Waarom zijn Vrouwen Angsthazen en Mannen Waaghalzen? 4 Redenen

Mannen durven vaak meer, en dit uit zich vaak in roekeloos gedrag. Volgens een enquête vertegenwoordigen mannen bijna 90 procent van de mensen die op een domme manier overlijden.

Denk hierbij aan liggen op treinsporen of selfies maken met dodelijke dieren. 

Dit fenomeen staat bekend als het ‘idiotenrisico’, waarbij men een aanzienlijk risico neemt voor een minimaal of zelfs onbestaand voordeel.

Deze neiging tot risicovol gedrag bij mannen en het meer voorzichtige gedrag bij vrouwen lijken diep verankerd te zijn in onze biologie, en spelen mogelijk een rol in ons voortplantingsgedrag. 

Dus waarom zijn vrouwen van nature voorzichtiger dan mannen?

KORT ANTWOORD

Vrouwen die moeder worden, ervaren vaak angst, vooral omdat het eerste levensjaar van een kind uiterst kwetsbaar is. Het moederinstinct zorgt ervoor dat zij de veiligheid en het welzijn van het kind vooropstelt, voor maximale bescherming en zekerheid. Zo suggereert onderzoek dat vrouwen een verhoogde reactie vertonen in het angstdeel van de hersenen (de amygdala) bij bedreigende situaties.

Aan de andere kant willen mannen bewijzen dat ze hun partners kunnen beschermen tegen externe gevaren. Historisch gezien waren mannen door hun kracht doorgaans minder kwetsbaar voor fysiek gevaar, en het trotseren en overwinnen ervan diende als een manier om hun competentie en moed te tonen, in de hoop de harten van vrouwen te winnen.

Dit was slechts één mogelijke verklaring, want de wetenschap heeft er nog een aantal. Zo kunnen hormoonschommelingen bij vrouwen angst oproepen, en tijdens de zwangerschap kan de toename van oestrogeen en progesteron de kans op obsessieve compulsieve stoornis verhogen. Zo werken die hormoonreceptoren ook samen met chemische stoffen in de hersenen,die betrokken zijn bij angstgevoelens.

Bovendien maken meisjes zich vaak meer zorgen dan jongens, omdat ze vaker het gevoel hebben dat ze geen controle hebben over hun zorgen. Dit betekent dat meisjes denken dat ze hun piekeren niet kunnen stoppen, waardoor ze zich nog meer zorgen maken over de dingen waar ze al bezorgd over zijn. Ten slotte zullen mannen over het algemeen minder snel toegeven dat ze bang zijn, omdat dat vaak als een teken van zwakte wordt gezien. Kortom, er zijn tal van mogelijke redenen voor dit fenomeen.

Dit artikel belicht waarom vrouwen vaker angst ervaren dan mannen, de impact van angst op het lichaam, en de meest bizarre angsten.

angstige jonge vrouw

Wat doet angst met je lichaam? 3 Effecten

jonge vrouw is bangWanneer je angst ervaart, activeert je lichaam het sympathische zenuwstelsel, wat leidt tot de ‘vecht-of-vlucht’-respons. Dit veroorzaakt een toename van hormonen zoals adrenaline en cortisol, wat op zijn beurt verschillende reacties teweegbrengt.

1. Versnelde ademhaling en hartslag. Een veelvoorkomende fysieke reactie is versnelde ademhaling en hartslag, wat meer zuurstof naar de spieren stuurt om klaar te zijn voor actie. Je spieren kunnen gespannen worden, wat leidt tot krampen en pijn. Dit kan ook leiden tot vermoeidheid en spierpijn op de lange termijn.

2. Spijsverteringsproblemen. Angst kan ook spijsverteringsproblemen veroorzaken, zoals misselijkheid, diarree of een opgeblazen gevoel, omdat de bloedtoevoer naar de spijsverteringsorganen vermindert tijdens stressreacties.

3. Verzwakte afweer. Langdurige angst kan het immuunsysteem verzwakken, waardoor je vatbaarder wordt voor infecties en ziekten. Bovendien kan het de slaapkwaliteit verminderen, wat kan leiden tot vermoeidheid en prikkelbaarheid.

Angst kan dus een aanzienlijke tol eisen van het lichaam.

Weetje

De vreemdste angsten zijn: Pogonofobie (angst voor baarden), Vestifobie (angst voor kleding), Decidofobie (angst om beslissingen te nemen), Chaetofobie (angst voor haar), Ergofobie (angst voor werk) en Eisoptrofobie (angst voor spiegels).

Kracht en Angst: Hoe spieren invloed hebben op emoties

Mannen en vrouwen gedragen zich op verschillende manieren, maar wat interessant is, is dat sommige van deze verschillen wereldwijd consistent zijn en zelfs groter lijken te zijn in samenlevingen die gendergelijkheid benadrukken.

Genderverschillen in emoties. Vrouwen scoren gemiddeld hoger dan mannen op neuroticisme, wat zich uit in meer angst en depressie.

Kracht en angst. Sterkere mensen ervaren over het algemeen minder angst, maar dit verklaart niet volledig het verschil tussen mannen en vrouwen in angstniveaus.

Fysieke kracht en emotionele reacties. Onderzoek suggereert dat gripkracht een rol speelt bij het verklaren van genderverschillen in angstniveaus.

Angst versus angst. Angst gaat over zorgen maken over toekomstige gevaren, terwijl angst een reactie is op onmiddellijk dreigend gevaar.

Persoonlijkheidsontwikkeling en fysieke kenmerken. Het zou kunnen dat sterke mensen minder angst ervaren omdat ze historisch gezien minder kwetsbaar waren voor fysiek gevaar.

Het effect van krachttraining op emoties. Onderzoek naar de impact van krachttraining op angstniveaus kan belangrijke inzichten bieden in het verminderen van angststoornissen, vooral bij vrouwen.

Waarom zijn vrouwen angstiger dan mannen?

Van het moederinstinct tot hormonale veranderingen, er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor de ervaring van angst bij vrouwen en mannen.

Het Moederinstinct. Het moederinstinct is een diepgeworteld fenomeen. Het eerste levensjaar van een kind wordt vaak gezien als een periode van grote kwetsbaarheid, wat bijdraagt aan de angst die moeders kunnen voelen. Vrouwen stellen automatisch de veiligheid en het welzijn van hun kind voorop, gedreven door een innerlijke drang om te beschermen en zekerheid te bieden. Onderzoek wijst uit dat vrouwen een verhoogde reactie vertonen in het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor angst, met name wanneer zij geconfronteerd worden met bedreigende situaties.

Bescherming door Mannen. Historisch gezien hebben mannen de rol op zich genomen om hun partners en gezinnen te beschermen tegen externe gevaren. Dit streven naar bescherming is diepgeworteld in culturele en evolutionaire normen. Mannen voelen zich vaak gedreven om hun competentie en moed te tonen door fysieke uitdagingen te trotseren en te overwinnen. Het vervullen van deze rol als beschermer wordt gezien als een manier om de waardering en genegenheid van hun partners te verdienen.

Hormonale Invloeden bij Vrouwen. Hormonen spelen een cruciale rol bij het reguleren van emoties en stemmingen, en ze kunnen ook van invloed zijn op angstgevoelens. Tijdens de zwangerschap ondergaan vrouwen aanzienlijke hormonale veranderingen, waaronder een toename van oestrogeen en progesteron. Deze hormonen kunnen de kans op het ontwikkelen van obsessieve compulsieve stoornis verhogen, wat kan leiden tot verhoogde angstniveaus. Bovendien interageren hormoonreceptoren in de hersenen met chemische stoffen die betrokken zijn bij angstgevoelens, waardoor vrouwen gevoeliger kunnen zijn voor angstige reacties.

Gendergerelateerde Verschillen. Er zijn gendergerelateerde verschillen in de manier waarop mensen zich zorgen maken en controle ervaren over die zorgen. Meisjes ervaren vaak een hoger niveau van zorgen dan jongens, en ze hebben de neiging om te geloven dat ze minder controle hebben over hun zorgen. Dit gebrek aan gevoel van controle kan leiden tot een vicieuze cyclus waarin meisjes zich nog meer zorgen maken over de dingen waar ze al bezorgd over zijn. Het vermogen om zorgen te beheersen kan van invloed zijn op de perceptie van angst en stress bij vrouwen.

Culturele en Sociale Normen rond Mannelijke Angst. In veel culturen worden mannen aangemoedigd om stoïcijns te zijn en hun emoties, waaronder angst, te onderdrukken. Dit kan leiden tot een stigma rond mannelijke angst, waardoor mannen minder snel geneigd zijn om toe te geven dat ze bang zijn. Het uiten van angst kan worden gezien als een teken van zwakte, wat mannen kan weerhouden om openlijk over hun gevoelens te praten en hulp te zoeken. Dit culturele fenomeen kan bijdragen aan het onderdrukken en internaliseren van angst bij mannen.

Biologische Verschillen. Naast sociale en culturele invloeden spelen ook biologische factoren een rol bij angstreactiviteit. Neurologische verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen leiden tot variaties in hoe angst wordt ervaren en uitgedrukt. Bijvoorbeeld, de amygdala, een hersengebied dat betrokken is bij het verwerken van angst, kan verschillen vertonen in grootte en activiteit tussen mannen en vrouwen. Deze biologische verschillen kunnen bijdragen aan variaties in angstniveaus en -reacties tussen de geslachten.

Stressoren en Levenservaringen. Angst kan ook worden beïnvloed door stressoren en levenservaringen die uniek zijn voor individuen, ongeacht geslacht. Traumatische gebeurtenissen, chronische stress, en andere levensomstandigheden kunnen allemaal bijdragen aan het ontstaan en de intensiteit van angstgevoelens. Deze persoonlijke ervaringen spelen een belangrijke rol bij het begrijpen van individuele verschillen in angst en hoe deze zich manifesteren bij vrouwen en mannen.

Angst is dus een complex fenomeen dat wordt beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren, waaronder biologische, sociale, culturele en persoonlijke invloeden.

Een Diepgaande Verkenning van Angst

Angst is een natuurlijke reactie op dreiging of gevaar, een mechanisme dat ons waarschuwt en voorbereidt om te reageren op potentiële bedreigingen. 

Hoewel angst vaak als negatief wordt gezien, heeft het een belangrijke evolutionaire functie gehad in het overleven van onze voorouders.

Een van de fascinerende aspecten van angst is de complexiteit ervan. Het manifesteert zich op verschillende niveaus, variërend van alledaagse zorgen tot verlammende paniekaanvallen. Angst kan worden veroorzaakt door concrete, externe gevaren, zoals een roofdier dat op de loer ligt, maar het kan ook voortkomen uit interne, subjectieve ervaringen, zoals angst voor afwijzing of falen.

Bij angst wordt het autonome zenuwstelsel geactiveerd, wat leidt tot verhoogde hartslag, versnelde ademhaling en een verhoogde staat van alertheid. Deze reactie, bekend als de vecht-of-vluchtreactie, bereidt ons voor om te vechten tegen de dreiging of ervan weg te rennen.

Maar angst kan ook een verlammend effect hebben. Wanneer het zich opstapelt tot een ondraaglijk niveau, kan het leiden tot bevriezing, waardoor individuen niet in staat zijn om te handelen of te reageren. Dit kan leiden tot vermijdingsgedrag, waarbij mensen situaties of stimuli vermijden die hen angstig maken, wat op korte termijn verlichting kan bieden maar op lange termijn de angst versterkt.

Het begrijpen van de oorzaken van angst is essentieel voor het effectief beheren ervan. Genetica, opvoeding en omgevingsinvloeden spelen allemaal een rol bij het bepalen van iemands gevoeligheid voor angststoornissen. Traumatische ervaringen, zoals mishandeling of geweld, kunnen ook langdurige effecten hebben op het angstniveau van een individu.

Het is belangrijk op te merken dat angst op zichzelf niet altijd schadelijk is. In feite kan een gezonde mate van angst adaptief zijn, waardoor mensen worden aangemoedigd om voorzorgsmaatregelen te nemen en risico’s te vermijden die hen in gevaar zouden kunnen brengen. Het wordt pas problematisch wanneer angst de kwaliteit van iemands leven significant beïnvloedt of wanneer het leidt tot vermijdingsgedrag dat de persoonlijke groei belemmert.

Gelukkig zijn er effectieve behandelingen beschikbaar voor mensen die lijden aan overmatige angst. Psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie, kan individuen helpen om ongezonde denkpatronen en gedragingen te identificeren en te veranderen. Medicatie kan ook worden voorgeschreven om symptomen van angststoornissen te verminderen, hoewel het belangrijk is om voorzichtig te zijn met het gebruik ervan vanwege mogelijke bijwerkingen en risico op verslaving.

Naast klinische interventies zijn er ook tal van zelfzorgstrategieën die mensen kunnen helpen om met angst om te gaan. Regelmatige lichaamsbeweging, meditatie en diepe ademhalingstechnieken kunnen allemaal helpen om de spanning te verminderen en de geest tot rust te brengen. Het is ook belangrijk om een sterk sociaal ondersteuningsnetwerk te hebben, waar mensen op kunnen steunen in tijden van nood.

Hoe je brein angst maakt: De rol van hormonen en genen

Angsthormonen in actie. Als je bang bent, schieten hormonen zoals cortisol omhoog. Ze maken je nog angstiger en reguleren hoe je reageert op gevaarlijke situaties.

Het stressmolecuul CRF. Een molecuul genaamd CRF speelt een cruciale rol bij angst. Het wordt geproduceerd in verschillende delen van de hersenen en veroorzaakt angstgerelateerd gedrag.

Gevolgen van CRF-overproductie. Bij muizen die te veel CRF hebben, zien we een duidelijke toename van stress en angst. Dit wijst erop dat CRF een belangrijke rol speelt bij het ervaren van angst.

Het belang van genetica. Of je vatbaar bent voor angst hangt ook af van je genen. Sommige muizenlijnen vertonen van nature meer angst dan andere, wat suggereert dat genetica een rol speelt bij angstig gedrag.

CRF-receptoren en hun effecten. Muizen die genetisch zijn gemanipuleerd om bepaalde CRF-receptoren te missen, vertonen verschillende angstreacties. Dit suggereert dat deze receptoren een belangrijke rol spelen bij het reguleren van angst.

Corticosteroïden en angst. Hormonen zoals corticosteroïden hebben ook invloed op angst. Ze kunnen zowel de intensiteit van angst als de manier waarop je ermee omgaat beïnvloeden.

Het samenspel van genen en omgeving. Zowel genetische factoren als je omgeving bepalen hoe angstig je wordt. Vroege ervaringen kunnen je hersenen programmeren om angstiger te zijn, zelfs op latere leeftijd.

Angst begrijpen is een ingewikkeld proces dat wordt beïnvloed door hormonen, genen en ervaringen.

Take home message

Mannen vertonen vaak roekeloos gedrag, waarbij ze bijna 90 procent van de mensen vertegenwoordigen die op een domme manier zijn overleden, zoals liggen op treinsporen of selfies maken met dodelijke dieren, een fenomeen bekend als het ‘idiotenrisico’. 

Deze tendens lijkt diep geworteld in onze biologie en kan een rol spelen in ons voortplantingsgedrag. 

Dus waarom zijn vrouwen banger dan mannen?

Vrouwen zijn over het algemeen voorzichtiger, mogelijk vanwege het moederinstinct dat hun kinderen vooropstelt en angstreacties in de amygdala veroorzaakt bij bedreigende situaties. 

Mannen willen vaak laten zien dat ze hun partners kunnen beschermen tegen externe gevaren, wat historisch gezien hun competentie en moed toonde. 

Hormoonschommelingen bij vrouwen en de toename van oestrogeen en progesteron tijdens de zwangerschap kunnen angst vergroten. 

Meisjes maken zich vaak meer zorgen dan jongens, omdat ze het gevoel hebben geen controle te hebben over hun zorgen, waardoor ze zich nog meer zorgen maken. 

Tot slot zijn mannen minder geneigd toe te geven dat ze bang zijn. Kortom, er zijn tal van mogelijke redenen voor dit fenomeen.

Jouw steun als lezer is essentieel, zodat ik 365 dagen per jaar informatie kan blijven verstrekken over dergelijke onderwerpen. 

Gezondheid is van onschatbare waarde en deze betrouwbare bron van informatie moet voor iedereen toegankelijk blijven. 

Vergeet niet om ook een kijkje te nemen op mijn YouTube-kanaal, waar ik de meest gestelde vragen zoals deze in slechts één minuut beantwoord.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Steimer, T. (2002). The biology of fear-and anxiety-related behaviors. Dialogues in clinical neuroscience, 4(3), 231-249.

McLean, C. P., & Anderson, E. R. (2009). Brave men and timid women? A review of the gender differences in fear and anxiety. Clinical psychology review, 29(6), 496-505.

Bahrami, F., & Yousefi, N. (2011). Females are more anxious than males: a metacognitive perspective. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences, 5(2), 83.