Wat zijn de Meest Arrogante Artsen? Een Overzicht.

Artsen staan niet bekend om hun bescheidenheid, en dat heeft serieuze, dodelijke gevolgen. 

Elke minuut sterven er vijf mensen door arrogantie onder artsen, omdat velen moeite hebben om hun fouten te erkennen, waardoor er ook niet van geleerd kan worden. 

Omdat artsen zich machtig en onaantastbaar achten, durven mensen die lager in de pikorde staan niet hun mond open te doen. Dit blijkt uit het rapport van de WHO. 

En er zijn nog meer verwoestende cijfers. Zo vinden 80% van de artsen en 90% van de verpleegkundigen dat artsen arrogant zijn. 

Door deze ‘systeemarrogantie’ wordt een patiënt niet meer als een persoon gezien. Dit heb ik zelf zeker ervaren, zowel als patiënt als coassistent. 

Zo kwam ik bij een dokter als patiënt, die mij niet eens aankeek, en tijdens een coschap vroeg een specialist of ik een professional wilde worden of een verpleger. Arrogantie ten top. 

Ik heb dus zelf meegemaakt dat het stereotype accuraat kan zijn, maar welke medisch professionals zijn het meest neerbuigend en voelen zich als goden?

KORT ANTWOORD

Het is lastig te zeggen op welke afdeling de meest arrogante artsen te vinden zijn, maar chirurgen hebben over het algemeen de slechtste reputatie. Omdat neurochirurgie wordt beschouwd als het moeilijkste specialisme met een hoog risico op complicaties, voelen zij zich mogelijk superieur. Aan de andere kant hebben huisartsen bijvoorbeeld vaak een vriendelijker imago, wellicht omdat zij minder onderdeel zijn van de ziekenhuiscultuur.

Iedereen draagt echter bij aan dit fenomeen, ook de patiënt zelf. Ernstig zieke patiënten hebben de neiging om hun arts te zien als een almachtige redder, wat artsen kan verleiden tot arrogantie.

Bovendien zijn er ook botte dokters, met uitspraken als ‘ik word niet betaald om aardig te zijn’. Dit kan echter ook te maken hebben met de noodzaak van professionele afstand, wat essentieel is voor een goede uitvoering van het werk. In dat geval is effectieve communicatie de sleutel.

Laat deze voorbeelden van onaangename artsen echter niet je algemene beeld van de gezondheidszorg vertroebelen. Net zoals in alle beroepen komt arrogantie voor, en ik heb juist met het overgrote merendeel van mijn artsen de beste en meest inspirerende ervaringen gehad. Dat wil ik benadrukken.

Dit artikel deelt verschillende ervaringen met dergelijke arrogante artsen, en werpt een blik op hoe zowel artsen als geneeskundestudenten over zichzelf denken, inclusief mogelijke oplossingen.

groepsfoto van mannelijke en vrouwelijke artsen in ziekenhuis

Artsen: Trots vs. Arrogantie

close up foto van chirurgHet stereotype van de arrogante arts met dure spullen en een grote mond is nog steeds een punt van discussie. 

De arrogantie lijkt te komen door intellectuele superioriteit en hoge verantwoordelijkheid tijdens de opleiding. 

Gelukkig groeit het besef dat een beroep niet iemands enige waarde bepaalt.

Elke rol, ook die van een arts, is slechts een deel van het grotere geheel van de samenleving. 

Trots zijn op prestaties is goed, maar arrogantie hoort daar niet bij.

Weetje

Wist je dat artsen soms de geneeskunde kiezen vanwege een onbewuste angst voor ziekte en sterfelijkheid? Ze worden gezondheidsdeskundigen in de hoop hun eigen leven te verlengen.

De Arrogantie van Medische Professionals

In de wereld van de geneeskunde heerst een sfeer van arrogantie die vaak door patiënten wordt opgemerkt. 

Deze arrogantie lijkt voort te komen uit een diepgeworteld gevoel van superioriteit onder medische studenten en artsen. 

Ze eisen bijna goddelijke verering op basis van hun academische prestaties, wat resulteert in een algemeen wantrouwen jegens artsen.

Het probleem van arrogantie strekt zich uit tot professoren van de geneeskunde, hoewel sommigen beweren dat het eerder voortkomt uit een gebrek aan emotionele intelligentie of sociale angst dan uit pure arrogantie. 

De Dunning-Kruger-effect speelt hier ook een rol, waarbij de meest deskundige individuen juist het meest sceptisch zijn over hun eigen kunnen.

Zelfs medische studenten erkennen het gevoel van zelfbelang binnen hun beroep, waarbij ze hun intense studielast benadrukken maar tegelijkertijd andere beroepen en intellectuele inspanningen bagatelliseren. 

Dit gebrek aan realiteitszin kan leiden tot ontevredenheid onder artsen, aangezien velen hun loopbaan als een droom hebben nagejaagd zonder de realiteit van het vak volledig te begrijpen.

De uitdagingen van arrogantie zijn niet beperkt tot artsen; patiënten dragen ook bij door vaak te vertrouwen op internetzoekopdrachten in plaats van op medisch advies. 

Een bescheidener houding aan beide kanten van de interactie kan de kwaliteit van de gezondheidszorg aanzienlijk verbeteren.

Ten slotte, hoewel sommige specialismen, zoals chirurgie, een zekere mate van zelfvertrouwen vereisen, is het cruciaal om de juiste balans te vinden tussen zelfverzekerdheid en nederigheid. 

Het kennen van het juiste type chirurg voor elke situatie kan van levensbelang zijn, terwijl een bescheiden benadering van medische interacties de sleutel is tot een bevredigende ervaring voor alle betrokkenen.

Waarom zijn neurochirurgen arrogant? 3 Redenen

Er is onderzoek uitgevoerd naar arrogantie onder neurochirurgen.

Ze denken dat de hoge druk op het werk, lange uren, en hun streven naar perfectie hieraan bijdragen.

Het lijkt erop dat sommige mensen de onaardigheid van neurochirurgen door de vingers zien vanwege het belangrijke werk dat ze doen. 

Vooral mensen die met neurochirurgen samenwerken, zoals doorverwijzers, lijken dit te denken.

Een ander interessant punt was dat veel doorverwijzers geen positieve ervaringen hadden met de assistenten van neurochirurgen. 

Het kan zijn dat doorverwijzers bellen voor hulp omdat ze echt denken dat het een noodsituatie is, maar dat kan wel irriteren. 

Wat zorgelijk is, is dat doorverwijzende artsen niet altijd genoeg weten over neurologie. Dit gebrek aan kennis kan spanning veroorzaken tussen doorverwijzers en neurochirurgen. 

Onbeleefdheid is nooit goed te praten, het ondermijnt relaties en maakt communicatie moeilijker. Maar vriendelijkheid is een krachtig tegengif voor onbeleefdheid. 

Het is essentieel in de geneeskunde, want het bouwt vertrouwen op en bevordert samenwerking.

Ervaringen met arrogante artsen

In een recente discussie delen verschillende personen hun uiteenlopende ervaringen met medisch personeel. 

Een patiënt, die we Eva zullen noemen, uit haar frustratie over een internist die ze als arrogant en minachtend ervaart, terwijl Tim en Lisa vergelijkbare ervaringen delen en aanraden om voorbereid te zijn op afspraken en assertief te zijn in gesprekken met artsen. 

Daarnaast benadrukt een andere respondent, Emma, de verantwoordelijkheid van de patiënt in de communicatie met de arts, terwijl Max positieve ervaringen deelt met een kinderarts en de diversiteit onder artsen erkent. 

Hugo oppert dat arrogantie voort kan komen uit onzekerheid en een gebrek aan empathie. 

Charlotte deelt haar frustratie over gebrek aan duidelijkheid van artsen, terwijl Sophie een huisarts zonder emotie beschrijft en besluit een andere huisarts te zoeken. 

Benjamin waarschuwt voor snelle oordelen over artsen en benadrukt dat verandering van arts niet altijd de oplossing is. 

Noa erkent dat niet alle artsen arrogant zijn, terwijl Lars en David soortgelijke ervaringen delen van onvoldoende aandacht en zorg van artsen. 

Peter beschrijft een negatieve ervaring met een huisarts die weigert te verwijzen, wat resulteert in vertrouwensverlies in medische professionals. 

Tot slot pleit Robin voor een verandering in de artsenopleiding om arrogantie aan te pakken. 

De reacties tonen een breed scala aan ervaringen met medisch personeel, waarbij zowel positieve als negatieve ervaringen worden gedeeld.

Waarom Botte Dokters Zich Zo Gedragen

In de medische wereld komen helaas botte dokters voor, die patiënten schofferen, ongepaste opmerkingen maken, of mensen op een neerbuigende manier behandelen.

Dit kan soms ook te maken hebben met een zekere afstand die gehouden moet worden, wat essentieel is om als arts te functioneren. 

Dit kan echter leiden tot een gebrek aan empathie, waardoor artsen soms ongevoelig overkomen.

Gelukkig worden er stappen ondernomen om dit gedrag aan te pakken.

Maar wat kun je als patiënt doen als je geconfronteerd wordt met een botte arts? 

Het beste is om het gedrag direct aan te spreken en aan te geven hoe ongemakkelijk het voelt. 

Als dit niet lukt, kan het helpen om het bij de volgende afspraak ter sprake te brengen of een andere arts te kiezen.

Communicatie is De Sleutel tot Effectieve Zorg

Communicatie werkt alleen als het goed wordt gebruikt, waarbij patiënten het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd en op hen wordt gelet. 

Veel klachten van patiënten hebben betrekking op communicatie. Een goede communicatie kan zelfs kleine fouten corrigeren. 

Echter, door efficiëntie en administratieve lasten kan de aandacht voor communicatie verminderen, wat ten koste gaat van het patiëntcontact. 

Artsen moeten leren om hun communicatie af te stemmen op individuele patiënten, met begrijpelijke taal en aandacht voor emoties. 

Het is van vitaal belang om de kloof tussen patiënten en online informatie te dichten met behulp van gebruiksvriendelijke websites – zoals de mijne, natuurlijk!

Kortom, heldere communicatie, zowel persoonlijk als online, is essentieel voor het leveren van effectieve zorg.

Zelfverzekerd of arrogant? Het verschil onder de loep

Veel mensen streven naar zelfverzekerdheid, maar vrezen arrogant over te komen. Gelukkig zijn zelfvertrouwen en arrogantie niet hetzelfde. Het onderscheid zit hem in subtiliteiten.

Stel je voor: iemand vertelt trots over zijn prestaties. Sommigen vinden dit zelfverzekerdheid, anderen arrogantie.

Maar waar ligt de scheidslijn? Laten we het verschil tussen zelfverzekerdheid en arrogantie eens nader bekijken.

Zelfverzekerdheid is gebaseerd op vertrouwen in jezelf en respect voor anderen, terwijl arrogantie voortkomt uit een gevoel van superioriteit en minachting voor anderen.

Het verschil wordt duidelijk in gedrag, houding en communicatie. 

Zelfverzekerde mensen stralen openheid en respect uit, terwijl arrogantie gepaard gaat met geslotenheid en minachting. Wees dus zelfverzekerd, maar vermijd arrogantie!

Het Belang van Effectieve Patiëntcommunicatie in de Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg blijft het een uitdaging om patiënten adequaat te informeren, ondanks de inspanningen van sommige zorgverleners. 

Communicatie blijft vaak steken, met veel onbeantwoorde vragen omdat patiënten bang zijn om als veeleisend gezien te worden, wat vervolgens hun vermogen belemmert om actief deel te nemen aan hun eigen gezondheidszorg. 

Een potentieel eenvoudige oplossing: patiënten op de hoogte stellen van al hun medische correspondentie, een praktijk die nog niet wijdverspreid is ondanks bestaande richtlijnen. 

Ook het delen van onderzoeksresultaten zou nuttig zijn om patiënten beter inzicht te geven in hun situatie.

Veronderstellingen van artsen over wat patiënten begrijpen, vormen vaak een obstakel voor effectieve informatie-uitwisseling, met mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheidsresultaten.

Een verschuiving naar het zien van patiënten als actieve partners in plaats van passieve ontvangers van zorg, is noodzakelijk. 

Patiënten zijn klaar om samen te werken; het is aan de artsen om deze verandering te omarmen en zo de gezondheidszorg te verbeteren.

Take home message

In de medische wereld is het gebrek aan bescheidenheid onder artsen een kwestie met serieuze, zelfs dodelijke gevolgen. 

Een alarmerend rapport van de WHO onthult dat elke minuut vijf mensen sterven als gevolg van de arrogantie van artsen, die vaak hun fouten niet willen erkennen. 

Dit gebrek aan erkenning belemmert niet alleen het leerproces, maar creëert ook een klimaat waarin lagere beroepen zich niet vrij voelen om problemen aan te kaarten. 

Schokkend genoeg vindt een overweldigend aantal medische professionals zelf ook dat arrogantie wijdverspreid is in hun vakgebied.

Deze “systeemarrogantie” heeft ernstige consequenties: patiënten worden niet langer als individuen gezien, maar eerder als nummers of diagnoses. 

Dit persoonlijke gebrek aan aandacht kan schadelijk zijn, zoals ik zelf heb ervaren, zowel als patiënt als coassistent. 

Het stereotype van de hooghartige chirurg blijft prominent aanwezig, hoewel het moeilijk is om vast te stellen welke afdeling de meest arrogante artsen herbergt. 

Over het algemeen hebben chirurgen echter een minder goede reputatie.

Hoewel patiënten soms bijdragen aan deze dynamiek door hun artsen te idealiseren als alwetende redders, moeten we erkennen dat niet alle artsen zich arrogant gedragen. 

In feite heb ik persoonlijk met de meerderheid van mijn artsen positieve ervaringen gehad.

Om een dergelijke informatiebron en gratis educatieve kanalen te blijven bieden, is de steun van lezers cruciaal. 

Alleen met jullie steun kan ik 365 dagen per jaar educatief materiaal blijven maken over medische onderwerpen zoals deze, naast het creëren van gratis beginnersgidsen en het opzetten van gratis kanalen

Gezondheid is van onschatbare waarde, en het is essentieel dat deze betrouwbare informatie voor iedereen toegankelijk blijft. 

Vergeet niet een kijkje te nemen op mijn YouTube-kanaal, waar ik de meest gestelde vragen zoals deze in 1 minuut beantwoord.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Berger, A. S. (2002). Arrogance among physicians. Academic Medicine, 77(2), 145-147.

Farooq, M., Saleem, H., Badary, A., & Chaurasia, B. (2024). Decency in Neurosurgery. Brain & Spine, 4.