de hoeveelheid PFAS-chemicaliën in je bloed op het moment van de test. 

Het kan je helpen te begrijpen of je blootgesteld bent aan hoge niveaus van deze stoffen en of dit risico’s met zich meebrengt voor je gezondheid.

Het verkrijgen van een PFAS bloedtest kan via je arts. Als dit niet mogelijk is, kun je rechtstreeks contact opnemen met een laboratorium dat deze test uitvoert. 

Het is belangrijk om te weten dat een PFAS bloedtest niet alles vertelt. Het kan bijvoorbeeld niet precies aangeven waar de PFAS in je lichaam vandaan komen of hoelang je eraan bent blootgesteld.

Ook kan het niet met zekerheid zeggen of gezondheidsproblemen door PFAS worden veroorzaakt.

PFAS, de “Eeuwige Chemicaliën”

PFAS, ofwel per- en polyfluoralkylstoffen, zijn chemicaliën die wijdverspreid worden gebruikt in verschillende producten vanwege hun waterafstotende en vlekbestendige eigenschappen. 

Ze worden aangetroffen in producten zoals voedselverpakkingen, kleding en blusmiddelen. 

Hoewel slechts enkele PFAS zijn onderzocht op hun effecten op de gezondheid, wijzen studies uit dat hoge blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals verhoogde cholesterol, verminderde vaccinrespons, en een verhoogd risico op kanker.

PFAS zijn overal. Van regenwater en oppervlaktewater tot de bodem, waar ze zich ophopen en niet afbreken. Mensen kunnen worden blootgesteld aan PFAS via consumptie, inhalatie en contact met verontreinigde producten. Ondanks de bekende gezondheidsrisico’s blijven PFAS grotendeels ongereguleerd, waardoor ze een voortdurende bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

De Impact. Het is moeilijk voor consumenten om producten met PFAS te vermijden, omdat ze vaak niet op labels worden vermeld. Zelfs producten die als “milieuvriendelijk” worden bestempeld, kunnen deze chemicaliën bevatten. Daarom is er een groeiende behoefte aan transparantie en regulering om de blootstelling aan PFAS te verminderen.

PFAS-regulering. Hoewel sommige stappen zijn genomen om PFAS te reguleren, is er nog steeds een lange weg te gaan. Het is essentieel dat overheidsinstanties en industrieën actie ondernemen om PFAS uit te faseren en veiligere alternatieven te vinden. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we de gezondheid van mens en milieu beschermen tegen de schadelijke effecten van deze “eeuwige chemicaliën”.

Wat je moet weten over PFAS in je bloed

Bijna alle mensen hebben PFAS in hun bloed en je PFAS-niveau vertelt hoeveel van deze stoffen er in je lichaam zitten. 

Dit hangt af van hoeveel je ermee in aanraking komt en hoeveel je lichaam weer kwijtraakt.

Je kunt PFAS binnenkrijgen door besmet drinkwater, voedsel uit vervuilde gebieden, of zelfs door het aanraken van bepaalde producten. Vooral kinderen kunnen meer PFAS binnenkrijgen omdat ze vaak dingen in hun mond stoppen.

Je lichaam raakt PFAS langzaam kwijt via urine, menstruatiebloed en borstvoeding. Maar dit kan verschillen per persoon, afhankelijk van factoren zoals nierziekte en geslacht.

Hoewel een bloedtest je PFAS-niveau kan laten zien, vertelt het je niet of je gezondheidsproblemen hebt door PFAS. Het kan wel helpen bij het gesprek met je dokter over mogelijke risico’s.

Kortom, wees je bewust van PFAS en bespreek eventuele zorgen met je dokter.

BLootstelling aan PFAS

Iedereen wordt op een andere manier blootgesteld aan PFAS. Bijvoorbeeld, als er twee mensen uit hetzelfde huishouden zijn, kunnen ze heel verschillende PFAS-niveaus hebben.

Je kunt op verschillende manieren aan PFAS worden blootgesteld, zoals door inademing, het eten van besmet voedsel of drinkwater, of door contact met producten zoals verpakkingsmaterialen, tapijten en kleding.

Zelfs baby’s kunnen al voor de geboorte worden blootgesteld aan PFAS, via borstvoeding of door het drinken van met PFAS vervuild water.

Hoewel sommige PFAS langzaam uit het lichaam worden uitgescheiden via urine, menstruatiebloed en borstvoeding, kan dit proces verschillen afhankelijk van factoren zoals nierziekte en geslacht.

Deze factoren kunnen invloed hebben op de PFAS-niveaus in je bloed, maar we weten nog niet precies welke schadelijke effecten mogelijk zijn op basis van die niveaus.

Hoe PFAS het Lichaam Binnenkomen en Verlaten

PFAS kunnen ons lichaam binnendringen via vervuilde lucht, besmet voedsel of drinkwater. Het is niet precies bekend hoeveel via de longen of darmen wordt opgenomen. 

Zelfs contact met de huid kan een kleine hoeveelheid binnenlaten. Eenmaal binnen blijven deze chemicaliën lange tijd onveranderd; PFOA en PFOS blijven zelfs vele jaren in het lichaam. 

Het duurt bijna vier jaar voordat de niveaus halveren. Gelukkig verlaten PFAS voornamelijk ons lichaam via urine. 

Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze chemicaliën ons lichaam binnenkomen en hoe ze ons lichaam verlaten, omdat dit ons helpt om de blootstelling aan deze potentieel schadelijke stoffen te begrijpen en te verminderen.

Waar Komt PFAS Vandaan?

Mensen komen in contact met PFAS via de lucht, stof in huis, water, voedsel en verschillende producten. 

Deze chemicaliën zijn wijdverspreid en zijn gevonden in bloedmonsters van de algemene bevolking en wilde dieren. 

Recente gegevens laten zien dat de niveaus in het bloed lijken te dalen. 

Blootstelling kan ook optreden via behandelde tapijten en meubelstoffering, vooral bij kinderen. 

Voedsel vormt een bron van blootstelling door milieuverontreiniging en migratie uit verpakkingen. 

Aangezien PFAS zijn aangetroffen in moedermelk, kunnen baby’s via borstvoeding worden blootgesteld. 

Werknemers in de perfluorchemische industrie lopen mogelijk meer risico dan anderen.

Take home message

PFAS, ofwel per- en polyfluoralkylstoffen, zijn alomtegenwoordige chemicaliën met waterafstotende en vlekbestendige eigenschappen, maar ze kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals verhoogde cholesterol en kanker. 

Bijna iedereen heeft PFAS in hun bloed, voornamelijk afkomstig van besmet drinkwater, voedsel uit vervuilde gebieden, en zelfs via aanraking met bepaalde producten. 

Vooral kinderen lopen risico vanwege hun gedrag om dingen in hun mond te stoppen, terwijl zelfs baby’s voor de geboorte kunnen worden blootgesteld aan PFAS. 

Kan PFAS uit je lichaam?

De langzame eliminatie van PFAS uit het lichaam, hoofdzakelijk via urine, menstruatiebloed en borstvoeding, maakt het uitdagend om de blootstelling te verminderen.

En hoe krijg je PFAS uit je lichaam?

Hoewel er geen specifieke behandelingen zijn om PFAS uit het lichaam te verwijderen, is het cruciaal om verdere blootstelling te beperken om de niveaus geleidelijk te laten afnemen. 

Een bloedtest kan helpen om de PFAS-niveaus te meten en mogelijke risico’s te identificeren, maar kan niet precies aangeven hoe PFAS het lichaam zijn binnengekomen of welke gezondheidsproblemen ermee verband houden.

Het begrijpen en verminderen van blootstelling aan PFAS vereist transparantie en regulering, evenals educatie over de risico’s en mogelijke preventieve maatregelen. 

Als een maker van educatief materiaal over medische onderwerpen en gratis beginnersgidsen, is de steun van lezers cruciaal om continu informatie over gezondheidstoestanden, zoals PFAS, toegankelijk te houden voor iedereen. 

Neem ook een kijkje op mijn YouTube-kanaal waar ik in slechts één minuut antwoorden geef op veelgestelde vragen, vergelijkbaar met deze, om meer te leren over belangrijke gezondheidskwesties.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Panieri, E., Baralic, K., Djukic-Cosic, D., Buha Djordjevic, A., & Saso, L. (2022). PFAS molecules: a major concern for the human health and the environment. Toxics, 10(2), 44.

Fenton, S. E., Ducatman, A., Boobis, A., DeWitt, J. C., Lau, C., Ng, C., … & Roberts, S. M. (2021). Per‐and polyfluoroalkyl substance toxicity and human health review: Current state of knowledge and strategies for informing future research. Environmental toxicology and chemistry, 40(3), 606-630.

Glüge, J., Scheringer, M., Cousins, I. T., DeWitt, J. C., Goldenman, G., Herzke, D., … & Wang, Z. (2020). An overview of the uses of per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS). Environmental Science: Processes & Impacts, 22(12), 2345-2373.