De Kans op Zwangerschap per Leeftijd (25-40)

Tijdens de ovulatie, wanneer er een eitje vrijkomt uit je eierstokken, ben je het meest vruchtbaar. 

Dit is meestal 12 tot 14 dagen voordat je volgende menstruatie begint. De kans op een zwangerschap is op dit moment van de maand het grootst.

Echter, hoe ouder je wordt, hoe kleiner de kans dat je zwanger raakt. 

Vrouwen worden namelijk geboren met een vast aantal eicellen in de eierstokken, die helaas afnemen met de leeftijd. 

Ook neemt de kans op afwijkende chromosomen toe en hebben oudere vrouwen vaker gezondheidsproblemen zoals baarmoederfibromen en endometriose, wat de vruchtbaarheid kan verminderen.

Dus, wat is de kans op zwangerschap per leeftijd?

KORT ANTWOORD

De kans op een natuurlijke zwangerschap per maand is op 25-jarige leeftijd 25%, op 30-jarige leeftijd 20%, op 35-jarige leeftijd minder dan 15% en op 40-jarige leeftijd minder dan 5%. De kans op een zwangerschap als je het een jaar lang probeert, is tussen de leeftijd van 20-24 jaar 86%, tussen 25-29 jaar 78%, tussen 30-34 jaar 63% en tussen 35-39 jaar 52%.

Kortom, tussen de 20 en 25 jaar ben je het meest vruchtbaar. Boven de 30 neemt de vruchtbaarheid langzaam af, vanaf 35-jarige leeftijd gaat dit sneller, en na je 40e is de kans op zwangerschap erg klein.

Dit artikel bespreekt op welke leeftijd de vruchtbaarheid afneemt, wanneer de risico’s op complicaties toenemen en wat het percentage is van mensen die bij de eerste poging zwanger worden.

45 jarige zwangere vrouw houdt haar buik vast

Welke leeftijd meer risico zwangerschap? 

Zwangerschap brengt op elke leeftijd bepaalde risico’s met zich mee, maar naarmate een vrouw ouder wordt, nemen deze risico’s toe. 

Risico’s van Zwangerschap in de Twintiger Jaren

Over het algemeen zijn de gezondheidsrisico’s voor moeder en kind lager in deze periode.

Er is een lagere kans op chronische gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk en diabetes.

De kans op chromosomale afwijkingen, zoals het syndroom van Down, is aanzienlijk lager.

Risico’s van Zwangerschap in de Dertiger Jaren

Vanaf de leeftijd van 30 begint de vruchtbaarheid langzaam af te nemen.

De kans op een miskraam neemt toe. Op 35-jarige leeftijd is het risico op een miskraam ongeveer 20%.

Er is een verhoogde kans op complicaties zoals hoge bloeddruk (pre-eclampsie) en zwangerschapsdiabetes.

De kans op chromosomale afwijkingen neemt toe. Op 35-jarige leeftijd is de kans op een kind met het syndroom van Down ongeveer 1 op 350.

De kans op meerlingzwangerschappen neemt toe door de verhoogde kans op het gebruik van vruchtbaarheidsbehandelingen.

Risico’s van Zwangerschap in de Veertiger Jaren

De vruchtbaarheid neemt aanzienlijk af na de leeftijd van 40. De kans op een natuurlijke zwangerschap per maand is minder dan 5%.

De kans op een miskraam is hoger dan 30% op 40-jarige leeftijd.

Er is een verhoogde kans op gezondheidsproblemen voor de moeder, zoals hoge bloeddruk, diabetes, en placenta previa (waarbij de placenta laag in de baarmoeder ligt en de baarmoederhals bedekt).

De kans op chromosomale afwijkingen blijft stijgen. Op 40-jarige leeftijd is de kans op een kind met het syndroom van Down ongeveer 1 op 100.

Vrouwen boven de 40 hebben een grotere kans op vroeggeboorte en baby’s met een laag geboortegewicht.

Er is ook een verhoogd risico op doodgeboorte.

Menopauze

Na de menopauze, die meestal tussen de 45 en 55 jaar optreedt, is natuurlijke zwangerschap niet meer mogelijk. 

De eierstokken stoppen met het vrijgeven van eicellen, en de menstruatie stopt. 

Vrouwen die na de menopauze toch zwanger willen worden, moeten vaak terugvallen op technieken zoals eiceldonatie en IVF.

Weetje

Mensen zijn minder vruchtbaar dan andere dieren, waardoor ze vaak seksuele gemeenschap hebben om zwanger te worden. Dit versterkt de band tussen man en vrouw, wat belangrijk is voor de opvoeding van kinderen, omdat mensen pas laat volwassen worden.

Welke leeftijd niet meer vruchtbaar? 

De vruchtbaarheid van een vrouw neemt af naarmate ze ouder wordt, maar er is geen exacte leeftijd waarop een vrouw volledig onvruchtbaar wordt. 

Toch zijn er duidelijke trends en medische gegevens die laten zien hoe de vruchtbaarheid in de loop van de tijd verandert.

Vrouwen worden geboren met een vast aantal eicellen, en dit aantal neemt gedurende hun leven af. 

Op jonge leeftijd, in de puberteit, heeft een meisje ongeveer 300.000 tot 500.000 eicellen.

Tegen de tijd dat een vrouw in de twintig is, is dit aantal al flink gedaald, maar ze is nog steeds erg vruchtbaar. 

De jaren tussen 20 en 25 worden beschouwd als de meest vruchtbare periode voor een vrouw.

Rond de leeftijd van 30 begint de vruchtbaarheid geleidelijk af te nemen. 

Dit betekent niet dat vrouwen boven de 30 niet zwanger kunnen worden, maar de kans op zwangerschap per maand neemt af. 

In deze periode zijn er ook meer gezondheidsrisico’s en complicaties die kunnen optreden tijdens een zwangerschap. 

Bijvoorbeeld, de kans op een miskraam begint te stijgen en er is een grotere kans op chromosomale afwijkingen bij de baby.

Vanaf 35-jarige leeftijd versnelt de afname van de vruchtbaarheid aanzienlijk. 

De kans op een natuurlijke zwangerschap per maand is rond deze leeftijd minder dan 15%. 

Gezondheidsproblemen zoals endometriose en baarmoederfibromen komen vaker voor, wat de kans op een succesvolle zwangerschap verder kan verminderen. 

Ook neemt de kwaliteit van de overgebleven eicellen af, wat kan leiden tot moeilijkheden bij het zwanger raken en het voltooien van een gezonde zwangerschap.

Na de leeftijd van 40 wordt de kans op zwangerschap nog kleiner. De kans op een natuurlijke zwangerschap per maand is nu minder dan 5%. 

Vrouwen in deze leeftijdsgroep hebben vaak te maken met verminderde eicelkwaliteit en verhoogde risico’s op complicaties zoals hoge bloeddruk, diabetes en chromosomale afwijkingen bij de baby. 

Hoewel het nog steeds mogelijk is om na je 40e zwanger te worden, wordt het steeds moeilijker en zijn er vaak medische interventies zoals IVF (in-vitrofertilisatie) nodig om de kans op een succesvolle zwangerschap te vergroten.

De menopauze, die meestal tussen de 45 en 55 jaar optreedt, markeert het einde van de vruchtbare jaren van een vrouw. 

Na de menopauze stopt de menstruatie en worden er geen eicellen meer vrijgegeven, wat natuurlijke zwangerschap onmogelijk maakt. 

Het is belangrijk te begrijpen dat de afname van de vruchtbaarheid een geleidelijk proces is, en hoewel sommige vrouwen op latere leeftijd nog zwanger kunnen worden, wordt dit steeds zeldzamer naarmate ze ouder worden.

Kortom, hoewel er geen vaste leeftijd is waarop een vrouw volledig onvruchtbaar wordt, neemt de vruchtbaarheid aanzienlijk af na de leeftijd van 35 en wordt het erg moeilijk na de leeftijd van 40. 

De menopauze markeert het einde van de vruchtbaarheid. Het is dus cruciaal om deze factoren in overweging te nemen bij het plannen van een gezin.

Is 35 te oud voor zwangerschap? 

Of 35 te oud is voor een zwangerschap hangt af van verschillende factoren, waaronder de gezondheid en persoonlijke situatie van de vrouw. 

Hoewel de vruchtbaarheid na 35 jaar afneemt, betekent dit niet dat een vrouw op deze leeftijd niet zwanger kan worden of een gezonde zwangerschap kan hebben. 

Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

Afname van de vruchtbaarheid. Vanaf de leeftijd van 35 neemt de vruchtbaarheid van een vrouw sneller af. Dit komt omdat het aantal en de kwaliteit van de eicellen vermindert. De kans op een natuurlijke zwangerschap per maand is rond deze leeftijd minder dan 15%. Dit betekent echter niet dat het onmogelijk is om zwanger te worden; het kan alleen wat langer duren en meer inspanning vergen.

Risico’s en complicaties. Naarmate vrouwen ouder worden, nemen de risico’s en complicaties tijdens de zwangerschap toe. Voor vrouwen boven de 35 is er een verhoogde kans op gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk en diabetes tijdens de zwangerschap. Daarnaast is de kans op chromosomale afwijkingen, zoals het syndroom van Down, hoger bij baby’s van oudere moeders. De kans op een miskraam is ook groter naarmate de moeder ouder wordt.

Medische hulp en technologie. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel medische hulpmiddelen en technologieën beschikbaar om vrouwen boven de 35 te helpen zwanger te worden en een gezonde zwangerschap te hebben. Methoden zoals in-vitrofertilisatie (IVF) kunnen de kans op een succesvolle zwangerschap vergroten. Prenatale screening en genetische tests kunnen helpen bij het opsporen van mogelijke problemen vroeg in de zwangerschap.

Gezondheid en levensstijl. De algemene gezondheid en levensstijl van een vrouw spelen een cruciale rol bij de uitkomst van een zwangerschap op latere leeftijd. Vrouwen die fysiek actief zijn, een gezond dieet volgen en regelmatige medische controles hebben, kunnen hun kansen op een gezonde zwangerschap verbeteren. Stoppen met roken, matig alcoholgebruik en het beheersen van stress zijn ook belangrijke factoren die bijdragen aan een gezonde zwangerschap.

Dus, is 35 te oud voor een zwangerschap? Nee, 35 is niet te oud om zwanger te worden, maar het brengt wel extra uitdagingen en risico’s met zich mee. 

Hoeveel procent is meteen zwanger?

Het percentage vrouwen dat meteen zwanger wordt, oftewel binnen een maand van proberen, varieert afhankelijk van verschillende factoren zoals leeftijd, gezondheid, en frequentie van geslachtsgemeenschap. 

Hier is een overzicht van de kansen op zwangerschap bij verschillende leeftijden en omstandigheden:

Twintiger Jaren:

Tussen 20 en 25 jaar: Vrouwen in deze leeftijdsgroep hebben de hoogste vruchtbaarheid. Ongeveer 25% van de vrouwen wordt binnen één maand zwanger.

Tussen 25 en 30 jaar: De vruchtbaarheid blijft hoog, maar iets lager dan in de vroege twintiger jaren. Ongeveer 20% van de vrouwen wordt binnen één maand zwanger.

Dertiger Jaren:

Tussen 30 en 35 jaar: De vruchtbaarheid begint langzaam af te nemen. Ongeveer 15-20% van de vrouwen wordt binnen één maand zwanger.

Tussen 35 en 40 jaar: De vruchtbaarheid neemt sneller af. Ongeveer 10-15% van de vrouwen wordt binnen één maand zwanger.

Veertiger Jaren:

Tussen 40 en 45 jaar: De vruchtbaarheid is aanzienlijk lager. Slechts ongeveer 5% van de vrouwen wordt binnen één maand zwanger.

Boven 45 jaar: De kans op zwangerschap binnen één maand is zeer laag, minder dan 1%.

Kortom, in de vroege twintiger jaren is de kans het grootst, rond de 25%, en deze kans neemt af naarmate de leeftijd vordert. 

Voor vrouwen in hun late dertiger en veertiger jaren is de kans veel kleiner. Gezonde levensstijlkeuzes en medische hulp kunnen deze kansen beïnvloeden, maar het blijft belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en geduldig te zijn tijdens het proces van proberen zwanger te worden. 

Take home message

Wat is de kans op zwangerschap per leeftijd? Dus hoe groot is de kans op zwangerschap per leeftijd?

De kans op een natuurlijke zwangerschap per maand is op 25-jarige leeftijd 25%, op 30-jarige leeftijd 20%, op 35-jarige leeftijd minder dan 15% en op 40-jarige leeftijd minder dan 5%. 

Als je een jaar lang probeert zwanger te worden, is de kans tussen de leeftijd van 20-24 jaar 86%, tussen 25-29 jaar 78%, tussen 30-34 jaar 63% en tussen 35-39 jaar 52%. 

Kortom, tussen de 20 en 25 jaar ben je het meest vruchtbaar, boven de 30 neemt de vruchtbaarheid langzaam af, vanaf 35-jarige leeftijd sneller, en na je 40e is de kans op zwangerschap erg klein.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Garcia, D., Brazal, S., Rodriguez, A., Prat, A., & Vassena, R. (2018). Knowledge of age-related fertility decline in women: a systematic review. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 230, 109-118.

Delbaere, I., Verbiest, S., & Tydén, T. (2020). Knowledge about the impact of age on fertility: a brief review. Upsala journal of medical sciences, 125(2), 167-174.

Rowe, T. (2006). Fertility and a woman’s age. The Journal of reproductive medicine, 51(3), 157-163.